De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de startdag van de Groen Proeven – OGW pilots!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de startdag van de Groen Proeven – OGW pilots!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de startdag van de Groen Proeven – OGW pilots!
Ons even voorstellen en Juliette welkom heten Welkom op de startdag van de Groen Proeven – OGW pilots! WURKS-AOC Raad project Judith Gulikers (ECS/WUR) en Wilma Bredewold (Groen Proeven, AOC Raad) Juliette Vermaas (OGW, AOC Raad)

2 De doelen van dit pilotjaar.
Teach what you preach.. De doelen van dit pilotjaar.

3 Reacties?? OGW in de praktijk Wat je mogelijk is opgevallen
Wat kan ik van jou leren? Meer plezier in leren en in mijn vak Leerlingen willen harder werken Leerlingen uitdagen Bij elkaar kijken; zien we hetzelfde? Samenwerken in de vaksectie Leerlingen kunnen meer dan ik dacht Waarom scoort mijn klas zo? In de les de puntjes op de i Reflectie op mijn handelen als docent Etc. 0:40 instarten – 4:10

4 Ik vind onze pilot GP - OGW inspirerend omdat….
Welke koppeling ziet men tussen filmpje/onderzoek met komend jaar en hun eigen ambities ogv GP-OGW (in combi met kennismaking). @WB: als kennismaking en opwarmer ‘Wordle’ met elkaar maken. Op deze sheet komt een voorbeeld Wordle rond GP-OGW. Werkwijze: Alle deelnemers (individueel) even kort over de vraag laten nadenken, antwoorden op geeltjes en op 2 flappen laten plakken. Korte plenaire reflectie. Ik zal deze teksten verzamelen en er een Wordle van maken. Sturen we na in de ‘nazorgmail’.

5 Programma van vandaag Ochtend: ‘actieve’ theoretische basis
Kennis maken Wat willen we bereiken? We starten niet bij ‘0’: succesfactoren OGW voor de (praktijk)docent (Juliette Vermaas, projectleider OGW) De rijkheid van een GP ervaring (GP i.r.t. toekomstperspectief leerling en OGW) Middag: aan de slag met de gereedschapskist Toelichting van en oefenen met de analyse instrumenten Bespreken thuiswerkopdrachten Teamopdracht Aard van de dag, het materiaal, de pilot en het onderzoek Presentaties zijn tevens naslagmateriaal Instrumenten in de gereedschapskist naar keuze Startdag = overview, verdieping op de instellingsdagen In een pilot gaan we op ontdekking Onderzoek Verschil in beginsituatie benoemen, zowel qua OGW als GP

6 OGW = Inspectie: Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen – bestuurders, schoolleiding, leraren en leerlingen – op basis van resultaten gericht actie ondernemen om het onderwijs te verbeteren Vertaald naar de praktijk: Docenten/secties buigen zich regelmatig over de vraag wat de resultaten over de leerlingen en over het onderwijs zeggen en gebruiken de conclusies om hun aanpak gericht te verbeteren. (Juliette Vermaas)

7 GP in de praktijkvakken
Er is al veel OGW onderzoek en ondersteuning, maar vooral binnen PO en op het gebied van rekenen en taal. Hierbij zijn allerlei “Toetsdata” aanwezig en taal/rekenniveaus waarlangs je leerlingen kunt leggen. Wij gaan samen een nieuwe uitdaging aan: OGW in het groene VMBO Binnen de praktijkvakken Voorbereidend op CSPE en MBO Met de GP PvB als “Data” Op basis hiervan gaan we meer doelgericht en resultaatgericht werken aan de ontwikkeling van iedere VMBO leerling

8 GP PvB binnen een evenwichtig PTA
SE en CSPE laten samen zien of een leerling ‘startbekwaam’ is voor het MBO Alle SE toetsen samen (PTA) zijn complementair en werken toe naar een (eind)doel Elke toets geeft informatie over waar de leerling staat Welke informatie is dat? Wat biedt deze informatie mij? De Groen Proeven als uitgangspunt, maar werkwijze GP-OGW cyclus van toepassing op andere toetsvormen

9 4. uitvoeren, monitoren en testen
1. analyse PvB(‘s) 2. diagnose klas leerling docent / onderwijs 3. doelen (irt CSPE/MBO) + concrete acties 4. uitvoeren, monitoren en testen GP - OGW cyclus lijkt op PDCA cyclus, maar begint bij analyse van huidige situatie (PvB prestaties) om van daaruit te komen tot acties en doelen

