De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College OUDERAVOND 27 JANUARI 2011. Kempenhorst College Decaan: de heer R. van Gorp O P W E G N A A R H E T M B O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College OUDERAVOND 27 JANUARI 2011. Kempenhorst College Decaan: de heer R. van Gorp O P W E G N A A R H E T M B O."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College OUDERAVOND 27 JANUARI 2011

2 Kempenhorst College Decaan: de heer R. van Gorp O P W E G N A A R H E T M B O

3 Kempenhorst College WAT KIES IK IN DE BOVENBOUW? Welke leerweg past bij mij? Welke sector heeft mijn interesse? Welke afdeling kies ik?

4 Kempenhorst College LEERWEGEN Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL; ook LWOO) Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) Theoretische Leerweg (TL)

5 Kempenhorst College PROFIEL BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BBL) Vooral praktische aanleg en belangstelling Veel begeleiding vragend bij theorievakken MBO-perspectief niveau “1”-2

6 Kempenhorst College PROFIEL KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KBL) Bovengemiddelde theoretische aanleg Zin in “leren” Attitude: -concentratie -werkdiscipline -zelfstandigheid MBO- perspectief niveau 3-4

7 Kempenhorst College AANTAL LESUREN BEROEPS VOORBEREIDENDE VAKKEN (BVV) Theoretische Leerweg (TL): alleen AVO- vakken Kader Beroepsgerichte Leerweg.(KBL)  Leerjaar 3: 15  Leerjaar 4: 9 Basis Beroepsgerichte Leerweg.(BBL)  Leerjaar 3: 15  Leerjaar 4: 13 + 6 stage-uren

8 Kempenhorst College 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL) Sector Zorg en Welzijn (ne-en-wi (keuze Ak voor BBL) -bi) intrasectoraal: Zorg en Welzijn Breed Sector Economie (ne-en-wi-ec) afdeling: Administratie (alleen KBL) Sector Landbouw (Groen) (ne-en-wi-bi) intrasectoraal: Landbouw Breed Sector Techniek (ne-en-wi-ns1) afdeling: Metaaltechniek, Installatietechniek en Hout-/bouwtechniek

9 Kempenhorst College PROPEDEUSE TECHNIEK Leerling kiest afdeling in leerjaar 2 Alle leerlingen krijgen de eerste 12 weken in leerjaar 3 alle techniekafdelingen aangeboden  4 weken metaaltechniek  4 weken installatietechniek  4 weken hout- en bouwtechniek Keuze leerling wordt na deze 12 weken bevestigd.

10 Kempenhorst College WISSELEN VAN AFDELING OF SECTOR? Niet mogelijk van leerjaar 3 naar 4 VMBO Andere afdeling van VMBO naar MBO binnen dezelfde sector is mogelijk Andere sector van VMBO naar MBO is soms mogelijk, afhankelijk van AVO- vakken

11 Kempenhorst College DOORSTROOM VAN NIVEAU 2 NAAR NIVEAU 3 OF 4 In overleg met het MBO mogelijk Bij voldoende resultaten, capaciteiten en inzet Afhankelijk van de eventuele vervolgopleiding

12 Kempenhorst College Decanenspreekuur elke donderdag tussen 10.15 en 12.00 uur van 24 februari t/m 31 maart Helderheid sector-/afdelingskeuze vóór de 2 e individuele ouderavond ENKELE AANDACHTSPUNTEN

13 Kempenhorst College DETERMINATIE BK KLASSEN LEERJAAR 2 Kempenhorst College

14  LEERJAAR 2 BK klassenBasis/Kader Beroepsgerichte leerweg  LEERJAAR 3 BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg KBL Kader Beroepsgerichte Leerweg AFKORTINGEN

15 Kempenhorst College DOORSTROOM MOGELIJKHEDEN  Na leerjaar 2 BK naar: leerjaar 3 BBL leerjaar 3 KBL  Na de tweede klas: overstap naar andere school.

16 Kempenhorst College WELKE AFDELINGEN ? Kempenhorst College BouwtechniekBBL KBL MetaaltechniekBBL KBL Installatietechniek BBL KBL Zorg & Welzijn BBL KBL Groen BBL KBL Administratie - KBL

17 Kempenhorst College DETERMINATIE BK KLASSEN KERN/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 Afdeling Techniek- Groen- Zorg en Welzijn: Nederlands Engels Wiskunde Mens & Natuur of Afdeling Administratie: Nederlands Engels Wiskunde Mens & Maatschappij

18 Kempenhorst College DETERMINATIE KBL KERN/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 27 punten of meer voor deze vakken  KBL Minder dan 26 punten voor deze vakken of 1 vak lager dan 5.0  BBL 26-27 punten voor deze vakken  BESPREEKGEVAL PS. De leerling moet aan het einde van het jaar WEL altijd aan de overgangsnormen voldoen.

19 Kempenhorst College BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN) ADVIES VAKDOCENTEN  Kernvakken: Nederlands/ Engels/ wiskunde  Sectorvak: Mens & Natuur of Mens & Maatschappij  Capaciteit- werkhouding- interesse- tempo DE MENTOR EN AFDELINGSLEIDER BEPALEN UITEINDELIJK IN OVERLEG MET DE ADJUNCT-DIRECTEUR DEFINITIEF HET ADVIES VAN DE LEERWEG!! DIT ADVIES IS BINDEND.

20 Kempenhorst College BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN) AANTAL KBL ADVIEZEN BBL OF KBL 4KBL 31 kernvak BBL Het sectorvak BBL CITO toets voor het kernvak KBL 22 kernvakken BBL 1 kernvak BBL en het sectorvak BBL BBL CITO toets voor het kernvak 1BBL

21 Kempenhorst College SCHOOLGIDS Determinatie  Pagina 19 en 20 (paragraaf 3.9 C) Overgangsnormen  Pagina 16 en 17 (paragraaf 3.8)

22 Kempenhorst College TIJDSPAD December- februari Keuzeweb: keuzebegeleiding + presentaties in de klas, diverse beroeps- en keuzetesten 27 januari Informatieve ouderavond 5 februari Open Dag 8 februari Sectororiëntatie Februari- maart Spreekuur decaan Maart Mogelijk extra bezoek aan de bovenbouw 16 maart Afsluiting rapportperiode 2 17-21 maart Besluitvorming plaatsing leerweg 24 maart Rapport over periode 2 31 maart en 4 april Ouderavonden: definitieve keuze + leerweg

23 Kempenhorst College BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Kempenhorst College OUDERAVOND 27 JANUARI 2011. Kempenhorst College Decaan: de heer R. van Gorp O P W E G N A A R H E T M B O."

Verwante presentaties


Ads door Google