De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom HBO-niveau! Waarom op stage?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom HBO-niveau! Waarom op stage?."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom HBO-niveau! Waarom op stage?

2 HBO-Niveau – een definitie
HBO niveau houdt in dat de student niet alleen in staat is kennis te verwerven, maar ook over de attitudes en vaardigheden beschikt, die nodig zijn om de verworven kennis in de beroepspraktijk aan te wenden. Een student van HBO-niveau is in staat zelfstandig te opereren, beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en heeft een professionele houding. Scherp observeren, analytisch redeneren en probleemoplossend vermogen zijn andere karakteristieken.

3 Aftekenkaart kerncompetenties downloaden via IBK Campus
kerncompetenties BI Aftekenkaart kerncompetenties downloaden via IBK Campus Modulecode Jaar KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 KC7 KC8 Stage ICT-lab1 ICT-lab2 Afstuderen Modules jaar 2 of hoger

4 Toelatingseisen Stage
De propedeuse is behaald; tweedejaars projecten zijn succesvol afgerond; maximaal 8 studiepunten achterstand (inclusief keuzeonderwijs); toestemming van de studieloopbaancoach (inclusief Plan van Aanpak vanwege eventuele studie achterstand); toestemming van de stagebegeleider; de SLC bepaalt of er een uitzondering gemaakt wordt.

5 Stage - 4 om 1 model 4 dagen werken (24 SP)
Terugkomdag op vrijdag (6 SP) Aanwezigheid en inbreng op terugkomdag is niet vrijblijvend. Wordt meegenomen in beoordeling stage Communiceer hierover ook duidelijk met bedrijven

6 Doel Terugkomdag Optimaliseren leereffect van de stage door middel van: Stagereflectie (2 SP) Flankerend Onderwijs (4 SP) Verder: Eventuele reparatie studieachterstand

7 Solliciteren Module BIMBSK06 in het tweede jaar
Neem initiatief / stel het niet uit! Hulp nodig? Spreekuur maandag 14: :00 uur Of afspraak voor langer gesprek op maandag.

8 Solliciteren 2 Vragen staat vrij Stagesite IBK Campus
Oriënteren → Solliciteren → MKB !! → kvk-site Eigen contacten

9 Handboek Stage BIM Om vertrouwd te raken met procedures
Naslagwerk als voor details van elke fase van de stage Informatie Snelwijzer goedkeuringsprocedure is ook te vinden in handboek stage BIM. Snelwijzer is echter geschreven om student stap voor stap door de goedkeurings- en aanmeldingsprocedure op de IBK Campus te helpen

10 De IBK Campus http://IBK-campus.nl/
Overzicht bedrijven / Overzicht stageplaatsen Procedures vóór, tijdens en na afloop stage (Handboek stage downloaden) Snelwijzer goedkeuringsprocedure stagewerkzaamheden Formulieren Rondleiding over stagesite

11 Stagegedeelte van de IBK Campus - 1
Formulieren Onder het tabblad ‘BIM’ vind je documenten ten behoeve van de stage Studenten  ‘Aanmelden’ Door de optie ‘Aanmelden’ registreer je jouw stage op de IBK Campus. Dit is een soortement opdrachtcontract tussen bedrijf, student en de hogeschool. Deze staat lost van het stage/arbeidsovereenkomst die het bedrijf met de student sluit. Studenten  ‘Mutatie’ Als je na registratie nog iets wil veranderen aan de aanmelding

12 Stagegedeelte van de IBK Campus - 2
Studenten  ‘Zoeken’ Zoek je mede-stagiaires via Google Maps Studenten  ‘Urenregistratie’ Houd in een logboek de stage-activiteiten bij. De urenregistratie wordt zowel naar de stagecontactdocent als bedrijfsbegeleider gestuurd. Afwijkende afspraken over logboeken/urenregistratie mogen ook in overleg met jouw stagecontactdocent Studenten  ‘Evaluatie’ Tegen het einde van de stageperiode wordt je gevraagd deze te evalueren

13 Stagegedeelte van de IBK Campus - 3
Docenten  ‘Beschikbaarheid docenten’ Een aantal maanden voor aanvang van de stageperiode zie je hier welke docenten betrokken zijn bij de stagebegeleiding. Stagecontactdocenten worden echter door de stagecoördinator toegewezen. Student en docent krijgen hiervan enkele maanden voor aanvang van de stage een bevestigingsmail Overzicht aanmeldingen stage: Totaaloverzicht van de aanmeldingen stage

14

15 Communicatie Spreekuur maandag 14:00 – 15:00 uur
(tel en we spreken ergens af) Anders via

16 Afstudeertraject volgens TSP-Methodiek – Ook nuttig voor stage
Afstuderen volgens de methodiek uit het boek ‘Competent afstuderen en stagelopen’ (Kempen en Keizer, 2011 vierde druk, ISBN ) (boek wordt behandeld in twee workshops in het kader van SLC in het vierde jaar) Dit is in feite een consulting methodiek Ook goed te gebruiken tijdens stage competentafstuderenenstagelopen.noordhoff

17 Tenslotte …. Stage in het buitenland. Mogelijk!
Maak hiervoor een specifieke afspraak Veel succes met oriënteren en solliciteren!


Download ppt "Welkom HBO-niveau! Waarom op stage?."

Verwante presentaties


Ads door Google