10 Na afloop van dit jaar heeft iedere docent inzicht in.....
Dat OGW meer is dan hogere cijfers halen, maar te maken heeft met de doelgerichte/resultaatgerichte ontwikkeling van iedere leerling Hoe je een summatieve GP PvB formatief kunt inzetten en dat dit formatief gebruiken van een GP PvB als een slof past op de voet van OGW Wat feedup, feedback en feedforward is en hoe je dit kunt inzetten binnen Groen Proeven en OGW Dat OGW alleen werkt in samenwerking; als team en mét je leerlingen

11 Geen inzicht maar gedrag!
Maar “INZICHT hebben in” is natuurlijk voor mietjes. Wij gaan hier daadwerkelijk dingen DOEN! Het gaat niet om kennis: Wij willen COMPETENT GEDRAG ZIEN! Dus JE ZULT AAN DE BAK MOETEN! en werken aan JE EIGEN ONTWIKKELING binnen je team Dus we gaan: AMBITIEUZE DOELEN STELLEN en met jullie aan de slag! (vanmiddag dan.....  )

12 Na afloop van dit jaar kan iedere docent.....
GP PvB’s doelgericht inzetten in de ontwikkeling van de leerling. Ter voorbereiding op het CSPE; het MBO; en/of docent/school/maatschappelijke doelen In afstemming met het praktijkteam én actieve betrokkenheid van de leerling én zijn medeleerlingen (medeverantwoordelijkheid) Heldere, uitdagende en SMART doelen formuleren voor het eigen onderwijs gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. Directe koppeling GP PvB’s aan deze doelen Een GP PvB kritisch analyseren en op basis hiervan tot concrete acties komen voor zijn klas, individuele leerlingen, zijn lesinhoud en –vorm, zijn eigen handelen als docent Collegadocenten ondersteunen en feedback geven

13 De TL-er stimuleert dit door............
Richting docenten een heldere visie, inclusief heldere en uitdagende verwachtingen, te formuleren over (1) hoe er binnen de praktijkvakken met behulp van de PvB’s meer opbrengst gericht gewerkt moet gaan worden en (2) wanneer dit succesvol is. Alle docenten aan te sturen om de PvB’s systematisch in te zetten in hun onderwijs. Docenten stimuleren om hierbij de OGW cyclus toe te passen. Hij maakt hier met docenten resultaatafspraken over. Gezamenlijke team activiteiten te organiseren voor (1) analyseren van PvB’s (2) consequenties hieraan verbinden op klas, docent, team niveau (3) doelen stellen en bijstellen (4) elkaar constructieve feedback geven op OGW praktijken Veel tips: Vermaas (2013) Opbrengst gericht sturen door de schoolleiding. Website: school aan zet Ad 1: Wat betekent voor onze school OGW? Wat kan de GP PvB hieraan bijdragen? (voorbereiding CSPE/MBO of anderszins) Wat verwacht ik hierin van docenten? (Bv. Dat ze allemaal aan mij aantonen hoe zij een PvB geanalyseerd hebben en dat ze op basis hiervan hun instructie hebben aangepast om de doelen beter te bereiken) Wanneer is dit succesvol?  als CSPE cijfer .5 hoger is, als leerlingen bewuster voor een MBO richting kiezen/ als meer leerlingen naar MBO groen uitstromen/ als 60% van de leerlignen hoger scoort op de PvB / als 70% van de leerlingen aantoonbaar meer doelgericht werkt / als alle docenten van een praktijkteam gezamenlijk richting dezelfde heldere doelen werkt etc/ docenten beter in staat zijn te verwoorden op welke manier zij hun onderwijs vormgeven om een meerwaarde voor leerlingen te betekenen Ad 2: alle docenten moeten PvB’s analyseren volgens “De LOEP”, docenten gebruiken de PvB analyses om kritische naar hn eigen onderwijs te kijken en benoemen hier concrete acties voor, docenten bespreken de PvB analyses met elkaar en geven feedback op elkaar, docenten formuleren nieuwe doelen nav de Pvb’s en deze doelen zijn SMART en uitdagend voor leerlingen, docenten plaatsten andere toetsgegevens in het licht van de PvB, docenten monitoren of hun benoemde acties ook tot resultaat leiden etc Ad 3:TL-er stimuleert een gezamenlijkeOGW cultuur van openheid, delen, constructieve feedback geven, samen doelen formuleren en hiers samen aan werken, elkaar stimuleren meer uit de leerling te halen etc.

14 Hoe kijk jij als teamleider aan tegen jouw rol in dit pilotproces?
@WB: we vragen hier met name aan de TL even kort na te denken over zijn rol. Even kort van gedachten over laten wisselen in het eigen team. Hoeft niet eens plenair teruggekoppeld. Kan wel als er tijd is.

15 Opbrengst gericht werken en Groen Proeven
Juliette Vermaas


Download ppt "Welkom op de startdag van de Groen Proeven – OGW pilots!"

Verwante presentaties


Ads door Google