De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs
Ontstaan en doel (Prof. Wouter Duyck) Inhoud en resultaten (Lot Fonteyne, projectmedewerker) Toekomst (Lot Fonteyne) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

2 Simon: Ontstaan - Studierendement
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (‘05-’06’08-’09): Studiesucces: gemiddeld 64,9% (verworven SP/opgenomen SP) Gemiddeld 30,1% van de generatiestudenten slaagt voor alle opgenomen SP Determinanten studierendement: Secundair onderwijs: (ASO - TSO/KSO – BSO) en ASO1 vs. ASO4 Leeftijd: hoe ouder, hoe lager het gemiddeld studiesucces Geografisch: nationaliteit/provincie Moedertaal Persoonlijkheid: motivatie van studiekeuze/academische verwachtingen/academisch zelfvertrouwen SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

3 Simon: Ontstaan – Diversiteit ASO
Aandeel van de ASO-studenten: (AJ ’00 -’01’09-’10) iets kleiner dan voor de UGent als geheel. Dalend: in ’00-’01 en ‘02-’03 nog respectievelijk 94% en 95%. Sinds ‘03-’04 slechts sporadisch 90%. Studierichtingen: Sinds ‘07-’08 komt bijna de helft van de studenten uit ASO 4- richtingen. Over de gehele periode bekeken stromen het meeste studenten uit de ASO - humane wetenschappen in (23,8%). De instroom uit TSO kent een grote verscheidenheid aan studierichtingen. SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

4 Simon: Ontstaan – Diversiteit wiskunde/wetenschappen
Generatiestudenten psychologie hebben een minder sterke vooropleiding dan de UGent-generatiestudenten. Wiskunde: Generatiestudenten psychologie hebben een minder sterk niveau dan de UGent-generatiestudenten. Generatiestudenten psychologie Generatiestudenten UGent Minimum 2u fysica 37,2% 53,1% Meer dan 1u scheikunde 33,5% 49% Meer dan 1u biologie 30,5% 42,7% Generatiestudenten psychologie Generatiestudenten UGent Minimum 8u wiskunde 4,1% 16,1% Minimum 6u wiskunde 29% 50% 1 tot 3u wiskunde 49,4% 30,8% SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

5 Simon: Ontstaan – ASO & slaagkans
Slaagpercentages 1e Ba in functie van vooropleiding (alle credits na 2 zittijden) ASO menswetenschappen: Slaagpercentagage slechts 28.7% Economie – moderne talen: 23.2% Latijn – Wiskunde: 80.2% (Latijn – moderne talen: 39.6%) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

6 Simon: Ontstaan – ASO/Wiskunde & slaagkans
SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

7 Simon: Ontstaan – ASO/Wiskunde & slaagkans
Onderwijsrendement: laag en dalend Diverse instroom Studiekiezers niet altijd goed op de hoogte van de eisen die een (academische) opleiding stelt (monitoraat) Flexibilisering: selectie gebeurt voor een aantal studenten pas in het tweede studiejaar dus later Visitatierapport: “de commissie toont zich voorstander van een verplichte maar niet-bindende oriëntatieproef. Op basis van deze proef kan elke student voor zichzelf vaststellen in welke mate hij of zij voldoet aan de voorwaarden die de gekozen opleiding stelt, en een beter overwogen keuze maken.” SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

8 Simon: Ontstaan – ASO/Wiskunde & slaagkans
Geen middelen/personeel → test elementaire wiskundige vaardigheden Doel: identificatie 5-10% voor remediëring en heroriëntering basisvaardigheden 2e graad ASO 50% <=15/20 25% <= 10/20 Hoge correlatie wiskundetest – slagen (.50) ondanks pladondeffect SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

9 Simon: Ontstaan – groei extern draagvlak
Rectoren (UGent, KULeuven, ...) Stuurgroep oriëntering Ugent (Prof. Versluys, DOWA) Vlor (28/3/13): “In het studiekeuzeproces moeten leerlingen de kans krijgen een breed én diepgaand beeld van zichzelf te krijgen: competenties, interesses, waarden, overtuigingen, persoonlijke doelen, bereidheid tot inzet… De Vlor is van oordeel dat een goed geïnformeerde studiekeuze moet kunnen vertrekken van een ‘360°-evaluatie’ van elke individuele leerling die zijn beginsituatie op het vlak van cognitieve vaardigheden, motivaties en interesses in kaart brengt.” SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

10 Simon: Doel Uitbreiding rudimentaire test met andere factoren:
psychometrische literatuur, evidence-based Expertise faculteit (toegangsproef geneeskunde) Online zelfevaluatie-instrument competenties én interesses (vrije) studiekeuze, maximale aansluiting bij het potentieel. identificatie risicofactoren, sensibiliseren en informeren Gericht op kleine groep, niet op voorspellen excellentie Koppeling remediëring (intern) en oriëntering → andere faculteiten/hogescholen/universiteiten (oproep!) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

