De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel."— Transcript van de presentatie:

1 Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel

2 workshop Stadswacht Waalwijk
Historie 1 In eerste aanleg project voor 3 jaar Participanten: Gemeente - Politie Start op 10 stadswachten uit doelgroepen WW-gerechtigden Bijstandsgerechtigden WSW-werknemers 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

3 workshop Stadswacht Waalwijk
Historie - 2 Structurele inbedding per leer-werkresultaten geven 91% positieve (duurzame) uitstroomresultaten Doorgegroeid naar 20 fte (uitvoering) Per overheveling naar SW-werkbedrijf ( mede als gevolg van SUWI wetgeving) 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

4 Huidige stand van zaken
Stadswacht Waalwijk onderdeel van WML Divisie Diensten PMC Toezicht & Preventie T&P levert veiligheidsdienstverlening Preventie Publiek domein (kernen en wijken) Privaat domein (scholen – bedrijfsverzamelgebouwen) Handhaving Honden- en milieuwacht 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

5 Huidige stand van zaken
ECABO geaccrediteerd praktijkleerbedrijf MTV-opleiding (publieke sector) Opleiding Beveiliger-2 (private sector) BOL-variant (ROC Midden-Brabant) BBL-variant (t.b.v. re-integratiekandidaten) 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

6 workshop Stadswacht Waalwijk
Kansen In bestaande samenwerkingsvormen Achterpadverlichting (wijk-& buurtbeheer) Gemeente - Woningbouwcorporatie(s)- bewonerscollectieven Participatie in wijkteams Samen met bewonerscomités, jeugd- en opbouwwerk, politie, gemeente Toezicht halen-brengen spits bij basisscholen Schoolleiding, oudergeledingen, politie, gemeente 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

7 workshop Stadswacht Waalwijk
Raakvlakken WMO - WWB Primaire doelstelling WMO: Prestatieveld 1: bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken, buurten Primaire doelstelling WWB: Gericht op de uitstroom naar werk 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

8 workshop Stadswacht Waalwijk
Raakvlakken WMO - WWB Doelgroepen overlappen elkaar gedeeltelijk, WWB-ers geen dominante gebruikers WMO-voorzieningen Zelfredzaamheid en participatie Verlengstuk van re-integratieladder Meer mogelijkheden voor bredere doelgroepen (niet sec loonvormende arbeid) 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

9 Spanningsvelden WMO – WWB (algemeen)
Verschillende doelstelling WMO: voorzieningen bieden waardoor burgers zo lang en zo veel mogelijk maatschappelijk kunnen blijven participeren. WWB: burgers met uitkering via de kortst mogelijke weg naar het arbeidsproces 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

10 Spanningsvelden (specifiek Stadswacht)
Uitstroomrealisatie zet product leefbaarheid-veiligheid onder druk Veranderde WWB-visie op gesubsidieerde arbeid scholing de kortste weg naar maatschappelijk geaccepteerde arbeid WMO-beleid niet afhankelijk maken van inzet van WWB-ers 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

11 workshop Stadswacht Waalwijk
Kansen Re-integratie nieuwe stijl ontwikkelen Voortrajecten maatschappelijke participatie als voortraject arbeidsparticipatie Accent meer op lerend werken Bijstelling visie op scholing en lerend werken Breder aanbod dan vanuit WWB 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

12 workshop Stadswacht Waalwijk
Kansen (2) Vergroten buurtbedrijvigheid Buurten schoon, heel en veilig Integrale samenwerking: afdelingen Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs Economische Zaken Enz. 05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk

13 workshop Stadswacht Waalwijk
05 oktober 2006 workshop Stadswacht Waalwijk


Download ppt "Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel."

Verwante presentaties


Ads door Google