De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAmenwerken aan VEiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAmenwerken aan VEiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 SAmenwerken aan VEiligheid
Congres RSJ Zeist Sijta de Vries Tanno Klijn

2 Inhoud toelichting SAVE
Inleiding over SAVE Wat kan SAVE voor jongeren en ouders gaan betekenen bij en na verblijf in JJI of gesloten jeugdzorg Gezamenlijke vraagstukken

3 Zorg voor Jeugd na de transitie
Inhoudelijke uitgangspunten: preventie en uitgaan van eigen kracht meer ontzorgen en normaliseren; eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen; één gezin, één plan, één regisseur; meer ruimte voor jeugdprofessionals Experimenten binnen de gemeenten: bijvoorbeeld buurtteams in Utrecht en Amersfoort Ook na de transitie: verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid van kinderen

4 SAVE=“Ontwikkeling Functie Drang en Dwang’
Werkwijze en methodiek “drang en dwang” doorontwikkelen in aansluiting op gemeentelijke experimenten Samen met de Raad voor de Kinderbescherming en William Schikker Groep (WSG) EKC ondersteunt bij benutten eigen kracht Betreft huidige functies AMK, SEZ, Zorgmeldingen, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Uitgangspunt: Raad is onafhankelijk

5 Inhoudelijke uitgangspunten SAVE
1) Aansluiten op lokale zorg 2) Veiligheid: Jongere/kind centraal Gegarandeerde snelheid Doorgaan tot het veilig genoeg is en/of tot criminele carrière is gekeerd 3) Eén gezicht: Interdisciplinair en gebiedsgerichte teams Gezinsbreed werken 4) Met de cliënt: Eigen kracht, regie bij gezin en sociaal netwerk

6

7 Stand van zaken november 2013
5 SAVE teams binnen BJU sinds Medewerkers Raad en WSG doen vanaf mee Flevoland vanaf oktober 2013 November 2013 SAVE in transitiearrangementen van de Utrechtse gemeenten Uitrol binnen BJU vanaf

8

9 Jongeren (met vrijheidsbenemende maatregelen) in SAVE
Jongere in Gesloten Jeugdzorg - in JJI Gaat (op termijn) weer thuis wonen. Is “afhankelijk” van ouders (sociaal-emotioneel/financieel) Volgt onderwijs (startkwalificatie) Rond en boven de 18 (tot 23): er zijn nog veel onwikkelingsopgaven op verschillende leefgebieden niet voltooid

10 Wat werkt in de SAVE werkwijze w. b
Wat werkt in de SAVE werkwijze w.b. jongeren met een vrijheidsbenemende maatregel Naast voorwaarden stellen (begrenzen, controleren en verbinden van consequenties daaraan): Doorbreken van ontkenningen/geheimen door inschakelen netwerk In grotere kring rondom een jongere risico’s delen en afspraken maken over toezicht/zich houden aan begrenzingen. Opvoedingsgedrag ouders ondersteunen/gezagsrelatie herstellen

11 Wat wil SAVE voor, tijdens en na gesloten UHP/detentie bieden
Verbinden en schakelen met de aan het SAVE team verbonden Raadsmedewerker Verbinden en schakelen met gezin (netwerk)/met wijk-CJG team en zorgspecialisten (JJI en GJZ) Bij detentie (of reclassering ouder of) oudere broer/zus (adolescent) en een onveilige opvoedsituatie (‘brusjes’) werkt een SAVE professional gezinsgericht met wijkteam

12 Nog ontwikkelen .. Plek van specialismes: ITB plus
Electronisch toezicht Verkennen: Voorwaarden rechters Aangrijpingspunten in de strafrechtketen beter identificeren en uitwerken (input van vandaag)

13 Gezamenlijke vraagstukken…
Belang van regionaal plaatsen. In aanpak en werkwijze tijdens “geslotenheid”detentie aansluiten en elkaar versterken Terugkeer in leefomgeving beter tot stand brengen (opvolgend aan wat bereikt is) – betekenis netwerk- en trajectberaden, nazorgtrajecten gemeenten. Inbedding binnen wijk (gemeente) optimaliseren.


Download ppt "SAmenwerken aan VEiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google