De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstuderen bij Business IT & Management

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstuderen bij Business IT & Management"— Transcript van de presentatie:

1 Afstuderen bij Business IT & Management
Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, november 2012

2 Toelating tot de afstudeeropdracht
Toestemming van je studieloopbaancoach (inclusief Plan van Aanpak vanwege eventuele studie achterstand) De minor is succesvol afgerond Al het projectgestuurd onderwijs is succesvol afgerond Maximaal 8 studiepunten achterstand (inclusief keuzeonderwijs) De studieloopbaancoach dient expliciet toestemming voor de afstudeerstage te geven. Geen SLC-toestemming betekent geen afstudeerstage! TIP: NEEM ZELF INITIATIEF!

3 Afstudeertraject volgens de Tienstappenplan (TSP) Methodiek
Afstuderen volgens de methodiek uit het boek ‘Competent afstuderen en stagelopen’ (Kempen en Keizer, 2011 vierde druk, ISBN ) (boek wordt behandeld tijdens workshops op 16 en 23 januari 2013) Dit is in feite een consulting methodiek Heb je het al? Informatie in modulewijzer Afstuderen BIM en boek ‘competent afstuderen en stagelopen’ dus goed eigen maken!!

4 Hoe lang afstuderen? Strikt Tijdpad! Dia 1
Vooraanmelding afstudeerdocenten. Minimaal maand voor opdrachtgoedkeuring Voorafgaande aan de opdrachtgoedkeuring doorloop je stap 1 t/m 4 van de TSP consulting methodiek Startpunt afstuderen is de opdrachtgoedkeuring (er van uitgaande dat de SLC-goedkeuring en goedkeuring bedrijf al een feit zijn). De teller begint te lopen! Meld de opdracht aan op de IBK Campus Doorlooptijd afstudeertraject 20 weken. De teller loopt door tijdens schoolvakanties

5 Hoe lang afstuderen? Strikt Tijdpad! Dia 2
Boek direct in 1e week de afstudeerzitting voor de 20e week, in overleg met bedrijfsbegeleider, eerste en tweede docent Plan bedrijfsbezoek afstudeerdocent voor de 1e week. Stap 5 TSP 1e week opleveren plan van aanpak 2e – 17e week werken aan afstudeeropdracht. Stap 6 t/m 10 TSP Eind 17e week uiterlijk opleveren ‘final’ concept afstudeerscriptie 19e week inleveren definitieve afstudeerscriptie (minimaal 5 werkdagen voor afstudeerzitting) 20e week afstudeerzitting 26e week eventuele herkansing tijdens een tweede afstudeerzitting Zoeken nieuwe afstudeeropdracht, met twee nieuwe docenten, als de herkansing niet met een voldoende wordt afgesloten

6 4 om 1 model 4 dagen afstuderen bij bedrijf (24 SP)
Terugkomdag op vrijdag (6 SP) Aanwezigheid en inbreng op terugkomdag is niet vrijblijvend (in verband met flankerend onderwijs en reparatie van studieachterstand bijvoorbeeld), maar als vakken gehaald zijn, valt er automatisch tijd vrij voor de afstudeerstage

7 De IBK Campus http://www.ibk-campus.nl/
Overzicht bedrijven / Overzicht afstudeerplaatsen Modulewijzer afstuderen BIM Templates document ‘Opdrachtomschrijving Afstuderen BIM’ / formulier ‘Goedkeuring bedrijf’ Templates Document Opdrachtomschrijving / Formulier Bedrijfsgoedkeuring / PVA/ Afstudeerscriptie Aanmelden persoonlijk afstudeertraject Boeken afstudeerzitting Controle verkregen toestemmingen

8 Modulewijzer Afstuderen BIM
Downloaden via afstudeersite IBKCampus vanaf 3 december 2012 Lees de modulewijzer goed door Houd je aan de procedures

9 Afstudeeropdracht Afgebakende opdracht
Werkelijk probleem/knelpunt – Ontwikkel een eigen visie! Grote hulp hierbij is de TSP-methodiek Zelfstandig uitgevoerd HBO-niveau Op grensvlak Bedrijfskunde en Informatica domein Resultaatsverplichting Zelf vinden afstudeeropdracht is een HBO-competentie Opdracht vastgelegd in document “opdrachtomschrijving afstuderen BIM” waarvoor een vooronderzoek nodig is

