De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starters bachelor FEB Examenresultaten: wat nu? Februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starters bachelor FEB Examenresultaten: wat nu? Februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Starters bachelor FEB Examenresultaten: wat nu? Februari 2013

2 Inhoud 2 1. Niet-bindend studieadvies : wat? 2. Tegenvallende resultaten : oorzaken? 3. Tweede semester : aanpak? 4. Hulpmiddelen en begeleiding? 5. Websites en contactgegevens

3 Niet-bindend Studieadvies? 3 Januari : niet-bindend studieadvies Je cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) ligt lager dan 60 %. Als eerstejaars wil dit zeggen dat je van de studiepunten die je dit semester opgenomen hebt, heb je 60 % of minder ook effectief verworven. Verworven = geslaagd voor het opleidingsonderdeel Als verwittiging krijg je nu een niet-bindend studieadvies. Als je CSE op het eind van het academiejaar lager ligt dan 50 %, krijg je in juni en/of september een bindend studieadvies. Dit is een waarschuwing: vermijden van een bindend studieadvies.

4 Bindend Studieadvies? 4 Juni – September : bindend studieadvies CSE lager dan 50 %. Dit is het aantal verworven studiepunten, gedeeld door het aantal opgenomen studiepunten binnen één opleiding. Bindende voorwaarde: op het einde van het volgend academiejaar moet je wel een CSE van ten minste 50 % halen. Opgelet: je CSE wordt berekend over alle academiejaren heen binnen één opleiding Haal je geen 50 % CSE, dan mag je het academiejaar daarop voor geen enkele opleiding aan de KU Leuven inschrijven.

5 5 Voorbeeld: ‘Lies in 2012-2013’ Lies is voor het eerst ingeschreven in de bachelor TEW in 2012-2013. In januari behaalt zij volgende punten voor de ‘1 ste semestervakken’ : Markten en prijzen (6stp): 10/20 (Wiskunde voor economen (6 stp): deelcijfer 9/20) Accountancy (6stp): 8/20 Inleiding tot het economisch recht (6 stp) 7/20 Psychologie (6pt): 8/20 Lies nam in het eerste semester 24 studiepunten ‘1 ste semestervakken’ op. Ze behaalde credits voor 6 studiepunten. Het jaarvak ‘Wiskunde voor economen’ is nog niet volledig, en wordt NOG NIET mee verrekend. Haar cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) is dus 6/24 = 25 % In februari krijgt zij een niet-bindend studie-advies.

6 6 Voorbeeld: ‘Lies in 2012-2013’ In het 2de semester behaalt zij volgende punten voor de resterende vakken: Bank- en financiewezen (6stp): 6/20 De globale economie (6stp):14/20 Grondslagen vd beleidsinformatica (6 stp):15/20 Marketing (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6 stp) (volledig cijfer): 9/20 Frans I (3 stp): 14/20 Engels (3 stp): 9/20 Lies nam in het tweede semester 36 studiepunten op (inclusief jaarvakken). Ze behaalde extra credits voor 15 studiepunten. Over het hele academiejaar bekeken is haar studie-efficiëntie: (6 + 15 ) / 60 = 21 / 60 = 35 %. Lies krijgt voorlopig een bindend studieadvies, maar doet er alles aan om dit advies in september te doen vervallen.

7 7 Voorbeeld: ‘Lies in 2012-2013’ In september legt Lies opnieuw examens af. Ze behaalt volgende scores: Psychologie (6 stp): 12/20 Accountancy (6stp): 8/20 Inleiding tot het economisch recht (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6pt): 9/20 Bank- en financiewezen (6stp): 6/20 Marketing (6stp): 9/20 Engels (3 stp): 9/20 In september behaalt ze nog voor één extra opleidingsonderdelen een credit. Over het hele academiejaar bekeken is haar cumulatieve studie-efficiëntie: (6 + 15 + 6) / 60 = 27 / 60 = 45 %. Lies krijgt een bindend studieadvies = “In het volgende academiejaar 2013- 2014 moet je cumulatieve studie-efficiëntie binnen bachelor TEW ten minste 50 % zijn om te mogen verder studeren aan de KULeuven.”

