De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten
februari 2014

2 (Niet-) bindend studieadvies
Tolerantiesysteem Tegenvallende resultaten, wat nu? Waar en bij wie kan ik terecht?

3 1. Niet-bindend studieadvies

4 Meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie, je (niet)-bindend studieadvies, je beschikbaar tolerantiekrediet,… vind je in je studievoortgangsdossier in KU Loket.

5 Niet –verworven stpn per academiejaar
Definitie CSE, meer uitleg Lijst van OPO’s die worden meegeteld Verworven stpn per academiejaar Niet –verworven stpn per academiejaar

6 Meer uitleg over toleranties,
Vrijstellingen,…

7 1. Niet-bindend studieadvies
Niet-bindend studieadvies te zien in studievoortgangsdossier in KU Loket Tekst = “Beste student, je cumulatieve studie-efficiëntie binnen deze opleiding ligt op dit moment lager dan 60%. Dat wil zeggen dat je het risico loopt om op het einde van dit academiejaar een bindend studieadvies te krijgen. Een bindend studieadvies krijg je wanneer je geen 50% CSE haalt. Je krijgt dan volgende bindende voorwaarde opgelegd: op het einde van het volgende academiejaar moet je wel een CSE van ten minste 50% behaald hebben. Je CSE ligt lager dan 60% maar je kan in het volgende semester nog veel ophalen. Het is misschien wel nuttig over een aantal zaken na te denken. Om je hierbij te helpen zal je binnenkort uitgenodigd worden door je facultaire studietrajectbegeleider”

8 1. Bindend studieadvies Het bindend studieadvies wordt na de examenperiode van juni en/of september gegeven aan starters met een CSE lager dan 50% Van de stp die je in semesters 1 en 2 opgenomen hebt, ben je op minder dan 50% geslaagd Dit is wel een bindende voorwaarde: op het einde van het volgende academiejaar ( ) moet je CSE ≥ 50% zijn Opgelet: je CSE is cumulatief binnen één opleiding: je CSE wordt berekend over alle academiejaren heen binnen één opleiding Haal je in geen 50% CSE dan mag je het academiejaar daarop voor geen enkele opleiding aan de KU Leuven inschrijven.

9 Voorbeeld A Sam is ingeschreven in de bacheloropleiding rechten
In januari behaalt hij volgende resultaten: Inleiding tot de rechtswetenschap (9stp): 6/20 Romeins Recht (6stp): 11/20 = credit Geschiedenis publiekrecht: 10/20 = credit Fundamentele wijsbegeerte (6stp): 8/20 Sam nam in het eerste semester 27 stp op ( ). Hij behaalt credits voor 12 studiepunten Zijn CSE = 12/27 = 44% In januari krijgt hij een NIET-BINDEND STUDIEADVIES

10 Voorbeeld A In juni behaalt Sam volgende punten:
Ethiek (6stp): 12/20 = credit Economie (7stp): 9/20 Werkcollege Français juridique (3 stp): 13/20 = credit Verbintenissenrecht (7stp): 9/20 Publiekrecht I. Staats- en administratiefrecht (10 stp): 6/20 Sam neemt in het 2de semester 33 stp op ( ) en behaalt 9 stp credits. Zijn CSE = 9/33=27% Over de eerste zittijd (januari + juni) bekeken is zijn CSE: (12+9)/(27+33)= 21/60= 35% Sam krijgt een bindend studieadvies.

11 Voorbeeld A In september behaalt Sam volgende scores:
Inleiding in de rechtswetenschap (9 stp): 8/20 Fundamentele wijsbegeerte (6 stp): 9/20 Economie (7 stp): 8/20 Verbintenissenrecht (7 stp): 10/20 = credit Publiekrecht I. Staats- en administratief recht (10 stp): 7/20 Extra credit van 7 stp. CSE over het hele academiejaar: ( ) / ( ) = 28 / 60 = 47 %. Sam krijgt een bindend studieadvies. In het volgende academiejaar moet zijn CSE ten minste 50 % zijn om verder te mogen studeren aan de KU Leuven.

12 Voorbeeld A1 Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 1
Resterende vakken uit fase 1 = 32 stp En vult aan tot 60 stp met 28 stp uit fase 2 Sam slaagt op alle (32) stp uit fase 1 en op 9 stp uit fase 2 Zijn CSE: 28 stp verworven in academiejaar (32+9) stp verworven in academiejaar 2 = 69 stp 60 stp opgenomen in academiejaar stp opgenomen in academiejaar 2 = 120 stp 69 / 120 = 58% Sam heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde. Hij mag verder studeren aan de KU Leuven.

