De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbinden van zorg en onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbinden van zorg en onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Verbinden van zorg en onderwijs
Samen sterk! Verbinden van zorg en onderwijs

2 Transitie sociaal domein
Transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015 Gedeelte AWBZ naar WMO per 1 januari 2015 Participatiewet per 1 januari 2015 4. Passend Onderwijs 1 augustus 2014

3 Reden transitie jeugdzorg
Van het kastje naar de muur Lange wachttijden Te veel hulpverleners 1 gezin Te weinig tijd daadwerkelijke hulp Te weinig effectieve behandelmethoden Grote regel- en verantwoordingsdruk Te veel gescheiden financieringsstromen

4 Uitgangspunten Jeugdwet
Preventie, eigen verantwoordelijkheid/ kracht, gebruik sociaal netwerk Demedicalisering, ontzorgen, normaliseren Vroegtijdig, dichtbij, effectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Minder regeldruk voor professionals

5 Nieuwe taken gemeente Jeugdzorg (ambulant, dagbehandeling, verblijf)
Gesloten jeugdzorg Jeugd-GGZ Zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren Jeugdbescherming Jeugdreclassering

6 Transitie en Transformatie
Regievoering door de gemeente Bezuinigingen Andere structuren/ beleid Andere manier van werken/ omgaan met een vraag, keukentafelgesprek

7 Opbouw jeugdveld 2 aanpak problemen 3 preventie
1Juridische en klinische interventies 2 aanpak problemen 3 preventie 4 zorg voor positief opvoed en opgroeiklimaat

8 Wat merken we ervan? Minder snel doorverwijzing diagnostiek
Striktere voorwaarden aan PGB’s BJZ alleen drang en dwang Toegang tot jeugdzorg verandert Vorming (sociale) wijkteams Afhankelijk per gemeente Gemeente maakt afspraken met individuele zorgaanbieders

9 Verbinding gemeente en onderwijs
Samen verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen in hun gemeente: Oogo LEA (Liemers) werkgroep passend onderwijs en zorg voor de jeugd (visiedocument en stroomschema)

10 Lokaal verbinden onderwijs en zorg
Hoe gaan we op de werkvloer samenwerken aan de opdracht: Samen zorgen voor de jeugd


Download ppt "Verbinden van zorg en onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google