De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘De genormeerde capaciteit per regio en de effecten voor zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties’ Leendert van den Brink Zorginkoper AWBZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘De genormeerde capaciteit per regio en de effecten voor zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties’ Leendert van den Brink Zorginkoper AWBZ."— Transcript van de presentatie:

1 ‘De genormeerde capaciteit per regio en de effecten voor zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties’ Leendert van den Brink Zorginkoper AWBZ

2 Herziening Langdurige Zorg

3 Situatieschets Extramuralisering leidt tot afbouw van intramurale capaciteit VWS stelt minder financiële ruimte beschikbaar voor intramurale zorg Via Drechtzorg aanbieders gevraagd naar plannen met capaciteit Via Zorgverzekeraars Nederland vergelijking gemaakt over heel Nederland

4

5 Ontwikkeling capaciteit Drechtsteden

6 VWS wil lokaal overleg “Ik vind het van belang dat vooral lokaal in beeld is welke capaciteit beschikbaar is, wat de kwaliteit daarvan is en welke alternatieven er lokaal zijn op het gebied van wonen zorg en welzijn.” Commissiebrieven over verhuizingen bij ouderenzorginstellingen dd 17 maart 2014

7 Indicatiestelling (1) “Ik heb met de zorgkantoren afgesproken dat zij de rechten van bestaande cliënten respecteren. Dat recht is niet gebonden aan een limiet in de tijd.”

8 Indicatiestelling (2) “Mensen die vóór 1 januari 2013 een indicatie voor AWBZ-verblijf hebben voor de laagste ZZP’s behouden hun rechten. Voor hen geldt vooralsnog: nu binnen in de AWBZ, is altijd binnen. Ook als hun zorgvraag verandert of als hun indicatie afloopt en er een nieuwe verblijfsindicatie moet worden aangevraagd.”

9 Verhuizingen (1) “In het geval een zorginstelling tot de conclusie komt dat locaties niet toekomstbestendig zijn en niet voldoen aan de wensen van huidige en toekomstige bewoners, dan kan een instelling besluiten om tot sluiting over te gaan. Dat kan vooral vervelend zijn voor die cliënten voor wie de huidige locatie (nog) wel voldoet aan hun wensen en die weliswaar het recht op een plek in een instelling behouden, maar toch moeten verhuizen.” Kamerbrief VWS, 16 januari 2014

10 Verhuizingen (2) “Het is de instelling die inschattingen maakt over de levensvatbaarheid van een locatie en op basis daarvan beslissingen tot eventuele sluiting neemt.”

11 Gezamenlijke uitdagingen Voor zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties Nieuwe zorgvormen voor cliënten met lichte zorgvraag Intramurale capaciteit anders inzetten Financiële uitdaging voor alle partijen


Download ppt "‘De genormeerde capaciteit per regio en de effecten voor zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties’ Leendert van den Brink Zorginkoper AWBZ."

Verwante presentaties


Ads door Google