De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Afstudeervoorlichting Afstuderen 2 Personen: SLB coach 4-de jaar INF, TI: Stage/afstudeercoördinator INF, TI: A. van Raamt kamer K.1.07 tst. 4993 (

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Afstudeervoorlichting Afstuderen 2 Personen: SLB coach 4-de jaar INF, TI: Stage/afstudeercoördinator INF, TI: A. van Raamt kamer K.1.07 tst. 4993 ("— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Afstudeervoorlichting Afstuderen

3 2 Personen: SLB coach 4-de jaar INF, TI: Stage/afstudeercoördinator INF, TI: A. van Raamt kamer K.1.07 tst. 4993 ( E-mail: A.van.Raamt@HR.NL )A.van.Raamt@HR.NL Site: http://www.cmi-campus.nlhttp://www.cmi-campus.nl Docenten INF en TI

4 3 Afstuderen Afgebakende opdracht; Zelfstandig uitgevoerd; HBO-niveau* Op het gehele Informatica domein; Er wordt een product opgeleverd.

5 4 *HBO-Niveau – een definitie HBO niveau houdt in dat de student niet alleen in staat is kennis te verwerven, maar ook over de attitudes en vaardigheden beschikt, die nodig zijn om de verworven kennis in de beroepspraktijk aan te wenden. Een student van HBO niveau is in staat zelfstandig te opereren, beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en heeft een professionele houding. Scherp observeren, analytisch redeneren en probleemoplossend vermogen zijn andere karakteristieken.

6 5 Toelatingseisen afstuderen Spelregels voor toelating tot de afstudeeropdracht zijn: de semesters 1 tot en met 5 moeten afgerond zijn; alle studiepunten van de projecten moeten zijn behaald; maximaal 12 studiepunten (incl. keuze-onderwijs) uit het 3e en 4e jaar samen mogen worden ingehaald; de studieloopbaanbegeleider dient expliciet toestemming voor de afstudeerstage te geven.

7 6 Communicatie Via de website ‘Hint’; Via e-mail adres Hogeschool Rotterdam; Via afstudeersite CMI (CMI-Campus);afstudeersiteCMI-Campus In persoonlijke gesprekken met afstudeercoördinator; afspraken per e-mail, A.van.Raamt@HR.NL.A.van.Raamt@HR.NL

8 7 Oriënteren & Solliciteren Oriënteren → Persoonlijk gesprek, vragen staat vrij; Afstudeersite CMI;Afstudeersite http://stage.pagina.nl/ of http://afstuderen.pagina.nl/;http://stage.pagina.nl/http://afstuderen.pagina.nl/ MKB !!; Solliciteren → http://www.leren.nl/rubriek/loopbaan/solliciteren. http://www.leren.nl/rubriek/loopbaan/solliciteren

9 8 De afstudeer-site http://www.cmi-campus.nl;http://www.cmi-campus.nl

10 9 De afstudeer-site http://www.cmi-campus.nl;http://www.cmi-campus.nl Overzicht bedrijven; Overzicht afstudeerplaatsen; Afstudeermodule; Kijk eens bij andere afstudeerders?;andere N@tschool, kennisbank; Plaats je CV op de site; Abonneer je op nieuw aangeboden plaatsen/vacatures.

11 10 Tenzij anders vermeld, mag alle informatie van deze website vrij geraadpleegd worden. Alle gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor private en educatieve doeleinden. Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de gegevens van deze site gedeeltelijk of geheel, op zich of in herkenbare vorm, te reproduceren of te publiceren (Databankenwet). Voor gebruik door bibliotheken, videotheken, op Internet en andere digitale media, met het oogmerk (onderdelen van) deze databank, al dan niet tegen betaling, aan derden uit te lenen of te verstrekken, is vooraf schriftelijke toestemming vereist van het CMI. Bij ondeugdelijk gebruik volgen er disciplinaire maatregelen. Gebruik CMI-campus

12 11 Procedure afstuderen: afstudeermandaatafstudeermandaat 1.student dient van SLB coördinator toestemming te krijgen om te mogen gaan afstuderen 2.student zoekt een bedrijf en beschrijft de opdrachtformulering en gaat hiermee naar de afstudeercoördinator ( hierna vindt de vooraanmelding plaats ) 3.Vooraanmelding: de afstudeercoördinator bepaalt of het bedrijf geschikt is en bepaalt in overleg met de student, de 1-ste docent (examinator) en 2-de docent (assessor) 4.1-ste en 2-de docent geven toestemming in gezamenlijk overleg voor de afstudeeropdracht en daarmee ligt het mandaat voor de student vast 5.de 1-ste docent bespreekt het mandaat (inclusief de gewenste aanscherpingen) met de student 6.hierna volgt de aanmelding via de site (startdatum is datum aanmelden)

13 12 Controle formulier :

14 13 Tijdslimiet afstuderen De student dient tijdens het opstellen van het plan van aanpak rekening te houden met een tijdslimiet van 20 weken voor het afstuderen. Na 20 weken moet een definitieve afstudeerbeoordeling plaats vinden. De student moet tevens rekening houden met de maximale tijdslimiet van 26 weken die voor het gehele afstudeerproject geldt, inclusief de herkansing. Overschrijding van deze laatste tijdslimiet betekent een nieuwe afstudeeropdracht voor de student.

15 14 Succes met solliciteren! Vragen!  Waarom?  Hoe?  Wanneer?  Enz.


Download ppt "1 Afstudeervoorlichting Afstuderen 2 Personen: SLB coach 4-de jaar INF, TI: Stage/afstudeercoördinator INF, TI: A. van Raamt kamer K.1.07 tst. 4993 ("

Verwante presentaties


Ads door Google