De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie STB juni 2011. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor- en nadelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie STB juni 2011. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor- en nadelen."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie STB juni 2011

2 Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor- en nadelen - aanpak – behoud beste resultaat 3. Toleranties inzetten? Of liever nog even afwachten? 4. Weigering herinschrijving / bindend studieadvies 5. Heroriënteren? 6. Advies en meer info

3 1. Je resultaten: vindplaats Vindplaats –Studievoortgangsdossier (stvd) via mailtje –Datum en tijdstip: zie facultaire informatie ! OPM: mogelijk tot vier uur verschil tussen vrijgave eerste en laatste resultaten in een opleiding => vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Wacht op de individuele mail met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan (  overbelasting en blokkering van het hele systeem)

4 1. Je resultaten: mailtje Beste student, Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, voor raadplegen via de link naar http://associatie.kuleuven.be/sr/ mijn_svd. In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug. Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn. Met vriendelijke groeten, Je examenverantwoordelijke. PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen! ! Deze mail krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten

5 1. Je resultaten: overige info Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer? - Je voorlopige percentage in de opleiding (sinds 2009-2010) - Je CSE: cumulatieve studie-efficiëntie - Resterend tolerantiekrediet - Of en welke toleranties je kunt inzetten - Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’ - Voor starters: eventueel een ‘bindend studieadvies’ - Voorzitter en secretaris van je examencommissie - Gegevens van je studietrajectbegeleider - Beroepsmogelijkheden - Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

6 1. Je resultaten: stvd Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail” - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode Studievoortgangs- dossier Opleiding Detail per examenperiode Naam + Nummer Student DiplomaruimtepercentageCSE

7 Tabblad ‘Mijn resultaten’ Resulaten per OPO en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D 1. Je resultaten: stvd Tabblad Mijn resultaten BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Situering ten opzichte van overige studenten

8 1. Je resultaten: interpretatie Op alle opo’s geslaagd? –Proficiat, geen herexamens! Enkele/lichte onvoldoendes en > 50% CSE –Goede vooruitzichten voor verdere studievoortgang! –Meedoen herexamens / nu al tolerantie inzetten? ! Advies: spaar je tolerantiekrediet, zeker tot na de herexamens Meerdere/zware onvoldoendes en/of < 50% CSE –Is deze opleiding wel iets voor mij? –Moet ik iets anders overwegen, nu of na september? –Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan? –Doe ik nog mee aan de herexamens? Aan allemaal? ! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

9 2. Herexamens: meedoen? Voordelen van meedoen: –Voor elk geslaagd opo: meer leerkrediet terugverdiend snellere studievoortgang en dat zonder vermindering van tolerantiekrediet stijging van je CSE (! ~ voordelen van CSE ≥ 50%) geen jokerkrediet nodig voor je studietoelage misschien een vrijstelling mogelijk als je overstapt naar een andere opleiding –Je behoudt je beste resultaat: deelname is geen risico –Weigering herinschrijving na 2 jaar niet slagen voor hetzelfde opo (opm: tenzij je het tolereert OF derde inschrijving wel mogelijk indien CSE >50%) Waarom eventueel niet (alles) meedoen? –Maak een inschatting van je draagkracht, capaciteiten en slaagkansen, motivatie, … ! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

10 2. Herexamens: alle onvoldoendes opnieuw? Beslis je slechts enkele opo’s in herexamen af te leggen? Voordeel: - je slaagkans op die opo’s verhoogt (wegens meer tijd) Nadelen: - tragere studievoortgang - verplicht om gebuisde plichtopo’s direct volgend jaar weer in je ISP op te nemen (behalve voor 2-jaarlijks opo als je niet afstudeert) - minder leerkrediet, lagere CSE, jokerkrediet studietoelage ! Advies: vergeet niet je tijdig in/uit te schrijven voor de herexamens (informeer je in je faculteit )

11 2. Herexamens: aanpak Aanpak –Wat geleerd uit vorige examens? ! Maak gebruik van inzagerecht, nabespreking –Oorzaken tegenvallende resultaten? –Cursusmateriaal in orde? –Planning opmaken Eerst even ‘vakantie’ (minstens een week) Goede planning opmaken voor de blok Gezond evenwicht ontspanning/studie ! Advies: schrijf je in/uit voor de herexamens (informeer bij je faculteit)

