De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren
Alle emoties kloppen!!

2

3 Terugblik Van Naar

4 Terugblik Van Naar

5 2008 – Optimisme: 2008 We gaan voor 4 – 18 We gaan experimenteren en initiatieven We mogen middelen zelf verdelen We gaan grenzen van wetten opzoeken We doen het samen doen met ouders We doen het met kwaliteit We doen het handelingsgericht

6 2012 We zoeken ook de KANSEN We gaan het gesplitst 4-12 12-18 doen
We missen een koers en visie We gaan het doen met veel minder geld We gaan het bureaucratischer doen We maken ons zorgen om de ouders We zoeken ook de KANSEN

7 2016 Koersen op de kansen van het kind Includerend onderwijs
Zo thuisnabij mogelijk, door ouders gewenst en passend bij de mogelijkheden van het kind

8 Zuinig zijn op de leraar!!

9 Wat komt aan de orde Uitgangspunten Passend Onderwijs
SWV PO VO VSO 30-04 Basiszorgstructuur Ondersteuningsplan (zorgplan) Bovenschools vangnet Competenties leraren Positie ouders

10 1. Uitgangspunten in beeld
22 maart 2012 1. Uitgangspunten in beeld Onderwijs op maat en rekening houden met talenten en mogelijkheden

11 Uitgangspunten in beeld
Verstevigen samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs

12 Uitgangspunten in beeld
Geen kind tussen wal en schip Dekkende zorgstructuur

13 Uitgangspunten in beeld
Geen thuiszitters meer

14 Uitgangspunten in beeld
Decentralisatie en verplaatsen van verantwoordelijkheden

15 Uitgangspunten in beeld
Invoering nieuw financieringsstelsel

16 Let op………… Het gaat nog steeds om deze……

17 Verwachtingen van samenleving?

18 Realisering uitgangspunten
Samenwerking regulier en speciaal onderwijs Invoering van zorgplicht – positie ouders Nieuw bekostigingsstelsel Beperken groei deelname so en alternatief rugzak Verantwoordelijkheid plaatsing leerlingen bij SWV Meer ruimte voor handelingsgericht indiceren Kwaliteitsimpuls leraren Ontwikkelingsperspectief formuleren

19 2. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Tilburg Goirle Hilvarenbeek Oisterwijk Dongen (VO) Alphen-Chaam (Alleen Alphen) Nr

20 8 schoolbesturen St. Onderwijsgroep Tilburg
Ver. Ons Middelbaar Onderwijs St. Kath. Ondernemersonderwijs Tilburg St. Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg St. Speciaal Onderwijs Tilburg St. Scholengemeenschap De Keyzer St. Mytylschool Tilburg St. Saltho onderwijs

21 SWV PO VO – VSO 30-04 1 oktober 2010 Scholen: 19 Vo en 5 VSO: 24
Leerlingen: VO: Leerlingen VSO: Totaal: Aantal lln. Lwoo en PrO: 1.586 Leerlingen VMBO 3 en 4: 3.464 Rugzakken: 3 en 4: [Rugzakken: 1 en 2: en 18]

22 Vergelijk land – regio 1 oktober 2010
VSO Rugzak LWOO PrO Landelijk 3,35% 1,64% 10,36% 2,81% Regio 2,96% 2,64% 8,18% 1,32%

23 3. Basisondersteuning en profilering
Niveau van basisondersteuning vastleggen Preventieve en licht curatieve interventies Planmatig werken In samenwerking met ketenpartners Conform afspraken kwaliteit

24 Ondersteuningsprofiel
Na ontwikkeling van basisondersteuning We hebben de ‘maat’ waar alle scholen aan voldoen Ontwikkeling van verdere profilering van scholen Bestuurlijke instemming en opname in Ondersteuningsplan

25 Format basisondersteuning
I. Algemeen niveau (visie) II. De basisondersteuning eerstelijns niveau (klas) III. De basisondersteuning op tweedelijns niveau (boven klas) IV. Ondersteuningsstructuur en de samenwerking met instellingen voor zorg en jeugdverlening

26 4. Ondersteuningsplan 1 mei 2013 gereed voor inspectie
Periode 2013 – 2017 Gemeenten: OOGO over Plan Overleg met aanpalende instellingen in verband met relatie CJG en ZAT

27 Ondersteuningsplan: Kern van de inhoud
De basisondersteuning en de onderwijszorgprofielen scholen Criteria en verdeling middelen Plaatsing en terugplaatsing in VSO Vaststellen van resultaten Wijze van informatie aan ouders De samenwerking cluster 1 en 2 Samen met ketenpartners Overdracht van leerlingen

28 Ondersteunings- planraad
Het SWV stelt een MR in de vorm van OPR in voor de medezeggenschap ouders en leraren Leden afgevaardigd door (G)MR Geeft instemming op het Onderst. Plan Een regelement voor de OPR Verhoud: ouders/leerlingen– leraren: 50%-50%

29 DOORZETTINGSMACHT REGELEN
5. Bovenschools Vangnet Gemeenschappelijke afspraken uitval Alles binnen niveau 1 en 2 gedaan is Toeleiding naar een PCL Maatregelen: proefplaatsing, tijdelijk Voorzieningen als Rebound, Op de Rails en Herstart DOORZETTINGSMACHT REGELEN

30 6. Competenties leraren Passend onderwijs raakt kern van het vak van leraar! Alles uit leerlingen halen – talenten Alle kerncompetenties nodig en noodzakelijk

31 Competentiematrix

32 Kerntaken Passend Onderwijs
Omgaan met verschillen (didactisch – pedagogisch) Gedifferentieerd werken Kwaliteit van klassenmanagement IN TEAMVERBAND!! VIER DE SUCCESSEN EN RESULTATEN BENUT ELKAAR

33 7. Ouders en Zorgplicht De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra ondersteuning behoeft op een bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Als de school zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Ouders hoeven op deze manier niet zelf alle scholen af om een plek voor hun kind te vinden.

34 Positie ouders Aanmelding ouders geïnformeerd door profilering school heeft zorgplicht (Tijdelijke) landelijke geschillencommissie Ontwikkelingsperspectief leerlingen; school voert OOGO met ouders Instemming bij Ondersteuningsplan via de MR, GMR en OPR (Ondersteuningsplanraad)

35 Slot: 2016 Koersen op de kansen van het kind Includerend onderwijs
22 maart 2012 Slot: 2016 Koersen op de kansen van het kind Includerend onderwijs Zo thuisnabij mogelijk, door ouders gewenst en passend bij de mogelijkheden van het kind


Download ppt "Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google