De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMEN AAN ZET Van opbrengst naar werkaanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMEN AAN ZET Van opbrengst naar werkaanpak."— Transcript van de presentatie:

1 SAMEN AAN ZET Van opbrengst naar werkaanpak

2 Wat vooraf ging School heeft visie geformuleerd.
School heeft visie vertaald naar opbrengsten.

3 Doel en opbrengst Opbrengsten vertalen naar een werkaanpak.
Invullen van 6 pijlers in relatie tot OGW. Pijlers samenvoegen tot een plan.

4 6 pijlers voor een werkaanpak
Hoe kun je de opbrengsten vertalen naar een werkaanpak. De volgende elementen zijn van belang: Inhoud van het gesprek/opbrengsten Betrokken personen bij de gesprekkencyclus Bronnen/data Instrumenten Eigenaarschap Tijd/planning

5 Inhoud van het gesprek Aan de hand van de werkvorm ‘Terug naar de basis’ kan de school de opbrengsten benoemen. De teamleider en docent bepalen aan welke opbrengst de docent werkt en hoe die past binnen het schoolbeleid. Gert Biesta gaat over: Over kwalificatie: de school leidt op tot een diploma. Kwalificatie is op dit moment dominant in het ministeriele beleid. Socialisatie: de school heeft de functie om leerlingen te begeleiden tot ‘goede burgers’. Subjectwording: de school heeft de functie om de talenten van leerlingen te zien en te ontwikkelen.

6 Betrokken personen Als de opbrengsten bepaald zijn, kunnen verschillende functionarissen in de school betrokken zijn. Het is aan de school om vast te stellen welke dat zijn, bijv. collega docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, intern coaches, externe coaches. Zij kunnen betrokken zijn op het niveau van: Mee-informeren Mee-denken Mee-beslissen

7 Bronnen/data De school heeft een enorme hoeveelheid bronnen en data die zij kunnen gebruiken als basis voor de feitelijke onderbouwing van de gesprekken. Zie ook checklist ‘bronnen/data’ Op basis van welke data en bronnen wordt het gesprek gevoerd? Welke data zijn op school voorhanden?

8 Instrumenten Zowel de teamleider als de docent kunnen tijdens de gesprekken instrumenten gebruiken om het gesprek te ondersteunen. Bijvoorbeeld: nulmeting, checklists (zie ook hoofdstuk overdracht).

9 Eigenaarschap Wie neemt het initiatief voor het gesprek? Wie heeft regie? Hoe is de onderlinge verhouding tussen teamleider en docent? Dit gaat over professionele ruimte van de docent (restricted or extended professional) of distributed leadership. Zie ook hoofdstuk 2 ‘theorie’.

10 Tijdpad/planning Pragmatisch: hoe vaak en wanneer worden de gesprekken gevoerd? op welke momenten in het jaar wordt een gesprek tussen leidinggevende en docent gehouden, hoe frequent zijn de gesprekken en hoe lang duurt het traject?

11 Een plan Zet de uitkomsten van de pijlers een rij.
Maak het tot een werkbaar plan. Deel het.


Download ppt "SAMEN AAN ZET Van opbrengst naar werkaanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google