De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten. 2 Wat is de diplomaruimte? •Opleidingsmodel i.p.v. jaarmodel •Eenvormige structuur voor alle studenten van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten. 2 Wat is de diplomaruimte? •Opleidingsmodel i.p.v. jaarmodel •Eenvormige structuur voor alle studenten van."— Transcript van de presentatie:

1 1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten

2 2 Wat is de diplomaruimte? •Opleidingsmodel i.p.v. jaarmodel •Eenvormige structuur voor alle studenten van de K.U.Leuven

3 3 Wat is de diplomaruimte? •Opleiding = Bachelor, Master, Master na Master of SLO Opleidingsmodel Tot en met 2008-2009Vanaf 2009-2010 ProgrammajaarmodelOpleidingsmodel Inschrijven in programmajaren Inschrijven voor een opleiding Jaarlijkse deliberatie Eén deliberatie op het einde van de opleiding

4 4 Wat is de diplomaruimte? •Geen voorafnames of cumul meer •Duidelijk vastgelegd standaardtraject –Eerstejaars: vast programma van 60 studiepunten –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters –Aanduiding van opleidingsfase –Afwijken van het standaardtraject: volgtijdelijkheid Eenvormige Structuur

5 5 Volgtijdelijkheid •Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: –Strenge volgtijdelijkheid: credit behaald of tolerantie ingezet voor vak A voor je vak B mag opnemen –Soepele volgtijdelijkheid: vak A gevolgd voor je vak B mag opnemen –Gelijktijdigheid: vak A minstens tegelijk met vak B opnemen in je studieprogramma •Voortgangsvereiste: –Je moet al x aantal studiepunten verworven hebben vooraleer je vak C mag opnemen.

6 6 Wat is de diplomaruimte? •Duidelijke informatie na elke examenperiode •Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) als centrale parameter CSE= Eenvormige Structuur

7 7 Cumulatieve studie-efficiëntie •Léon neemt 60 studiepunten op in zijn ISP. •Hij slaagt voor alle vakken. •  100% cumulatieve studie-efficiëntie. •Doris neemt 60 studiepunten op in haar ISP. •Ze slaagt voor alle vakken, behalve voor 2. •1 vak van 4 studiepunten en 1 vak van 6 studiepunten. •(60-10)/60  83 % cumulatieve studie-efficiëntie. Voorbeelden

8 8 Cumulatieve studie-efficiëntie •Evert neemt 60 studiepunten op. •Hij slaagt voor twee vakken. •Een vak van 6 studiepunten en een vak van 3 studiepunten. •9/60  15% cumulatieve studie-efficiëntie. •Het jaar daarop neemt Evert de overige 51 studiepunten op. Hij neemt ook al 9 studiepunten uit de volgende studiefase op. •Nu slaagt hij voor alle vakken, behalve voor 1 vak. •Dit is een vak van 6 studiepunten. •(9+54)/(60+60)  52,5% cumulatieve studie-efficiëntie. Voorbeelden

9 9 Cumulatieve studie-efficiëntie Een cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50% is van belang bij: •Herinschrijven –Bindend studieadvies –Ter-inschrijving •Aantal studiepunten dat je opneemt •Toleranties Waarvoor?

10 10 Cumulatieve studie-efficiëntie Bindend Studieadvies 1° sem2° sem3° sem4° sem Advies Bindend studieadvies: minstens 50% CSE na 4e semester bindende voorwaarden te bereiken na 2° acjr eerste academiejaar

11 11 Cumulatieve studie-efficiëntie •Ter-inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel: –Cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50%: ter-inschrijving wordt toegestaan. –Cumulatieve studie-efficiëntie < 50%: weigering tot ter- inschrijving. Ter-inschrijving

12 12 Cumulatieve studie-efficiëntie • 2009-2010: voltijds (54-66) of deeltijds (25-35) • 2010-2011: tussen 25 en 66 stp. cumulatieve studie- efficiëntie ≥ 50%  meer dan 66 studiepunten mogelijk. Aantal Studiepunten

13 13 Cumulatieve studie-efficiëntie •Wat? •Tolerantiekrediet •Hoe? •Voorbeelden Toleranties

14 14 Toleranties •Toleranties ipv deliberatie. •Zelf kiezen om vakken van 8/20 of 9/20 te tolereren. •7/20 is niet meer tolereerbaar. • Niet-tolereerbare opo’s •Ten minste 50% cumulatieve studie-efficiëntie. Wat?

15 15 Toleranties •Tolerantiekrediet = 10% van het aantal studiepunten. •Vrijstellingen tellen niet mee voor de bepaling van het tolerantiekrediet. •Nog geen 60 studiepunten behaald  tolerantiekrediet blijft beperkt tot 12 studiepunten. Tolerantiekrediet

16 16 Toleranties •Tolerantiedossier •8/20 of 9/20 •Mag ik voor dit vak een tolerantie aanvragen? •Voldoende cumulatieve studie-efficiëntie? •Voldoende tolerantiekrediet? •Laatstejaars: beslissen of examencommissie toleranties mag toekennen Hoe?

17 17 Toleranties Hoe?

