De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenten, Wmo en GGZ Bob van der Meijden VNG 9 februari 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenten, Wmo en GGZ Bob van der Meijden VNG 9 februari 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenten, Wmo en GGZ Bob van der Meijden VNG 9 februari 2006

2 1. Wmo: een aardverschuiving? Onderscheid: ondersteuning – zorg Doel: participatie Enkele nieuwe taken: HV Herijking bestaand beleid

3 2. Nieuwe taken huishoudelijke hulp (ook voor GGZ-cliënten) OGGZ (uit Wcpv en AWBZ) cliëntondersteuning (gehand., ouderen, GGZ) mantelzorg / vrijwilligers

4 3. Bestaand beleid anders Doel: zelfredzaamheid en participatie Wat: Welzijnswet en Wvg -> 9 prestatievelden Wie: doelgroepen ruim omschreven Hoe: ruimte voor lokaal beleid Proces vereisten: - participatie in beleid - vraagsturing / PGB - 4-jarig Wmo-plan - lokaal loket - kwaliteit / klachtrecht / medezeggenschap - verantwoording - regie

5 4. Prestatievelden 1.sociale samenhang en leefbaarheid 2.preventief jeugdbeleid 3.informatie, advies en cliëntondersteuning 4.mantelzorgers en vrijwilligers 5.bevorderen participatie van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 6.indiv. voorzieningen aan mensen met... 7.maatschappelijke opvang 8.OGGZ 9.ambulant verslavingsbeleid

6 5. Regie Belang ketenaanpak Regiepartners: - zorgkantoor - corporaties - ggz Preventie, collectieve en individuele vz.

7 6. GGZ in beeld? Beleidsplannen: de stand van zaken OGGZ, opvang, verslavingszorg Samenhang wonen-zorg-participatie Rol GGZ-instellingen: - expertise - toegespitst aanbod - partner in ketenregie Inkoop en markt

8 7. Gemeentelijke prioriteiten Prioriteit bij nieuwe taken: - HV goed organiseren - overgang 440.000 cliënten - financiële risico’s beheersen Vroeger of later: herijking beleid: - welzijn - Wvg - opvang - oggz

9 8. Inzet VNG Uitdagingen komend jaar: Adequaat financieel kader / verdeelmodel Juridisch vormgeven compensatiebeginsel In goede banen leiden overheveling HV Invullen van de regie / ketenaanpak Afstemmen met landelijke koepels Ondersteuning van gemeenten


Download ppt "Gemeenten, Wmo en GGZ Bob van der Meijden VNG 9 februari 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google