10 Goedkeuring Afstudeeropdracht
SLC-goedkeuring qua studieresultaten Goedkeuring bedrijf afstudeercoördinator Voorkeur afstudeerdocent en vooraanmelding eerste en tweede docent Doe volledig vooronderzoek (zie items document “opdrachtomschrijving afstuderen”). Dit neemt enkele weken in beslag! In periode vóór startpunt tijdpad. Opdrachtgoedkeuring afstudeerdocent (= 1e docent) in overleg met 2e docent. Datum opdrachtgoedkeuring op controleformulier IBK Campus is het startpunt afstuderen, teller tijdpad begint te lopen. Als de eerste docent de opdracht goed vindt op basis van het document “opdrachtomschrijving afstuderen”, dan geeft hij dit per mail door aan de student. De student geeft per mail aan op welke datum hij de opdrachtgoedkeuring op het controleformulier op de IBK Campus verwerkt wil hebben. Let wel, het kan soms verstandig zijn om met de aftekening op IBK campus nog even te wachten omdat vanaf dat moment de teller van het tijdpad van 21 weken begint te lopen.

11 Aanmelden afstudeeropdracht op IBK Campus
Met .. SLC-goedkeuring Goedkeuring bedrijf Opdrachtgoedkeuring .. op controleformulier IBK Campus, kan de student zijn afstudeeropdracht aanmelden op de IBK Campus. Zie de modulewijzer voor instructies hoe deze aanmelding moet worden gedaan. Deze aanmelding is nodig om de afstudeerzitting te kunnen boeken.

12 Boeken Afstudeerzitting
Als de opdrachtgoedkeuring gegeven is en de aanmelding op de IBK Campus in orde, dan boek je de afstudeerzitting Boek voor 20e week. Valt deze in de zomervakantie, dan eind augustus Student plant en coördineert het boeken van de afstudeerzitting met de andere belanghebbenden (bedrijfsbegeleider, eerste docent en tweede docent) De presentatie, onderdeel van de verdediging tijdens de afstudeerzitting, heeft de status van een tentamen en is dus niet openbaar

13 Formulier “Inschrijven Examenraadsvergadering”
Verkrijgbaar bij bedrijfsbureau IBK of downloaden via IBK Campus Deadlines: Examenraadsvergadering vóór de zomervakantie: maandag 8 juli laatste mogelijkheid voor de afstudeerzitting op donderdag 4 juli. Aanmelden voor examenraadsvergadering 8 juli, uiterlijk 11 juni 2013 Examenraadsvergadering na de zomervakantie: vrijdag 30 augustus laatste mogelijkheid voor de afstudeerzitting op woensdag 28 augustus. Aanmelden voor examenraadsvergadering 30 augustus, uiterlijk 15 juli 2013 Deze mogelijkheid in augustus is in een regulier afstudeertraject dat als startpunt week 1 van OWP3 kent, ook meteen de herkansing. Wordt deze herkansing niet met een voldoende afgesloten, dan moet er een nieuwe opdracht worden gezocht

14 Afstudeerdossier Bij het inleveren van de scriptie hoort ook een afstudeerdossier aangeleverd te worden. Dit bevat: Aftekenkaart kerncompetenties BIM (ondertekend) Beoordeling en goedkeuring afstudeerorganisatie Document Opdrachtomschrijving Afstuderen BIM Plan van Aanpak Gespreksverslagen, mails etc. tijdens afstudeerproces De docent voegt daar uiteindelijk aan toe: De scriptie Het beoordelingsdocument van de afstudeerzitting Eventuele extra documentatie

15 Communicatie Via e-mail
In persoonlijke gesprekken met afstudeercoördinator (spreekuur maandag 14:00 – 15:00 uur, bel voor afspreken locatie gesprek) Januari en februari 2013 is Luuk Delahaye afwezig. Hij wordt tijdelijk vervangen door Hans Luksenburg / ) Tot 31 december is Luuk Delahaye het aanspreekpunt Van 1 januari tot 10 maart is Hans Luksenburg het aanspreekpunt Maandag 11 maart 2013 is Luuk Delahaye weer bereikbaar

16 Oriënteren & Solliciteren
Persoonlijk gesprek met afstudeercoördinator Abonneren op RSS- feeds van aangeboden afstudeerplaatsen (en vacatures) op afstudeersite. Gebruik opgebouwd netwerk Tip: zoek in MKB ! Bijvoorbeeld via Kamer van Koophandel site Sollicitatietips →

17 Succes met afstuderen!


Download ppt "Afstuderen bij Business IT & Management"

Verwante presentaties


Ads door Google