18 18 Toleranties •Doris schrijft voor het eerst in voor de Bachelor Tandheelkunde (180 stp). •Nog geen 60 stp  tolerantiekrediet = 12 stp. •Januari: vak A 5/20 en vak B 3/20 •Juni: vak C NA en vak D 6/20 •September: vak A 5/20, vak B 12/20, vak C 14/20 en vak D 8/20 •Vak A = 4stp en vak D = 6 stp. •(60-10)/60  83 % cumulatieve studie-efficiëntie. •Tolerantie inzetten voor vak D  tolerantiekrediet nog 6stp. Voorbeelden

19 19 Toleranties •Michael schrijft zich in in de Master Psychologie. •Opleiding van 120 studiepunten  12 stp tolerantiekrediet. •Juni: vak A 8/20 (5 stp). •Cumulatieve studie-efficiëntie 92%  tolerantie mag. •Tweede zit: garantie op behoud tolereerbaar cijfer. •September: vak A 13/20  Michael behoudt zijn volledige leerkrediet en verwerft credits voor alle opleidingsonderdelen. Voorbeelden Pas op ! Behoud van cijfer geldt alleen voor tolereerbare cijfers

20 20 Toleranties •David schrijft zich in 2009-2010 in voor de Bacheloropleiding Ingenieurswetenschappen Architectuur. •Hij volgt alle vakken van de derde opleidingsfase  hij kan in 2009-2010 dus zijn Bachelordiploma halen. •Aan het begin van het tweede semester moet hij ten laatste aangeven of de examencommissie toleranties mag toekennen. Voorbeelden

21 21 Overgangsmaatregelen •Tolerantiekrediet: alle afgeronde programmajaren blijven buiten de diplomaruimte. •Voor de cumulatieve studie-efficiëntie telt alles wat je opneemt vanaf 2009-2010. •Enkele concrete casussen.

22 22 Overgangsmaatregelen •Ik heb in 2008-2009 een volledig programmajaar afgerond –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. Liv zat in 2008-2009 in tweede bachelor economische wetenschappen. Op het einde van het academiejaar was zij geslaagd  tolerantiekrediet 2009-2010 = 6 stp Concrete Casussen

23 23 Overgangsmaatregelen Concrete Casussen •Ik heb in 2008-2009 geen volledig programmajaar afgerond –De vakken waarvoor je niet slaagde, moet je hernemen. –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010 én de vakken van je niet-afgeronde programmajaar in dezelfde opleiding waarvoor je voor 2008-2009 slaagde. Steven zat in 2008-2009 in eerste bachelor Farmaceutische Wetenschappen. Hij is op het einde van het academiejaar niet geslaagd  tolerantiekrediet 2009-2010 = 18stp (beperkt tot 12, aangezien hij nog geen 60 stp verworven heeft)

24 24 Overgangsmaatregelen •Ik heb in 2008-2009 een volledig programmajaar afgerond en heb ook al voorafnames opgenomen –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010 en de voorafnames binnen dezelfde opleiding waarvoor je in 2008- 2009 een credit behaald hebt. Esther zat in 2008-2009 in eerste bachelor Informatica + in voorafname een aantal vakken uit tweede bachelor. Ze slaagde zowel voor haar eerste bachelor als voor de vakken uit tweede bachelor  tolerantiekrediet in 2009-2010 = 12 stp. Concrete Casussen

25 25 Overgangsmaatregelen •Ik heb in 2008-2009 geen volledig programmajaar afgerond, maar heb ook voorafnames opgenomen –De vakken waarvoor je niet slaagde, moet je hernemen. –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010 én de vakken van je niet-afgeronde programmajaar binnen dezelfde opleiding waarvoor je voor 2009-2010 slaagde en de voorafnames waarvoor je in 2008-2009 een credit behaald hebt. Tobias zat in 2008-2009 in tweede bachelor Pedagogische Wetenschappen. Hij nam ook al vakken uit derde bachelor in voorafname. Hij slaagde niet voor zijn tweede bachelor, maar behaalde wel een credit voor een paar vakken uit derde bachelor  tolerantiekrediet in 2009-2010 = 12stp Concrete Casussen

26 26 Overgangsmaatregelen •Ik studeer deeltijds •Ik volg een geïndividualiseerd traject •Ik volg een lerarenopleiding  Verdere info volgt via gerichte mailing. Concrete Casussen

27 27 ISP: praktisch • ISP moet ingevuld worden voor 7 oktober • goedkeuring tot 15 november. • PAS OP! 1 x doorsturen, wijzigingen achteraf niet mogelijk. •Speciale goedkeuring: stuur de rest wel door, vraag goedkeuring aan via mail. •Vakken waarvoor eerder een credit werd behaald: geen vrijstelling aanvragen •ISP-toepassing terug open van 1 tot 15 februari 2010. Wijzigingen aan vakken tweede semester is mogelijk

28 28 Meer weten? •Facultaire website: http://pharm.kuleuven.be/ (Studenten)http://pharm.kuleuven.be/ •Anne-marie.goethals@pharm.kuleuven.beAnne-marie.goethals@pharm.kuleuven.be •Ellen.martens@pharm.kuleuven.beEllen.martens@pharm.kuleuven.be

29 29 Leerkrediet •2008-2009: leerkrediet •140 studiepunten • studiepunten waarvoor je slaagt verdien je terug, de rest verlies je •Bonus: de eerste 60 studiepunten die je verworven hebt tellen dubbel. •http://www.kuleuven.be/leerkrediet/index.htmlhttp://www.kuleuven.be/leerkrediet/index.html


Download ppt "1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten. 2 Wat is de diplomaruimte? •Opleidingsmodel i.p.v. jaarmodel •Eenvormige structuur voor alle studenten van."

Verwante presentaties


Ads door Google