12 2. Herexamens: beste resultaat Je behoudt je beste resultaat Voorbeeld 1: –In januari scoort Sofia een 8/20 voor ‘Wijsbegeerte’. –Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. –In september scoort ze 6/20 –Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia voldoende tolerantiekrediet heeft en haar CSE hoger ligt dan 50%, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

13 2. Herexamens: beste resultaat Voorbeeld 2: –In juni scoort Ahmed een 9/20 voor Economie. –Na de examenperiode van juni besluit hij nog geen tolerantie in te zetten, maar de examenperiode van september af te wachten. –Hij concentreert zich vooral op opleidingsonderdelen waarvoor hij minder dan 9/20 scoorde. –In september besluit hij toch geen herexamen af te leggen voor Economie. Zijn score in september is dus ‘NA’ (niet afgelegd). –Zijn definitieve resultaat voor dit academiejaar is 9/20  als Ahmed voldoende tolerantiekrediet heeft en zijn CSE hoger ligt dan 50 %, kan hij hiervoor een tolerantie inzetten.

14 3. Toleranties Enkel in bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma Mogelijk indien: - CSE ≥ 50 % (in je bachelor) -(nog) voldoende tolerantiekrediet -8/20 of 9/20 (tenzij je opleiding bepaalde opo’s uitsluit) Voordelen - snellere studievoortgang -Je hoeft het (struikel)opo nooit meer af te leggen ! Uitzondering: je kan je tolerantie niet overdragen / er geen vrijstelling voor krijgen in een andere opleiding met hetzelfde opo Nadelen -Verlies leerkrediet en tolerantiekrediet, daling CSE, inzet jokerkrediet studietoelage ! Advies: spaar je tolerantiekrediet, zeker tot na de herexamens

15 3. Toleranties: werkwijze Juni: –OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten dus je gaat er niet voor herkansen in september  tolerantie definitief opslaan binnen de 15 kalenderdagen nadat de resultaten verschenen zijn in K.U.Loket. –OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten, maar je weet ook niet of je opnieuw examen in september gaat afleggen  tolerantie voorlopig opslaan of niets doen. –OF: je weet zeker dat je in september opnieuw examen aflegt  geen tolerantie inzetten.

16 3. Toleranties: werkwijze September: –OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten  Tolerantie zo snel mogelijk definitief opslaan  zodat je een mail krijgt voor herinschrijving. –OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten  Je hebt 15 kalenderdagen de tijd om een beslissing te nemen. ! Toleranties die je enkel voorlopig opslaat, worden na die 15 kalenderdagen beschouwd als definitief ingezette toleranties. –OF: je weet zeker dat je geen tolerantie inzet  Zo snel mogelijk je toleranties verwerpen en je tolerantiedossier definitief opslaan. Je krijgt een mail voor herinschrijving. Je moet de plichtopo’s waarvoor je niet slaagde, meteen opnieuw opnemen in je ISP (tenzij het een tweejaarlijks opo is en je nog ‘onderwegger’ bent).

17 3. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ (= tolerantiedossier) Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie- krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving

18 3. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  uitleg symbolen Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk Sterretje / toverstafje? = uitzonderlijk tolerantie mogelijk / (uitzonderlijk) tolerantie mogelijk zonder verlies tolerantiekrediet

19 4. Bindend Studieadvies Voor wie? –Studenten in een bacheloropleiding. –Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het diploma. –CSE < 50 %. Bindend advies? –In het komend academiejaar moet je CSE ten minste 50 % bedragen (! als je binnen dezelfde opleiding blijft). –Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de hele K.U.Leuven.  bindend studieadvies = advies om tijdig te heroriënteren Opgelet: met de examenperiode van september kun je je CSE nog optrekken!

