De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies Criminologie Februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies Criminologie Februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies Criminologie
Februari 2014

2 (Niet-) bindend studieadvies
Tolerantiesysteem Tegenvallende resultaten, wat nu? Waar en bij wie kan ik terecht?

3 1. (Niet-) bindend studieadvies
Het niet-bindend studieadvies wordt na de examenperiode van januari gegeven aan starters met een cumulatieve studie-efficiëntie lager dan 60%. starters = studenten die ten minste 120 studiepunten van het behalen van hun bachelordiploma verwijderd zijn cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) = verworven studiepunten / opgenomen studiepunten van de studiepunten die je dit semester opgenomen hebt, ben je op 60% of minder geslaagd De berekening van je CSE vind je ook terug in je studievoortgangsdossier Het niet-bindend studieadvies is een waarschuwing zonder directe gevolgen.

4 1. (Niet-) bindend studieadvies
Niet-bindend studieadvies te zien in studievoortgangsdossier in KU Loket Tekst = “Beste student, je cumulatieve studie-efficiëntie binnen deze opleiding ligt op dit moment lager dan 60%. Dat wil zeggen dat je het risico loopt om op het einde van dit academiejaar een bindend studieadvies te krijgen. Een bindend studieadvies krijg je wanneer je geen 50% CSE haalt. Je krijgt dan volgende bindende voorwaarde opgelegd: op het einde van het volgende academiejaar moet je wel een CSE van ten minste 50% behaald hebben. Je CSE ligt lager dan 60% maar je kan in het volgende semester nog veel ophalen. Het is misschien wel nuttig over een aantal zaken na te denken. Om je hierbij te helpen zal je binnenkort uitgenodigd worden door je facultaire studietrajectbegeleider”

5 Meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie, je (niet)-bindend studieadvies, je beschikbaar toleratiekrediet,… vind je in je studievoortgangsdossier in KU Loket.

6 1. (Niet-) bindend studieadvies
Het bindend studieadvies wordt na de examenperiodes van juni en/of september gegeven aan starters met een cumulatieve studie- efficiëntie lager dan 50%. van de studiepunten die je in semesters 1 en 2 opgenomen hebt, ben je op minder dan 50% geslaagd Dit is een bindende voorwaarde: op het einde van het volgende academiejaar ( ) moet je wel een cumulatieve studie- efficiëntie van ten minste 50 % halen. Opgelet: je cumulatieve studie-efficiëntie wordt berekend over alle academiejaren heen binnen één opleiding Haal je in geen 50 % cumulatieve studie-efficiëntie, dan mag je het academiejaar daarop voor geen enkele opleiding aan de KU Leuven inschrijven.

7 Voorbeeld Sam is ingeschreven in de bacheloropleiding criminologische wetenschappen. In januari behaalt hij volgende punten: Basisbegrippen statistiek voor crim. (4 stp): 8/20 Inleiding in de criminologie (6 stp): 6/20 Inleiding tot het recht (9 stp): 11/20 = credit Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 7/20 Sam nam in het eerste semester 29 studiepunten op ( ) Hij behaalt credits voor 9 studiepunten. Zijn studie-efficiëntie is dus 9/29 = 31 % In januari krijgt hij een niet-bindend studieadvies.

8 Voorbeeld In juni behaalt hij volgende punten:
Methodologie deel 1 (9 stp): 7/20 Inleiding in de antropologie (6 stp): 8/20 Inleiding in de sociologie (10 stp): 10/20= credit Inleiding in de filosofie (6 stp): 12/20 = credit Sam neemt in het tweede semester 31 studiepunten op ( ) Hij behaalt credits voor 16 studiepunten. Zijn studie-efficiëntie voor het tweede semester is dus 16/31 = 52%. Voor de volledige eerste zittijd (januari + juni) is zijn studie-efficiëntie: ( ) / ( ) = 25 / 60 = 42% Sam krijgt een bindend studieadvies.

9 Voorbeeld In september legt Sam opnieuw examens af.
Hij behaalt volgende scores: Basisbegrippen statistiek voor crim (4 stp): 10/20 Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 8/20 Inleiding in de criminologie (6 stp): 7/20 Methodologie deel 1 (9 stp): 9/20 Inleiding in de antropologie (6 stp): 9/20 In september behaalt hij nog voor 1 extra opleidingsonderdeel een credit. Over het hele academiejaar bekeken is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: (9+16+4) / ( ) = 29 / 60 = 48%. Sam krijgt een bindend studieadvies. In het volgende academiejaar moet zijn cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % zijn om te mogen verder studeren aan de KU Leuven.

10 Voorbeeld Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 1
Sam neemt de resterende opleidingsonderdelen uit fase 1 waarop hij niet slaagde opnieuw op = 31 stp En vult zijn programma aan tot 60 studiepunten met 29 studiepunten uit fase 2 Op het einde van het academiejaar slaagt Sam op alle (31) studiepunten uit fase 1 en op 6 studiepunten uit fase 2 Zijn cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: 29 studiepunten verworven in academiejaar (31+6) studiepunten verworven in academiejaar 2 = 66 studiepunten 60 studiepunten opgenomen in academiejaar studiepunten opgenomen in academiejaar 2 = 120 studiepunten 66 / 120 = 55% Sam heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde. Hij mag verder studeren aan de KU Leuven.

