De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting examenreglement academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting examenreglement academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting examenreglement academiejaar 2010-11
Faculteit psychologie en educatiewetenschappen Toelichting examenreglement academiejaar

2 BACHELOR MASTER Tussentijdse bespreking door de voortgangscommissie
Bachelor Psychologie Bachelor Agogische wetenschappen Schakel en voorbereidingsprogramma Master Onderwijskunde Master Psychologie Master Agogische wetenschappen Tussentijdse bespreking door de voortgangscommissie Indien bachelor: Examencommissie voor het 1e jaar bachelor Tussentijdse bespreking door de voortgangscommissie Examencommissie voor het geheel van de opleiding Examencommissie voor het geheel van de opleiding Commissie voor studievoortgang bewaakt de studievoortgang van elke student !

3 Samenstelling studiepakket
Deeltijds versus voltijds Modeltraject versus individueel traject Jaar-OO’s versus semester-OO’s Definitief studiepakket Leerkrediet

4 Studentenportaal

5

6 Examencommissie voor de eerste 60SP bachelor
BACHELOR = 180 SP 1e jaar modeltraject 2e jaar modeltraject 3e jaar modeltraject Examencommissie voor de eerste 60SP bachelor

7 Verklaren al dan niet geslaagd Verwijzen naar studievoortgangsbewaking
Bevoegdheden examencommissie 1ste jaar Ba Vastleggen examenresultaten Verklaren al dan niet geslaagd Verwijzen naar studievoortgangsbewaking Proclamatievormen 1ste jaar bachelor 1e zit G: geslaag UZT: uitgesteld naar 2de zit UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

8 Proclamatievormen 1ste jaar bachelor 2e zit
G: geslaagd VST: voortzetting studietraject SVB: verwijzing naar commissie studievoortgang BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd INT: inschrijving niet toegelaten UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

9 BACHELOR = 180 SP 1e jaar modeltraject 2e jaar modeltraject
Voortgangscommissie

10 Uitbrengen van niet bindend studieadvies
Bevoegdheden voortgangscommissie Vastleggen examenresultaten Uitbrengen van niet bindend studieadvies Verwijzen naar studievoortgangsbewaking Proclamatievormen voortgangscommissie 1ste zit VST: voortzetting modeltraject UZT: uitgesteld naar 2de zit UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

11 Proclamatievormen voortgangscommissie 2de zit
VST: voortzetting studietraject SVB: verwijzing naar commissie studievoortgangsbewaking BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd INT: inschrijving niet toegelaten UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

12 het geheel van de opleiding
BACHELOR = 180 SP 1e jaar modeltraject 2e jaar modeltraject 3e jaar modeltraject Examencommissie voor het geheel van de opleiding

13 Verklaren al dan niet geslaagd Verwijzen naar studievoortgangsbewaking
Bevoegdheden examencommissie gehele Bachelor Vastleggen examenresultaten Verklaren al dan niet geslaagd Verwijzen naar studievoortgangsbewaking Proclamatievormen gehele Bachelor 1ste zit GSO: grootste onderscheiding (85%) GO: grote onderscheiding (77%) O: onderscheiding (68%) V: voldoening UZT: uitgesteld naar 2de zit UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

14 Proclamatievormen gehele Bachelor 2de zit
GSO: grootste onderscheiding (85%) GO: grote onderscheiding (77%) O: onderscheiding (68%) V: voldoening NG: niet geslaagd BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd SVB: verwijzing naar commissie studievoortgangsbewaking INT: inschrijving niet toegelaten UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

15 Schakel Voorbereiding
Max. 90SP examencommissie Voortgangscommissie

16 MASTER Voortgangscommissie 60SP 120 SP Examencommissie

17 Organisatie van de examens
Bekendgeving via mail en facultaire website (4 weken vóór start zittijd) Spreiding van de examens in functie van mogelijkheden Wat bij overlap van examens Wijzigingen aan examenrooster Ziekte en wettige verhindering ERASMUS-uitwisseling Plagiaat

18 Deliberatie - Onvoldoendes
Geslaagd 1ste Ba: Een verworven credit voor alle OO’s Gemiddelde van 55%, maximaal 3 punten onder de 10/20 (over max. 2 OO’s) en geen cijfer < 8/20 Geslaagd voor het geheel van de opleiding: Eventuele toegestane onvoldoendes (bvb uit 1ste Ba) worden niet in rekening gebracht Afronding van cijfers en % Niet toegestane onvoldoendes: Masterproef

19 Gewichten OO’s Bachelor psychologie Bachelor agogiek Master agogiek
de omvang van het OO in SP 3SP = 1 4 – 6SP = 2 > 6SP = 3 de plaats van het OO in het modeltraject: 1ste Ba = 1 2de Ba = 2 3de Ba = 3 de inhoudelijke verwevenheid van het OO met de opleiding: Psychologische, pedagogische en agogische OO’s = 2 Andere OO’s = 1 Master psychologie / onderwijskunde: de masterproef telt voor 1/6 van het puntentotaal de stage telt voor 1/6 van het totaal de opleidingsonderdelen tellen voor 4/6 va het puntentotaal Bachelor agogiek de omvang van het OO in SP 3SP = 1 4 – 6SP = 2 > 6SP = 3 de plaats van het OO in het modeltraject: 1ste Ba = 1 2de en 3de Ba = 2 de inhoudelijke verwevenheid van het OO met de opleiding: Psychologische, pedagogische en agogische OO’s = 2 Andere OO’s = 1 Stage = 16 (= + 10% van het totaal van de Bachelor) Master agogiek de masterproef telt voor 1/2 van het puntentotaal de opleidingsonderdelen tellen voor 1/2 va het puntentotaal

20 Bekendgeving resultaten
Proclamatie voor 1ste Ba en geheel opleiding Via VUB-mailadres Een AFW op je puntenbad dat je niet verwacht Wat met vragen Klacht tegen beslissing Schriftelijk bij Vz. Examencommissie Termijn respecteren: 5 kalenderdagen Externe beroep

21 Bij problemen De trajectbegeleider I. Van Mol 02/629.30.65
De faculteitssecretaris L. Deschouwer 02/ De facultaire ombudspersoon Prof. Dr. D. Verté 02/

22 De Masterproef Vastleggen onderwerp en promotor Thesismarkt
Aansluiten bij onderzoek binnen de vakgroep Formele eisen Omvang: max woorden Kan in artikelvorm Kan in een andere taal dan Nederlands Aansluitend bij de stage

23 De Masterproef: evaluatie
Gestandaardiseerd evaluatieformulier De procesevaluatie Mondelinge verdediging OO met niet toegestane onvoldoende

24 ERASMUS-uitwisselingen
Waarom op ERASMUS Verdiepen kennis Andere culturen en nieuwe studiemethoden Aanvulling van je CV Statuut en beurs VUB-student ERASMUS-beurs Waar kan ik naartoe Zie facultaire website Hoe kandidatuur indienen


Download ppt "Toelichting examenreglement academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google