De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volgtijdelijkheid RevaKi

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volgtijdelijkheid RevaKi"— Transcript van de presentatie:

1 Volgtijdelijkheid RevaKi
Evidence based

2 Vooraf: casus Studente met vooropleiding ASO wiskunde-wetenschappen
1e fase RevaKi Examenresultaten: Januari: 7 en 8 / 20 – geen behaalde credits Juni: 6 tot 9 op 20, 1 credit (11/20 op ABA1) September: 4 vakken opnieuw afgelegd, 4 tot 9 op 20

3 Advies aan deze studente?

4 Slaagkansen van deze studente?
Definitie: Cumulatieve Studie-Efficiëntie (CSE) Bijvoorbeeld voor 1 student: Jaar 1: 60 opgenomen, 40 behaald (CSE = 40/60 = 66%) Jaar 2: 60 opgenomen, 50 behaald (CSE = 90/120 = 75%) Onze casus: CSE = 9% Behaalde credits tijdens studieloopbaan RevaKi CSE = Opgenomen credits tijdens studieloopbaan RevaKi

5 CSE en het OER CSE < 50% “bindend studieadvies” Gevolgen:
Geen toleranties inzetten Mogelijkheid tot bissen van vak, niet tot trissen Indien jaar later CSE nog steeds onder 50%: WEIGERING

6 Continuum aan studenten
Studenten die in 3j bachelordiploma behalen Studenten die in 4j bachelordiploma behalen Studenten die na X jaren studeren afhaken zonder diploma Studenten die na 2j studeren geweigerd worden Kunnen we deze studenten vroeg detecteren?

7 Analyse Bachelor RevaKi
Studentengroep: Nieuwe, voltijdse studenten in de opleiding RevaKi AJ , , N = 753 Uitgesloten: Studenten uit de verkorte bachelor Instromers KHBO (nu KULAB) Studenten die van voltijds naar deeltijds traject overstapten tussen fasen

8 Studieresultaten: verdeling CSE na 1 jaar studeren

9 Beslissing na 1e jaar: verder studeren?
Bindend studieadvies: 33% schrijft zich opnieuw in

10 BS en verder zetten van de studie
33% van de studenten met Bindend Studieadvies (BS) schrijft zich opnieuw in. Wie krikt CSE op ≥ 50% (en wordt niet geweigerd)? CSE schrijft zich het volgende AJ opnieuw in CSE > 50 (startjaar + 1) en mogen dus verder studeren in procent 0 tot 9 26 2 7,69% 10 tot 19 9 3 33,33% 20 tot 29 18 6 30 tot 39 17 52,94% 40 tot 49 22 21 95,45% 50 tot 59 32 28 87,50% 60 tot 69 39 37 94,87% 70 tot 79 50 49 98,00% 80 tot 89 48 100,00% 90 tot 100 280 CSE schrijft zich het volgende AJ opnieuw in CSE > 50 (startjaar + 1) en mogen dus verder studeren in procent 0 tot 9 26 2 7,69% 10 tot 19 9 3 33,33% 20 tot 29 18 6 30 tot 39 17 52,94% 40 tot 49 22 21 95,45% 50 tot 59 32 28 87,50% 60 tot 69 39 37 94,87% 70 tot 79 50 49 98,00% 80 tot 89 48 100,00% 90 tot 100 280 casus

11 Aandachtsgroep 1: CSE < 30 %
CSE na 1e jaar studeren < 30%: 2 groepen studenten: Studenten die weigering krijgen (CSE < 50%) Studenten die zich herpakken (CSE ≥ 50%) Verschil tussen deze groepen?

12 Aandachtsgroep 1: CSE<30%: Hoeveel studiepunten opnemen?
Succesvolle studenten durven de keuze maken om minder SP op te nemen?

13 Aandachtsgroep 1: CSE<30% Weigering of niet?
Is er een verschil tussen de studenten die de weigering ontlopen met de anderen? Hoe krik je je CSE op tot boven de 50%? Succesvol CSE ≥ 50 AJ2 (N=11) Weigering CSE<50 AJ2 (N=39) Opgenomen studiepunten 2e academiejaar Gemiddeld 51.9 56.4 St.dev. 5.4 5.0 T-toets: 0.02 (unpaired 2 tailed)

14 Terug naar de casus… 1e bachelorfase: 5 sp verworven
53 sp opnieuw af te leggen 2e bachelorfase: Mogelijk om 13 sp op te nemen, keuze uit de vakken: Neuro-anatomie, neurofysiologie en motorisch leren Biomechanica en kinesiologie Orgaananatomie en -fysiologie Inspanningsfysiologie Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, deel 2 Palpatie van het locomotorisch stelsel Aangepaste bewegingsactiviteiten, seminaries en practicum, deel 2

15 Terug naar de casus… Bericht van de studente (CSE 9%): “Beste, Ik ga nu naar de 2e fase RevaKi. Ik ben al geslaagd op aangepaste bewegingsactiviteiten. (…) Welke vakken van de 2e fase kan ik best opnemen?”

16 Terug naar de casus… Realiteit:
Slaagkans casus om nog 1 jaar verder te studeren: 7.7% Slaagkans om ooit het diploma te behalen… ? VERSUS Perceptie student: “ik ga naar de 2e fase”

17 Advies voor Aandachtsgroep 1: CSE<30%
Terug naar evenwicht tussen perceptie en realiteit. Concreet voorstel: CSE 30% na de 1e fase = 18 studiepunten credits Toevoegen voortgangsvereiste van 18 sp voor alle vakken van de 2e fase (indien er nog geen voortgangsvereiste is) Goede prestaties januarizittijd? - Opnemen van onderzoeksmethoden 2 (6 sp) wordt mogelijk Advies POC?

