De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten. 2 Wat is de diplomaruimte? Invoering van een opleidingsmodel Eenvormige structuur voor alle studenten van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten. 2 Wat is de diplomaruimte? Invoering van een opleidingsmodel Eenvormige structuur voor alle studenten van de."— Transcript van de presentatie:

1 1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten

2 2 Wat is de diplomaruimte? Invoering van een opleidingsmodel Eenvormige structuur voor alle studenten van de K.U.Leuven

3 3 Wat is de diplomaruimte? Opleiding = Bachelor, Master, Master na Master of SLO Opleidingsmodel Tot en met 2008-2009Vanaf 2009-2010 ProgrammajaarmodelOpleidingsmodel Inschrijven in programmajaren Inschrijven voor een opleiding Jaarlijkse deliberatie Eén deliberatie op het einde van de opleiding

4 4 Wat is de diplomaruimte? Geen voorafnames of cumul meer Duidelijk vastgelegd standaardtraject –Eerstejaars: vast programma van 60 studiepunten –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters –Aanduiding van opleidingsfase –Afwijken van het standaardtraject: volgtijdelijkheid Eenvormige Structuur

5 5 Volgtijdelijkheid Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: –Strenge volgtijdelijkheid: credit behaald of tolerantie ingezet voor vak A voor je vak B mag opnemen –Soepele volgtijdelijkheid: vak A gevolgd voor je vak B mag opnemen –Gelijktijdigheid: vak A minstens tegelijk met vak B opnemen in je studieprogramma Voortgangsvereiste: –Je moet al x aantal studiepunten verworven hebben vooraleer je vak C mag opnemen. -) bachelorpaper

6 6 Wat is de diplomaruimte? Duidelijke informatie na elke examenperiode Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) als centrale parameter CSE= Voor CSE tellen alle vakken opgenomen vanaf 2009-2010 Eenvormige Structuur

7 7 Cumulatieve studie-efficiëntie Voorbeelden Waarvoor?

8 8 Cumulatieve studie-efficiëntie Léon neemt 60 studiepunten op in zijn ISP. Hij slaagt voor alle vakken.  100% cumulatieve studie-efficiëntie. Doris neemt 60 studiepunten op in haar ISP. Ze slaagt voor alle vakken, behalve voor 2. 1 vak van 4 studiepunten en 1 vak van 6 studiepunten. (60-10)/60  83 % cumulatieve studie-efficiëntie. Voorbeelden

9 9 Cumulatieve studie-efficiëntie Evert neemt 60 studiepunten op. Hij slaagt voor twee vakken. Een vak van 6 studiepunten en een vak van 3 studiepunten. 9/60  15% cumulatieve studie-efficiëntie. Het jaar daarop neemt Evert de overige 51 studiepunten op. Hij neemt ook al 9 studiepunten uit de volgende studiefase op. Nu slaagt hij voor alle vakken, behalve voor 1 vak van 6 studiepunten. (9+54)/(60+60)  52,5% cumulatieve studie-efficiëntie. Voorbeelden

10 10 Cumulatieve studie-efficiëntie Een cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50% is van belang bij: Herinschrijven –Bindend studieadvies –Ter-inschrijving Aantal studiepunten dat je opneemt Toleranties Waarvoor?

11 11 Cumulatieve studie-efficiëntie Bindend Studieadvies 1° sem2° sem3° sem4° sem Advies / Waarschuwing Bindend studieadvies: minstens 50% CSE na 4e semester <50% CSE volgend acj Niet herinschrijven aan KUL eerste academiejaar

12 12 Cumulatieve studie-efficiëntie Ter-inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel: –Cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50%: ter-inschrijving wordt toegestaan. –Cumulatieve studie-efficiëntie < 50%: weigering tot ter- inschrijving. (2 jaar na elkaar niet slagen voor een vak en CSE < 50% kan je voor één academiejaar niet inschrijven in die opleiding. ) Ter-inschrijving

13 13 Cumulatieve studie-efficiëntie Nu: voltijds (54-66) of deeltijds (25-35). 2009-2010 nog kiezen voltijds / deeltijds 2010-2011: tussen 25 en 66 stp.  meer dan 66 studiepunten mogelijk als CSE >50% Aantal Studiepunten

14 14 Cumulatieve studie-efficiëntie Wat? Tolerantiekrediet Hoe? Voorbeelden Toleranties

15 15 Toleranties Toleranties ipv deliberatie. Zelf kiezen om vakken van 8/20 of 9/20 te tolereren. als CSE>50% en voldoende tolerantiekrediet over. Wat?

16 16 Toleranties Tolerantiekrediet = 10% van het aantal studiepunten nodig voor diploma. Vrijstellingen tellen niet mee voor de bepaling van het tolerantiekrediet. (vrijstelling voor vak 10stpn 17stpn tolerantiekrediet) Nog geen 60 studiepunten behaald  tolerantiekrediet blijft beperkt tot 12 studiepunten. Tolerantiekrediet

17 17 Toleranties Tolerantiedossier in KU-loket 8/20 of 9/20 Mag ik voor dit vak een tolerantie aanvragen? Voldoende cumulatieve studie-efficiëntie? Voldoende tolerantiekrediet? Laatstejaars: beslissen of examencommissie toleranties mag toekennen ten laatste aan het begin van het tweede semester Hoe?