11 Voorbeeld Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 2
Sam neemt de resterende opleidingsonderdelen uit fase 1 waarop hij niet slaagde opnieuw op = 31 stp En vult zijn programma aan tot 60 studiepunten met 29 studiepunten uit fase 2 Op het einde van het academiejaar slaagt Sam op 20 studiepunten uit fase 1 en op 8 studiepunten uit fase 2 Zijn cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: 29 studiepunten verworven in academiejaar (20+8) studiepunten verworven in academiejaar 2 = 57 studiepunten 60 studiepunten opgenomen in academiejaar studiepunten opgenomen in academiejaar 2 = 120 studiepunten 57 / 120 = 48 % Sam voldoet niet aan de bindende voorwaarde. Hij mag niet verder studeren aan de KU Leuven.

12 Voorbeeld Stel dat Sam in het eerste jaar geen credits verwerft; hij slaagt met andere woorden voor geen enkel vak. Zijn cumulatieve studie- efficiëntie is dan 0% (0/60). Het volgende jaar neemt Sam opnieuw alle vakken van de eerste fase op. Hij MOET dan voor ALLE vakken slagen om 50% CSE te behalen. (0+60)/(60+60)= 50% CSE Hij moet ook voldoende studiepunten opnemen om 50% CSE te kunnen halen. (0+40)/(60+40)= 40% CSE

13 2. Tolerantiesysteem Wanneer mag je toleranties inzetten?
cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) van ten minste 50% 8/20 of 9/20 Niet in januari, wel in juni of september: tolerantiekrediet sparen beste resultaat leerkrediet cumulatieve studie-efficiëntie optrekken

14 Tolerantiekrediet sparen
Tolerantiekrediet: max. 10% van aantal opgenomen studiepunten van het programma Bv. Bachelorprogramma = 180 studiepunten, tolerantiekrediet = 18 studiepunten UITZONDERING! Starters: beschikbaar tolerantiekrediet = 12 studiepunten

15 Tolerantiekrediet sparen
Aan de studenten in de eerste fase van hun bacheloropleiding raden we in de meeste gevallen af om toleranties in te zetten. Zet GEEN toleranties in na juni. Overweeg je toch om een tolerantie in te zetten, contacteer dan je studietrajectbegeleider.

16 Beste resultaat Als je een tolereerbare onvoldoende opnieuw aflegt, wordt het beste resultaat binnen het academiejaar behouden en in rekening gebracht voor de percentageberekening. Voorbeeld 1: In januari scoort Sofia een 8/20 voor Inleiding in de filosofie. Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. In september scoort ze 6/20. Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studie- efficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

17 Meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie, je (niet-) bindend studieadvies, je beschikbaar tolerantiekrediet,… vind je in je studievoortgangsdossier in KU Loket.

18 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
Contacteer je studietrajectbegeleider om je situatie te bespreken: Inschrijven voor het spreekuur kan via de inschrijftoepassing van het monitoraat ( Sylvie Campforts: bachelorstudenten eerste fase AAA-LZZ + bachelorstudenten tweede en derde fase Broos Delanote: bachelorstudenten eerste fase MAA-ZZZ

19 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
‘ik doe zeker verder in deze richting’ Hoe ga ik het beter aanpakken, wat zijn mijn werkpunten? B. ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’ Waarom zou je verder doen? Waarom zou je stoppen? Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af

20 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
C. ‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’ Nu of in september? Hoe kies ik voor nieuwe studierichting? Werkpunten in nieuwe studierichting? Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan

21 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
Stoppen : Wel/niet uitschrijven op de Studentenadministratie (Universiteitshal, Naamsestraat 22) Recuperatie deel inschrijvingsgeld bij uitschrijving tot en met 28 februari 2014 Heroriënteren binnen KU Leuven: tot en met 28 februari 2014 Toelating nieuwe opleiding Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie Heroriënteren buiten KU Leuven: Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuven Inschrijven in nieuwe instelling

22 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
Vragen over Studietraject (heroriëntering…) Studietrajectbegeleider (spreekuren op inschrijftoepassing monitoraat: Studieplanning en -methode Maak gebruik van de STUVA – vragenlijst op Toledo. Je krijgt een analyse van je sterke en minder sterke punten op het vlak van studievaardigheden. Print de resultaten uit en neem ze mee naar je afspraak Dienst Studieadvies

23 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
3. Vakinhoudelijke ondersteuning Nabespreking en inzage van examens bij verantwoordelijke docenten. Regeling te vinden op: portaal/algemeen/examens/index#section-18 Vakmonitor (afspraak via )

24 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
4. Aanpassingsproblemen, psychische problemen, faalangst, sociale problemen, functiebeperkingen... Dienst Studieadvies Via contactformulier op de website Sociale Dienst Vrij spreekuur elke namiddag MPTC Medisch en Psychotherapeutisch Centrum Na afspraak Cel Studeren met een functiebeperking Al deze diensten zitten onder het dak van Studentenvoorzieningen Van Dalecollege, Naamsestraat 80.


Download ppt "Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies Criminologie Februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google