De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roncalli en Mas Mas 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roncalli en Mas Mas 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Roncalli en Mas Mas

2 Inhoud Wat is maatschappelijke stage Urenverdeling
Wat kun je van je stage verwachten Stageplaats Wat moet je zelf regelen Verslag MaS afgerond Websites Vrijwilligersmarkt Absent Vragen Mas

3 1. Wat is maatschappelijke stage (MaS)
Vorm van leren door verrichten vrijwilligerswerk Voor anderen en voor je persoonlijke ontwikkeling Onbetaald Voorproefje vrijwilligerswerk Mas

4 1. Wat is MaS Vanaf schooljaar verplicht voor alle middelbare scholieren 30 uur totaal (over 4/5/6 jaar) Buiten lestijd Mas

5 2. Urenverdeling Schooljaar 2012-2013
3 Vtl -> 18 uur 4 Havo -> 18 uur 4 Atheneum -> 21 uur Mas

6 2. Urenverdeling Leerlingen 2009-2010 3 Vtl, 4 Havo -> 12 uur
4 Vwo: 18 uur Mas

7 3. Wat kun je van je stage verwachten
Ontdekken nieuwe talenten Organiseren Mensenkennis Sociale vaardigheden Nuttig zijn voor anderen -> waardering -> goed voor je zelfvertrouwen Mas

8 4. Stage-plaatsen Verenigingen (sport, toneel)
Stichtingen (bejaardentehuizen, staatbosbeheer) Vrijwilligersorganisaties (wijkcentra, buurtverenigingen, Amnesty International, Rode Kruis, NSGK etc.) Binnen school Niet bij bedrijven & commerciële instellingen Mas

9 Tante-Louise-Vivensis
Informatie-bijeenkomst op school Aanmelden inschrijfformulier Inplannen door TLV GRO stuurt bevestigingsmail naar jou Collecteren Collecteprogramma: Onder de 16? Verplicht met een volwassene.

10 Nog meer voorbeelden Stichting Goed Ontmoet (voedselbank)
Ned. St. Gehandicapte Kind Rode Kruis

11 5. Wat moet je zelf regelen
Vraag voordat je begint op je stageplaats: Wat voor werk wordt er van mij verlangd? Waar moet ik zijn en op welke tijden? Wie is mijn begeleider op de stageplek? Mas

12 5. Wat moet je zelf regelen
Ja, ik heb al een stage-plaats Nee, ik moet nog op zoek naar een stage-plaats Mas

13 5. Ja, ik heb een stageplaats
Contract en formulier downloaden -> leerlingen, maatschappelijke stage Mas

14 5. Nee, ik heb nog geen stageplaats
Ga zelf op zoek (vraag na bij familie, ouders, bekenden, sportvereniging) Kijk op Kijk op andere vrijwilligerssites Vraag naar vacatures bij GRO Mas

15 5. Stageplaats vereniging/stichting
Contract en formulier nodig Contract (laten) invullen en ondertekenen door GRO en daarna door stichting/vereniging Contract inleveren bij GRO MaS afgelopen -> formulier laten ondertekenen, verslag maken en alles inleveren bij GRO Na akkoord ontvang je alles retour via je mentor -> MaS is afgerond Mas

16 6. Verslag Uitgebreide beschrijving van je MaS-activiteiten.
Let op taal (spellingscontrole). Foto’s/plaatjes. Download verslag via Roncalli-site. Tip: houd logboek bij Mas

17 7. MaS afgerond? Inleveren bij GRO: contract + formulier + verslag of
Na akkoord retour via je mentor= MaS afgerond Vtl: W19 (reminder) en W21 (afronding) Havo: W25 (reminder) en W27 (afronding) Ath: W31 (reminder) en W33 (afronding) Mas

18 8. Websites www.jouwsteentjebijdragen.nl www.maatschappelijkestage.nl
4/5/2017 Mas

19 9. Vrijwilligersmarkt 22 november 2012 Bergen op Zoom
28 oktober 2012 Hoogerheide Vrijwilligersorganisaties Mas

20 10. Absent Ziek -> afmelden bij je contactpersoon
Afwezig zonder afmelden: kan niet! Wellicht einde mas.

21 11. Vragen Coördinator maatschappelijke stage: GRO Je mentor GS of PP
Mas

22 VEEL SUCCES & PLEZIER Mas


Download ppt "Roncalli en Mas Mas 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google