18 18 Toleranties Vb. Tolerantiedossier

19 19 Toleranties Doris schrijft voor het eerst in voor de Bachelor Geografie (180 stp). Nog geen 60 stp  tolerantiekrediet = 12 stp. Januari: vak A 5/20 en vak B 3/20 Juni: vak C NA en vak D 6/20 September: vak A 5/20, vak B 12/20, vak C 14/20 en vak D 8/20 Vak A = 4stp en vak D = 6 stp. (60-10)/60  83 % cumulatieve studie-efficiëntie. Tolerantie inzetten voor vak D  tolerantiekrediet nog 6stp. Voorbeelden

20 20 Toleranties Michael schrijft zich in in de Master Geologie. Opleiding van 120 studiepunten  12 stp tolerantiekrediet. Juni: vak A 8/20 (5 stp). Cumulatieve studie-efficiëntie 92%  tolerantie mag. Tweede zit: garantie op behoud tolereerbaar cijfer. September: vak A 13/20  Michael behoudt zijn volledige leerkrediet en verwerft credits voor alle opleidingsonderdelen. Voorbeelden

21 21 Toleranties Judith schrijft zich in in de Bachelor Biologie. Opleiding van 180 studiepunten Op grond van eerdere studies krijgt ze voor 30stpn vrijstelling Nog 150 stpn doen tolerantiekrediet = 15 stp. (beperkt tot 12 stp. zolang ze in totaal geen 60 stp. verworven heeft) Voorbeelden

22 22 Overgangsmaatregelen Alle afgeronde programmajaren blijven buiten de diplomaruimte. Voor de cumulatieve studie-efficiëntie telt alles wat je opneemt vanaf 2009-2010. Enkele concrete casussen.

23 23 Overgangsmaatregelen Ik heb in 2008-2009 een volledig programmajaar afgerond –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. Liv zit in 2008-2009 in tweede bachelor biologie. Op het einde van het academiejaar is zij geslaagd  tolerantiekrediet 2009-2010 = 6 stp Concrete Casussen

24 24 Overgangsmaatregelen Concrete Casussen Ik heb in 2008-2009 geen volledig programmajaar afgerond –De vakken waarvoor je niet slaagde, moet je hernemen. –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010 én de vakken van je niet-afgeronde programmajaar in dezelfde opleiding waarvoor je voor 2008-2009 slaagde. Saïd zit in 2008-2009 in eerste bachelor fysica. Hij is op het einde van het academiejaar niet geslaagd  tolerantiekrediet 2009-2010 = 18stp (beperkt tot 12, aangezien hij nog geen 60 stp verworven heeft)

25 25 Overgangsmaatregelen Ik heb in 2008-2009 een volledig programmajaar afgerond en heb ook al voorafnames opgenomen –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010 en de voorafnames binnen dezelfde opleiding waarvoor je in 2008- 2009 een credit behaald hebt. Esther zit in 2008-2009 in eerste bachelor Informatica + in voorafname een aantal vakken uit tweede bachelor. Ze slaagt zowel voor haar eerste bachelor als voor de vakken uit tweede bachelor  tolerantiekrediet in 2009-2010 = 12 stp. Concrete Casussen

26 26 Overgangsmaatregelen Ik heb in 2008-2009 geen volledig programmajaar afgerond, maar heb ook voorafnames opgenomen –De vakken waarvoor je niet slaagde, moet je hernemen. –Voor je cumulatieve studie-efficiëntie tellen alle vakken waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010. –Voor de berekening van je tolerantiekrediet tellen alle vakken van de opleiding waarvoor je inschrijft vanaf 2009-2010 én de vakken van je niet-afgeronde programmajaar binnen dezelfde opleiding waarvoor je voor 2009-2010 slaagde en de voorafnames waarvoor je in 2008-2009 een credit behaald hebt. Tobias zit in 2008-2009 in tweede geologie. Hij neemt ook al vakken uit derde bachelor in voorafname. Hij slaagt niet voor zijn tweede bachelor, maar behaalt wel een credit voor een paar vakken uit derde bachelor  tolerantiekrediet in 2009-2010 = 12stp Concrete Casussen

27 27 Overgangsmaatregelen Ik studeer deeltijds Ik volg een geïndividualiseerd traject Ik volg een lerarenopleiding  Verdere info volgt via gerichte mailing. Concrete Casussen

28 28 Meer weten? https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tmlhttps://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tml


Download ppt "1 Diplomaruimte Informatie voor Studenten. 2 Wat is de diplomaruimte? Invoering van een opleidingsmodel Eenvormige structuur voor alle studenten van de."

Verwante presentaties


Ads door Google