11 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs
Ontstaan en doel (Prof. Wouter Duyck) Inhoud en resultaten (Lot Fonteyne, projectmedewerker) Toekomst (Lot Fonteyne) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

12 2. Inhoud en resultaten ‘Competenties’ Wat kan ik? b. ‘Interesse’
Wat wil ik? Vaardigheden om te slagen binnen een opleiding (aan de FPPW) Cognitieve factoren, studeervaardigheden én niet-cognitieve factoren Welke opleidingen sluiten aan bij mijn interesses? Verbreding: welke opleidingen bestaan er? SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

13 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter
SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

14 2. a. ‘Competenties’: resultaten FPPW
GPA (resultaat op 1000) Slagen Wiskundetest .37** (n=1012) .34** (n=1012) Wiskundetest uitgebreid .46** (n=90) .50** (n=90) Woordenschat .25** (n=650) .17** (n=650) Ac Self-efficacy .23** (n=649) .26** (n=649) Consciëntieusheid .28** (n=108) .13 (n=108) Testangst -.31** (n=101) -.22** (n=101) Prestatiemotivatie .31** (n=109) .22* (n=109) Consciëntieus: georganiseerd/doelgericht ** p < .01 * p < .05 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

15 2.a. ‘competenties’ CASES (n=649) low-moderate: 29,5% slaagt terwijl high: 54,3% slaagt Wtest (n=1012) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

16 Voorspellend model ‘slagen’
+ wiskundetest + uren wiskunde in het SO + academic self-efficacy + woordenschat = 74,2% correct (cut-off .50) 85.9% specificiteit (true negative) 55.9% sensitiviteit (true positive) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

17 N= 453. Stel: cut-off .15 dwz enkel de ‘onderste 15%’ ontraden.
Dan: 96% geslaaden correct voorspeld (slechts 7 studenten zijn geslaagd die als niet geslaagd voorspeld waren), MAAR: 72 studenten zouden correct ontraden worden. (26.1% van de niet geslaagden) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

18 Achtergrond-kenmerken Niet-cognitieve factoren
Wiskunde Taal Woordenschat Ndl Academisch Ndl Begrijpend lezen Redeneren Geslacht Uren wiskunde SO Opleiding SO Studeervaardigheden Geslaagd? Metacognitie (MAI) Testangst (CTAS) Niet-cognitieve factoren Motivatie (ZRV) Self-efficacy (CASES) Consciëntieus-heid Interesse

19 2. b. ‘Interesses’ RIASEC: (John Holland) 6 types personen, geclassificeerd volgens beroepsinteresses Prediger: 2 onderliggende bipolaire dimensies (people-things/data-ideas) Empirische ondersteuning Dominant interessemodel Positionering opleidingen Hexagon met 2 dimensies Dominante model m.b.t. interesses Empirisch ondersteund Basis voor talloze interessevragenlijsten Positionering werkomgevingen, beroepstypes, beroepsactiviteiten én opleidingen SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

20 Praktisch Analytisch Kunstzinnig Ondernemend Conventioneel Sociaal
SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

21 2. b. ‘Interesses’ Versie 1:
Items: 6 types + voorkeur academisch-professionele activiteiten (112A +85B) Positionering opleidingen: o.b.v. praktische taken + expertbeoordelingen + o*net Testafname: Feedback: overwegend positief Versie 2: herziening items Psychometrische eigenschappen Te specifiek opleidingsgerichte items weg (bv. ‘houtkap inventariseren’) Onduidelijke items weg bv. ‘payroll-adviseur’ SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

22 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs
Ontstaan en doel (Prof. Wouter Duyck) Inhoud en resultaten (Lot Fonteyne, projectmedewerker) Toekomst (Lot Fonteyne) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

23 ‘Competenties’: afname AJ ’13-’14 + verdere analyses
3. Toekomst ‘Competenties’: afname AJ ’13-’14 + verdere analyses ‘Interesse’: verfijning positionering opleidingen + inkorting itemlijst Koppeling ‘competenties’ en ‘interesse’ Technische ontwikkeling: vorm en feedback Competenties: longitudinaal + (slagen versus studiesucces) + andere opleidingen Versie 3: beperking aantal items Meer aantrekkelijke afnamevorm In kaart brengen opleidingen a.d.h.v. dimensies Situatie Vlaanderen Opleidingen i.p.v. beroepen Feedback Mogelijkheid feedback te manipuleren SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -

24 Wouter.Duyck@UGent.be Lot.Fonteyne@UGent.be www.simon.ugent.be
SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs -


Download ppt "SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google