De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fontys Sporthogeschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fontys Sporthogeschool"— Transcript van de presentatie:

1 Fontys Sporthogeschool

2 LO2 en maatschappelijke stage
Workshop LO2 en maatschappelijke stage Dennis Witsiers Koos van Maurik Docent Fontys Sporthogeschool Docent L.O. SLO netwerkbegeleider BSM ZO Combinatie Functionaris Coördinator Praktijk Opleiding LO Tilburg

3 Stages in het VMBO

4 Maatschappelijke stage
Stages Maatschappelijke stage Stage-opdracht LO2 Beroeps-(oriёnterende) stage

5 Maatschappelijke Stage

6 Gegevens maatschappelijke stage
WAAR OF NIET WAAR? Minimaal 95% vd scholen doen al mee (vrijwillig/pilot)

7 Gegevens maatschappelijke stage
WAAR OF NIET WAAR? Maatschappelijke stage is nog niet verplicht voor alle leerlingen

8 Gegevens maatschappelijke stage
WAAR OF NIET WAAR? Elke school ontvangt € per BRIN voor schooljaar

9 Doel van de maatschappelijke stage
Alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken met én een onbetaalde bijdrage laten leveren aan de samenleving.

10 Uitgangspunten van de maatschappelijke stage
stage omvat voor VMBO 48 uur onbetaald vrijwilligerswerk onderdeel van onderwijsprogramma scholen regelen zelf vorm en inhoud mag in elk leerjaar (ook meerdere) scholen stellen zelf criteria op geen beroepsgerichte stage!

11 Info MaS filmpje…..school TV

12 Inbedding in het curriculum
Maatschappelijke stage krijgt een duurzame betekenis als het onderdeel uitmaakt van het curriculum. Dat kan zijn als vast onderdeel van een vak of bij een cluster. De tendens is dat alle scholen streven naar een vorm van inbedding in het onderwijsprogramma.

13 Stage-opdracht LO2

14 Kerndoel LO2 vmbo LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken
1. De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan, vrijwilligerswerk en in de maatschappij verwoorden.

15 Kerndoel LO2 vmbo LO2/K/12 Beroepspraktijkvorming
13. De kandidaat kan zich oriënteren op beroep of vrijwilligerswerk door het vervullen van (regel)taken in het werkveld van sport en bewegen.

16 Stageopdracht LO2 7. een (stage)opdracht uitvoeren waarbij ervaring wordt opgedaan met (vrijwilligers)werkzaamheden in het werkveld bewegen en sport, waarbij verslag wordt gedaan (schriftelijk, mondeling of andere wijze) van de opgedane ervaringen in dit maatschappelijke werkveld

17 Stageopdracht LO2 Een (stage)opdracht binnen het terrein van sport en bewegen maakt als handelingonderdeel deel uit van het schoolexamen.

18 Schoolexamen LO2 Het schoolexamen bestaat uit:
A. Praktische opdrachten uit bewegen (6) B. Praktische opdrachten uit bewegen en regelen (2) C. Praktische opdrachten uit bewegen en samenleving en gezondheid (2) D. Beroepspraktijkvorming De (stage) opdracht in het werkveld van bewegen en sport

19 Schoolexamen LO2 Deze stageopdracht kan een oriëntatie vormen op vrijwilligerswerk binnen het terrein van bewegen en sport (maatschappelijke stage), maar een specifiekere invulling voor een bepaalde (beroep)sector is ook mogelijk, waarmee deze opdracht meer een beroepsoriënterend karakter kan krijgen.

20 Beroepsoriënterende stage

21 Feiten Stage is gericht op beroepsoriёntatie
Mag een betaalde stage zijn Valt onder mentor-activiteit / loopbaanoriёntatie Combinatie met LO2 stage en/of maatschappelijke stage???? -> De VO-raad blijft pleiten voor de mogelijkheid om beroeps- en maatschappelijke stage in het vmbo te kunnen combineren…

22 Paradox Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart:
“De maatschappelijke stage is dus wezenlijk anders dan een beroepsstage waarbij beroepsoriëntatie centraal staat. Een maatschappelijke stage doe je voor een ander, een beroepsstage voor jezelf. Van verdringen van beroepsstages door maatschapelijke stages hoeft dan ook geen sprake te zijn” Bron: Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het VO

23 Bronnenlijst www.minocw.nl www.samenlevenkunjeleren.nl
Handreiking schoolexamens LO2 VMBO GL en TL; SLO 2009 De vernieuwde globale eindtermen van het examenprogramma LO2 vmbo Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het VO VO-raad Ministerie van OC&W Go! Leerlingboek VMBO LO2 Edu’actief


Download ppt "Fontys Sporthogeschool"

Verwante presentaties


Ads door Google