13 Voorbeeld A2 Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 2
Resterende vakken uit fase 1 = 32 stp En vult aan tot 60 stp met 28 stp uit fase 2 Sam slaagt op 20 stp uit fase 1 en op 4 stp uit fase 2 Zijn CSE: 28 stp verworven in academiejaar (20 + 4) stp verworven in academiejaar 2 = 52 stp 60 stp opgenomen in academiejaar stp opgenomen in academiejaar 2 = 120 studiepunten 52 / 120 = 43% Sam voldoet niet aan de bindende voorwaarde. Hij mag niet verder studeren aan de KU Leuven.

14 Voorbeeld B Stel dat Sam in het eerste jaar geen credits verwerft; hij slaagt voor geen enkel vak. Zijn CSE is dan 0% (0/60). Het volgende jaar neemt Sam opnieuw alle vakken van de eerste fase op. Hij MOET dan voor ALLE vakken slagen om 50% CSE te behalen. (0+60)/(60+60)= 50% CSE Hij moet ook voldoende stp opnemen om 50% CSE te kunnen halen. (0+40)/(60+40)= 40% CSE

15 Samenvatting Niet-bindend studieadvies CSE < 60%
Waarschuwing: risico op bindend studieadvies Bindend studieadvies CSE< 50% Bindende voorwaarde: eind volgend academiejaar CSE ≥ 50% Zoniet: 1 jaar uitsluiting van de KU Leuven

16 2. Tolerantiesysteem Tolerantiekrediet: max. 10% van aantal opgenomen studiepunten van het programma Bv. Bachelorprogramma = 180 studiepunten, tolerantiekrediet = 18 studiepunten UITZONDERING! Starters: beschikbaar tolerantiekrediet = 12 studiepunten

17 2. Tolerantiesysteem Wanneer mag je toleranties inzetten?
cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) van ten minste 50% 8/20 of 9/20 Niet in januari, wel in juni of september: tolerantiekrediet sparen beste resultaat leerkrediet cumulatieve studie-efficiëntie optrekken

18 Tolerantiekrediet sparen
Aan de studenten in de eerste fase van hun bacheloropleiding wordt meestal afgeraden om toleranties in te zetten. Zet GEEN toleranties in na juni. Overweeg je toch om een tolerantie in te zetten, contacteer dan je studietrajectbegeleider.

19 Beste resultaat Indien je een tolereerbare onvoldoende opnieuw aflegt, wordt het beste resultaat binnen het academiejaar behouden en wordt dit resultaat in rekening gebracht voor de percentageberekening. Voorbeeld 1: In januari scoort Sofia een 8/20 voor Inleiding tot de rechtswetenschap Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. In september scoort ze 6/20. Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studie- efficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

20 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
Contacteer je studietrajectbegeleider om je situatie te bespreken: Kom naar het spreekuur of stuur een mail: - Michaël Bauwens: bachelorstudenten eerste fase AAA – GEl - Melissa Brys: bachelorstudenten eerste fase GEU – SAV - Marie Heyvaert: bachelorstudenten eerste fase SCH– ZZZ eiding/studietrajectbegeleiding/index

21 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
‘ik doe zeker verder in deze richting’ Hoe ga ik het beter aanpakken, wat zijn mijn werkpunten? B. ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’ Waarom zou je verder doen? Waarom zou je stoppen? Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af

22 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
C. ‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’ Nu of in september? Hoe kies ik voor nieuwe studierichting? Werkpunten in nieuwe studierichting? Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan

23 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
Stoppen : Wel/niet uitschrijven op de Studentenadministratie (Universiteitshal, Naamsestraat 22) Recuperatie deel inschrijvingsgeld bij uitschrijving tot en met 28 februari 2014 Heroriënteren binnen KU Leuven: tot en met 28 februari 2014 Toelating nieuwe opleiding Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie Heroriënteren buiten KU Leuven: Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuven Inschrijven in nieuwe instelling

24 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
Vragen over studietraject (heroriëntering…) Studietrajectbegeleider Studieplanning en -methode Maak gebruik van de STUVA – vragenlijst op Toledo. Je krijgt een analyse van je sterke en minder sterke punten op het vlak van studievaardigheden. Print de resultaten uit en neem ze mee naar je afspraak Dienst Studieadvies

25 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
3. Vakinhoudelijke ondersteuning nabespreking en inzage van examens bij verantwoordelijke docenten: algemeen/examens/nabesprekingexamenjan.pdf vakmonitor (afspraak via )

26 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
4. Aanpassingsproblemen, psychische problemen, faalangst, sociale problemen, functiebeperkingen... Dienst Studieadvies Via contactformulier op de website Sociale Dienst Vrij spreekuur elke namiddag MPTC Medisch en Psychotherapeutisch Centrum Na afspraak Cel Studeren met een functiebeperking Al deze diensten zitten onder het dak van Studentenvoorzieningen Van Dalecollege, Naamsestraat 80.


Download ppt "Infosessie tolerantiesysteem en (niet-) bindend studieadvies rechten"

Verwante presentaties


Ads door Google