8 8 Voorbeeld: ‘Lies in 2013-2014’ In haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding TEW, neemt Lies de opleidingsonderdelen waarvoor ze vorig jaar niet slaagde opnieuw op. Dat zijn 33 studiepunten. Daarbij vult ze haar programma aan tot 60 studiepunten. Ze neemt dus nog 27 studiepunten uit fase 2 op. Op het einde van het academiejaar 2013-2014 is Lies geslaagd voor alle studiepunten uit fase 1. Daarnaast slaagt ze voor 6 studiepunten uit fase 2. Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA TEW) = (27sp credits ‘12-’13) + (39sp credits ‘13-’14) = 66 = 55% (60sp ISP ‘12-’13) + (60sp ISP ‘13-’14) 120 Lies heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde, die hiermee vervalt. Zij mag ook in het volgend academiejaar verder studeren aan de KU Leuven.

9 9 Voorbeeld 2: vervolg in 2013-2014 Stel dat Lies ervoor kiest om in haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding TEW enkel de vakken op te nemen waarvoor ze vorig academiejaar niet slaagde. Dat zijn 33 studiepunten. Ze behaalt volgende scores: Accountancy (6stp): 12/20 Wiskunde voor economen (6pt): 9/20 Bank- en financiewezen (6stp): 16/20 Marketing (6stp): 9/20 Inleiding tot het economisch recht (6stp): 8/20 Engels (3 stp): 14/20 Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA TEW) = (27sp credits ‘12-’13) + (15sp credits ‘13-’14) = 42 = 45% (60sp ISP ‘12-’13) + (33sp ISP ‘13-’14) 93 Lies heeft niet voldaan aan de bindende voorwaarde. Zij mag dus in het volgend academiejaar 2014-2015 niet verder studeren aan de KU Leuven.

10 Studievoortgangsdossier 10 Je vindt meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie in je studievoortgangsdossier in KU Loket. In je studievoortgangsdossier vind je ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider, en je tolerantiedossier. Let erop dat je e-mails naar je studietrajectbegeleider steeds verzendt vanaf je KU Leuven-e-mailadres.

11 11

12 Tegenvallende resultaten : oorzaken? 12 VOOR JE STUDIES o Secundair onderwijs-loopbaan o Voorkennis o Studiekeuze TIJDENS JE STUDIES o Inzet en studieaanpak Studieplanning Studiemethode o Capaciteiten : te moeilijk? o Interesse o Stress - Faalangst o Andere? (gezondheid, persoonlijke problemen, praktisch,…)

13 Tweede semester : wat nu? 13 Beslissing nemen : o Hoe ga ik dat tweede semester aanpakken? o Verder deze richting of heroriënteren? Welke elementen spelen rol in beslissing? o Studie-en studentgerelateerde elementen !!! vb capaciteiten, motivatie, inzet, slaagkans, draagkracht, … o Onderwijstechnische elementen vb gevolgen voor leerkrediet, studietoelage, CSE, TK, … Beslis niet alleen! Praat erover! Heel wat info op web.

14 Tweede semester : aanpak 14 Mogelijke pistes: A. ‘ik doe zeker verder in deze richting’ B. ‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’ C. ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’

15 A. ‘ Ik doe zeker verder in deze richting’ 15 TO DO Mijn werkpunten? Zelf of met begeleiding/hulp (zie verder) Vakken schrappen/wijzigen in je ISP van het tweede semester nog mogelijk?

16 B. ‘Ik ga stoppen of veranderen van richting’ 16 NADENKEN/OVERLEGGEN Goede reden voor stoppen of heroriënteren? Nu of in september? Hoe kies ik voor nieuwe studierichting? Werkpunten in nieuwe studierichting?

17 B. ‘Ik ga stoppen of veranderen van richting’ 17 TO DO Stoppen : o wel/niet uitschrijven op studentenadministratie (27 februari) Heroriënteren binnen KU Leuven: o Toelating nieuwe opleiding o Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie Heroriënteren buiten KU Leuven: o Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding o Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuven o Inschrijven in nieuwe instelling Check deadlines ! Werkpunten in nieuwe opleiding?