18 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
Advies voor groep met CSE 30% tot 49% ? CSE schrijft zich het volgende AJ opnieuw in CSE > 50 (startjaar + 1) en mogen verder studeren in procent 0 tot 9 26 2 7,69% 10 tot 19 9 3 33,33% 20 tot 29 18 6 30 tot 39 17 52,94% 40 tot 49 22 21 95,45% 50 tot 59 32 28 87,50% 60 tot 69 39 37 94,87% 70 tot 79 50 49 98,00% 80 tot 89 48 100,00% 90 tot 100 280 bissen

19 Aandachtsgroep: CSE 30-49%
Nog steeds bindend studieadvies: blokkering indien volgend AJ de CSE < 50% is. 2 groepen studenten: Studenten die weigering krijgen Studenten die zich herpakken Verschil tussen deze groepen?

20 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
Aantal opgenomen studiepunten: Geen verschil. Aantal opgenomen SP Geweigerde studenten 53.11 (st.dev. 9.29) Succesvolle studenten 53.13 (st.dev. 8.57)

21 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
Op welke OPO’s zijn deze groepen studenten geslaagd? Welke (combinatie van) OPO’s onderscheidt het best de succesvolle studenten van de geweigerde studenten? Verschillende analyses gemaakt, en de beste resultaten kwamen voort uit …

22 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
“De kleppers van de 1e fase”: Moleculaire celbiologie Functionele anatomie Fysica en biomechanica Student is geslaagd op ten minste 1 ‘klepper’: 60% krikt CSE op en mag verder studeren Student is op geen enkele ‘klepper’ geslaagd: 78% wordt geweigerd Zeer goede voorspeller. Deze slide mag eruit?

23 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49% VOORSTEL
Beginvoorwaarden: 18 sp verworven (cfr. eerder) Geslaagd op (Functionele anatomie OF fysica & biomechanica OF Moleculaire Celbiologie) Voor de OPO’s: Aangepaste bewegingsactiviteiten 2 Palpatie Neuro-anatomie, neurofysiologie & motorisch leren Biomechanica en kinesiologie Onderzoeksmethoden deel 2 OPM: Orgaananatomie en –fysiologie (6 sp) en inspanningsfysiologie (6 sp) blijven steeds toegankelijk voor groep 30-49% CSE Advies POC? Alles geslaagd, behalve de kleppers : 1 student met 3 onvoldoendes, zette tolerantie in op fysica dus geen probleem 1 student met 3 onvoldoendes, had mol celbio kunnen tolereren

24 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
Functionele anatomie: Niet Tolereerbaar OPO AJ : 1 student tolerantie ingezet. Weinig “impact”, wel duidelijk richtinggevend: Functionele anatomie kennen = cruciaal. Advies POC?

25 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
Leerlijn methodologie = verwerven voorkennis voor het starten van de voorkennis: Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, 1 (4 sp) Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, 2 (4 sp) Onderzoeksvaardigheden in de revalidatiewetenschappen (3 sp) Een student kan deze 3 OPO’s een tolerantie inzetten…  is niet klaar voor de masterproef. Voorstel: max 4 sp tolerantiekrediet inzetten in dit blok van deze 3 OPO’s. Advies POC?

26 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
Beginvoorwaarde Aangepaste Bewegingsactiviteiten 2 18 sp verworven Geslaagd zijn op Functionele anatomie OF Fysica & biomechanica OF Moleculaire celbiologie Geslaagd zijn op ABA 1 Geslaagd zijn op Alg. eval & behandelingstechnieken (leerlijn patiënt + leerstof practica) Advies POC?

27 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
Beginvoorwaarden Palpatie 18 sp verworven Geslaagd op functionele anatomie (omwille van strikt vereiste voorkennis Advies POC?

28 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
MASTERopleiding Beginvoorwaarden Stage 2e masterfase Geslaagd zijn voor het OPO Klinische stage 1e master. Advies POC?

29 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
MASTERopleiding Masterproef deel 2 is het sluitstuk van de opleiding. Beginvoorwaarden Masterproef deel 2 Alle OPO’s van de masteropleiding opgenomen hebben (= uitbreiding met de truncusvakken) Advies POC?

30 Toekomst Dit zijn indicatoren om na 2j te mogen blijven studeren
Wat met de slaagkansen om ook het diploma te behalen? Criterium = voltijdse studenten die het diploma bachelor RevaKi behalen met maximum 1 jaar studieduurvertraging. Cohorte : kan worden opgevolgd Cohorte : gegevens beschikbaar in oktober 2014.

31 Diplomacijfers op basis van 1 cohort
Analyse cohort starters die zich opnieuw inschreven in N=151 Staafdiagram Wat bedroeg hun CSE na hun 1e jaar? Ingedeeld in groepen (0-9% CSE, 10-19% CSE…) Hoeveel procent in deze groepen behaalt het diploma na 3 of 4 jaar?

32 Analyse gegevens: starters AJ 2009-2010 die zich in 2010-2011 opnieuw inschreven
Net wel, net geen BS: slaag-kansen beperkt CSE ≥ 60%: goede slaagkansen. 3 studenten van de 7 1 student van de 4

33 Analyse gegevens: starters AJ 2009-2010 die zich in 2010-2011 opnieuw inschreven
Indien diploma, dan met studieduur-vertraging (diploma in 3 jaar enkel indien vrijstellingspakket op basis van eerdere studies) Erg kleine kans op studieduurvertraging 1 student van de 4 3 studenten van de 7


Download ppt "Volgtijdelijkheid RevaKi"

Verwante presentaties


Ads door Google