20 4. Bindend Studieadvies: stvd

21 4. Bindend Studieadvies Voorbeeld 1: –Jason is ingeschreven in de bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen. –In januari behaalde hij volgende scores: Chemie: algemene concepten (9 sp):8/20 Organische chemie I (4 sp):10/20 Natuurkunde met elementen van wiskunde I (9sp):5/20 Celbiologie I (6 sp):12/20 –In januari was zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 10 sp ─ = 36% 28 sp  In januari kreeg Jason een niet-bindend studieadvies.

22 4. Bindend Studieadvies –In juni behaalde Jason volgende scores: Organische chemie II (7 sp):12/20 Natuurkunde met elementen van wiskunde II (5 sp):4/20 Metabolisme en metabole regeling (4 sp):9/20 Methoden in het biofarmaceutisch onderzoek (6 sp):11/20 Biofarmaceutisch onderzoek: toepassingen I (3 sp):13/20 Algemene Plantkunde (5 sp):7/20 Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering (3 sp):9/20 DUS: In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 43 %.  In juni krijgt Jason een bindend studieadvies van de examencommissie. ! Hij moet dus tegen het einde van 2011-2012 een CSE van ten minste 50% halen, anders mag hij niet opnieuw inschrijven.

23 4. Bindend Studieadvies –Jason besluit om in september alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores: Chemie: algemene concepten (9 stp):11/20 Natuurkunde met elementen van wiskunde I (9stp):10/20 Natuurkunde met elementen van wiskunde II (5 stp):9/20 Metabolisme en metabole regeling (4 stp):13/20 Algemene Plantkunde (5 stp):6/20 Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering (3 stp):14/20 –Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: 51 credits /61 opgenomen sp = 84 %.  Jason heeft in september al aan de bindende voorwaarde voldaan. Zijn bindend studieadvies vervalt.

24 3. Bindend Studieadvies Voorbeeld 2: –Dina is ingeschreven in de bacheloropleiding Wiskunde. –In januari behaalde ze volgende scores: Lineaire algebra (6 sp):10/20 Calculus I (5 sp):3/20 Bewijzen en redeneren (5 sp):6/20 Algemene natuurkunde I (8 sp):9/20 Beginselen van programmeren (6 sp):6/20 DUS: In januari was haar cumulatieve studie-efficiëntie: 6 sp / 30 sp = 20 %  In januari kreeg Dina een niet-bindend studieadvies.

25 3. Bindend Studieadvies –In juni behaalde Dina volgende scores: Statistiek (6 sp):4/20 Calculus II (3 sp):5/20 Analyse I (8 sp):9/20 Algebraïsche structuren (4 sp):11/20 Algemene natuurkunde II (8 sp):10/20 DUS: in juni is haar CSE: 6 sp (jan) + 12 sp (juni) / 59 sp = 31 %.  In juni krijgt Dina een bindend studieadvies van de examencommissie. ! Ze moet dus tegen het einde van 2011-2012 een CSE van ten minste 50 % halen, anders mag ze niet opnieuw inschrijven, voor geen enkel opo en geen enkele opleiding aan de hele K.U.Leuven.

26 4. Bindend Studieadvies –Dina besluit om in september alle examens mee te doen. Ze haalt hierbij volgende scores: Calculus I (5 sp):5/20 Bewijzen en redeneren (5sp):7/20 Algemene natuurkunde I (8 sp):10/20 Beginselen van programmeren (6 sp):4/20 Statistiek (6 sp):8/20 Calculus II (3 sp):4/20 Analyse I (8 sp):9/20 –Na september wordt haar CSE als volgt berekend: 6 stp(jan) + 12 stp (juni) + 8 stp (sept) / 59 stp = 26/59 = 44 %  Het bindend studieadvies wordt in september bevestigd. ! Dina moet op het einde van 2011-2012 een CSE van ten minste 50 % halen, anders zal ze niet opnieuw mogen inschrijven aan de K.U.Leuven.