18 B. ‘Ik ga stoppen of veranderen van richting’ 18 GEVOLGEN Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.h tml http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.h tml In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan Bij heroriëntering binnen KU Leuven: ook in nieuwe richting bindend studieadvies indien CSE < 50 …

19 C. ‘Ik heb er geen idee van wat ik nu best doe’ 19 Zelf nadenken – bespreken met iemand uit je omgeving Bespreek je situatie met de studietrajectbegeleider en/of met een adviseur van de Dienst Studieadvies i.f.v. mogelijke beslissingen : aantal deadlines

20 Deadlines 20 1. Inschrijven in andere opleiding Start 2e semester : 11 februari 2013 Deadline : 27 februari 2013 (toelating nieuwe opleiding) 2. Uitschrijven aan KU Leuven T.e.m. 28/02/2013: deel studiegeld terug Vóór 15/03/2013: leerkrediet opo’s sem 2 terug 3. Aanpassingen inhoud ISP (zie OER art. 9, 68, 70) ISP open voor studenten tot 27/02/2013 Wijziging kan alleen na instemming faculteit Bachelorstarters met eerste inschrijving:  verplicht standaardtraject (= 60 sp of 25-35sp)  sem 2: omzetting naar deeltijds traject mogelijk DUS: sem 1 = ongeveer 30 sp sem 2 = 12-18 sp

21 21 Hulpmiddelen en begeleiding - Algemeen - Startsessies 2 de semester: Info op FEB-website en via TOLEDOFEB-website - Algemeen: aanspreekpunten op faculteit: Ombudsen/monitoren – check http://www.econ.kuleuven.be/ond/ombuds http://www.econ.kuleuven.be/ond/ombuds Kurt.Decock@kuleuven.be – 016/326986 studietrajectbegeleiderKurt.Decock@kuleuven.be Hulpmiddelen en begeleiding i.f.v. aard van de vraag 1. Studiemethode en studieplanning 2. Vakinhoudelijke ondersteuning 3. Aanpassingsproblemen, psychische problemen, … 4. Stoppen of heroriënteren

22 22 Hulpmiddelen en begeleiding 1. STUDIEPLANNING - STUDIEMETHODE o Zelf o Faculteit o Brochure o Dienst Studieadvies : check aanbod na de januari- examens op http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studiea dvies/aanbod http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studiea dvies/aanbod

23 23 Hulpmiddelen en begeleiding 2. VAKINHOUDELIJKE ONDERSTEUNING o Hulp zoeken bij medestudenten o (Inzage in examens bij verantwoordelijke docent) o Monitoraat

24 24 Hulpmiddelen en begeleiding 3. AANPASSINGSPROBLEMEN, PSYCHISCHE PROBLEMEN, FAALANGST, SOCIALE PROBLEMEN, FUNCTIEBEPERKING… Dienst Studieadvies o Bij voorkeur na afspraak of op vrij spreekuur Sociale Dienst o Vrij spreekuur elke nm MPTC Medisch en Psychotherapeutisch Centrum o Na afspraak Cel Studeren met een functiebeperking o Na afspraak

25 25 Hulpmiddelen en begeleiding 4. STOPPEN OF HERORIËNTEREN Binnen FEB? vb. Van BA TEW naar BA EW: Contact ombuds/monitor via http://www.econ.kuleuven.be/ond/ombuds http://www.econ.kuleuven.be/ond/ombuds Naar nieuwe faculteit? Contacteer studietrajectbegeleider nieuwe faculteit Andere instelling? Contacteer eventueel Dienst Studieadvies

26 26 Websites Hot topic! Diplomaruimte @FEB o http://www.econ.kuleuven.be/ond/diplomaruimte http://www.econ.kuleuven.be/ond/diplomaruimte Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen o http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html Heroriënteren binnen Associatie KU Leuven - http://associatie.kuleuven.be/herorienteren/ http://associatie.kuleuven.be/herorienteren/ Leerkrediet o http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ Opleidingsaanbod o http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven) http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ o http://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen) http://www.hogeronderwijsregister.be o http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen) http://www.studiekiezer.be/ Studentenvoorzieningen KU Leuven o http://www.kuleuven.be/dsv/ http://www.kuleuven.be/dsv/


Download ppt "Starters bachelor FEB Examenresultaten: wat nu? Februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google