27 4. Bindend Studieadvies Academiejaar 2: 2011-2012 (Dina bleef in dezelfde opleiding) -Dina legt de resterende sp van haar eerste fase af (33 sp) -Ze neemt ook 28 sp uit de tweede fase op (28 sp) -Ze neemt dus 61 sp op in haar ISP van 2011-2012  Cumulatieve studie-efficiëntie = 26 (34) (60) => Dina moet ─ + ─ = cumulatief ─op 34 sp 59 61 120van de 61 sp in 2012 geslaagd zijn om cumulatief net 50% te behalen

28 4. Bindend studieadvies Advies: heb je een bindend studieadvies gekregen? - juni: - op hoeveel sp moet je geslaagd zijn om in september wél een CSE van ≥ 50% te behalen? (als het lukt: bindend studieadvies vervalt) -september nog steeds CSE < 50%: -hoeveel sp wil je in je tweede academiejaar opnemen? -op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te behalen?  Is een tweede academiejaar in dezelfde opleiding blijven wel realistisch? Misschien beter nu heroriënteren… - januari academiejaar 2: is het realistisch dat je in juni of september CSE van 50% zal hebben? => anders direct heroriënteren!

29 4. Weigering tot inschrijving Voor wie? Iedereen die: - Na 2 academiejaren niet is geslaagd voor hetzelfde OPO - Bovendien ook cumulatieve studie-efficiëntie < 50 % heeft  Weigering herinschrijving één academiejaar voor: –Het OPO. –De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. –Alle opleidingen waar het betrokken OPO in voorkomt. ! Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

30 Studievoortgangsdossier Tabblad ‘Weigering?’ (nieuw!) Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt. Naam + Nummer Student Veroorzakend OPO Tabblad Weigering? Opleidingen waarop weigering van toepassing is

31 4. Weigering tot inschrijving Geel uitroepteken = weigering herinschrijving (of risico op weigering)

32 Studievoortgangsdossier Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’ bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet geslaagd  OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-opo te kunnen (her)inschrijven

33 4. Weigering tot inschrijving CSE in juni < 50 % en risico op weigering herinschrijving?  in september: –OF: slagen voor OPO –OF: CSE optrekken naar ≥ 50% Je CSE ≥ 50 % => derde inschrijving zelfde OPO wel mogelijk Je CSE ≥ 50 % => tolerantie voor het OPO mogelijk (indien tolereerbaar)

34 4. Weigering tot inschrijving Indien: Na 3 academiejaren niet geslaagd voor hetzelfde OPO (= gewoonlijk na zes examenkansen)  vijf jaar lang weigering herinschrijving voor: –Het OPO. –De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. –Alle opleidingen waarin het betrokken OPO voorkomt. Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier: - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

35 4. Weigering tot inschrijving Derde jaar zelfde OPO in ISP en in juni niet geslaagd?  in september kun je: –Alsnog slagen voor het opleidingsonderdeel. –Een CSE van meer dan 50% halen en een tolereerbare onvoldoende scoren op het opleidingsonderdeel. Je kunt hiervoor dan een tolerantie inzetten.

36 5. Heroriënteren 1.Vrijwillig - behaal je veel en zware onvoldoendes? - voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? - heb je dit jaar een bindend studieadvies gekregen?  OF: nu al beslissing heroriëntering nemen  OF: afwachten resultaten september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

37 5. Heroriënteren 2. Verplicht - wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar  één jaar geen inschrijving aan hele K.U.Leuven - wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo (tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans) OPM: uiteraard nog eerst een kans in september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

38 6. Wat nu? ??? Herexamens meedoen? Heroriënteren? Tolerantie inzetten? Studiemethode aanpassen?  Zelf nadenken – bespreken met iemand uit je omgeving.  Bespreek je situatie met de studietrajectbegeleider en/of met een adviseur van de Dienst Studieadvies.

39 6. Websites Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen –http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.htmlhttp://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html Diplomaruimte (CSE, toleranties,..) –http://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimtehttp://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte Leerkrediet –http://www.kuleuven.be/leerkrediet/http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ Opleidingsaanbod –http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (K.U.Leuven)http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ –http://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen)http://www.hogeronderwijsregister.be –http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen)http://www.studiekiezer.be/ Studentenvoorzieningen K.U.Leuven –http://www.kuleuven.be/dsv/http://www.kuleuven.be/dsv/


Download ppt "Presentatie STB juni 2011. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor- en nadelen."

Verwante presentaties


Ads door Google