De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herbert Schilthuis IGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herbert Schilthuis IGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Herbert Schilthuis IGZ
Doet de OGZ wat ze moet doen? De maatschappelijke verantwoording van de OGZ Goedemiddag Dames en Heren, Ik sta hier in plaats van Jan van Wijngaarden omdat hij helaas opgenomen is in het ziekenhuis met een longontsteking. Ik wil graag namens hem iets vertellen over het traject maatschappelijke verantwoording voor de openbare gezondheidszorg. Vervolgens wil ik graag de definitieve set indicatoren voor het toezicht op de openbare gezondheidszorg overhandigen aan de volgende spreker. Uiteraard is de taak van IGZ om een oordeel te geven over de OGZ, voor ons is dit dan ook de kernvraag, maar het blijt dat ook voor anderen deze vraag relevant is, recent zijn we met VWS VNG, GGD Nederland Actiz, ZonMw en RIVM gestart om tot afstemming te komen over verantwoordingsinformatie in de OGZ. Herbert Schilthuis IGZ

2 IGZ Openbare Gezondheidszorg Hoe houden we het volk gezond?
Regionale VTV Landelijke VTV Beleidscyclus Volksgezondheid IGZ Openbare Gezondheidszorg Hoe houden we het volk gezond? Rijksnota 2003 Langer gezond leven Rijksnota 2006 Kiezen voor gezond leven Integraal beleid Als IGZ zouden we moeten weet hoe goed de OGZ functineert, de vraag is of we dat voldoende weten en of dat dan ook goed genoeg is Ook andere partijen hebben informatie nodig over het functoneren van de OGZ Gemeentelijke Gezondheidsnota’s

3 Weten we of de OGZ doet wat ze moet doen?
Wat moet de OGZ doen? Landelijke en lokale volksgezondheids-problemen oplossen en beheersen? Doet de OGZ dat goed genoeg? Is het systeem goed genoeg? Zijn de resultaten goed genoeg? Is de uitvoering goed genoeg?

4 Maatschappelijke opvang
Systeem Justitie BZK TB bestrijding Jeugdzorg MOA vreemdelingenketen MML SOA-poli Screeningscentra Provincie GHOR Verslavingszorg Cure Welzijn GGZ Thuiszorg Maatschappelijke opvang

5 Systeem “HOE” “WAT” Uitvoering beleid Evidence Based Prioriteiten
prioriteiten, regelgeving, financiën “HOE” Uitvoering Evidence Based Kwaliteitswet en WCPV VWS “WAT” beleid Prioriteiten WCPV Landelijke instellingen RIVM, 9 GBI’s prioriteiten, regelgeving financiën onderzoek, advies planning, regelgeving,financiën voorlichting monitoren best practices,normen deskundigheid, programma’s advisering, signaleren 450 Gemeente 33 GGD, 60 JGZ prioriteiten, financiën Infrastructuur, planning regelgeving, subsidie, vergunningen deskundigheid, programma’s GVO, MMK, THZ, OGGZ JGZ, infectieziekte- bestrijding, vaccinatie GVO. Settings: scholen, sportclubs, horeca, thuiszorg, GGZ, welzijn etc. Effect op determinanten  gezondheidswinst Effect op determinanten  gezondheidswinst

6 Systeem: SGZ 2005 Kwaliteitssystemen en werkprocessen beoordeeld
De openbare gezondheidszorg is verbeterd t.a.v. De betrokkenheid van de gemeente (t.o.v. 1995) De professionele uitvoering (t.o.v. 2000) De verbeteringen zijn onvoldoende om de nieuwe uitdagingen in de volksgezondheid aan te gaan. De resultaten van ons onderzoek laten in het algemeen zien dat zaken aanzienlijk verbeterd zijn. Tien jaar geleden waren de gemeentes nog zeer beperkt betrokken bij de openbare gezondheidszorg en dat was terug te vinden in de sturing van de GGD’en. Daar zijn grote slagen in gemaakt. De betrokkenheid is enorm verbeterd. De uitvoering van de openbare gezondheidszorg door de GGD’en en JGZ’s is ook aanmerkelijk verbeterd. In grote lijnen is het niveau redelijk op orde. Echter de verbeteringen zijn duidelijk onvoldoende om de huidige volksgezondheidsproblemen waar de openbare gezondheidszorg mee te maken krijgt, de nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid, aan te pakken. De vraag die we hier proberen te beantwoorden is wat moet er gebeuren om die nieuwe uitdagingen aan te kunenn en hoe moet dat gedaan worden.

7 Resultaten: VTV Landelijk Middenmoot van Europa
Gezondheidsverschillen nemen niet af Lokaal Grote verschillen Gezondheidsindex IGZ in 2005 SGZ: met name proceskwaliteit en weinig informatioe over de de feitelijke uitvoering

8 Uitvoering: VTV Lokaal: preventie-index
IGZ in 2005 SGZ: met name proceskwaliteit en weinig informatioe over de de feitelijke uitvoering

9 Maatschappelijke verantwoording
Meer vraag om transparantie en keuze-informatie Landelijk beleid VWS  IGZ is trekker Alle partijen die verantwoordingsinformatie nodig hebben In één keer alle verantwoordingsinformatie Ten minste periodieke gegevens over Uitkomstindicatoren Klantenervaring (CQ index) In plaats van Kwaliteitsjaarverslag Denk aan verzekeraars, toezichthouders etc etc

10 Maatschappelijke verantwoording
Document maatschappelijke verantwoording Cure Prestatie-indicatoren ziekenhuizen Document maatschappelijke verantwoording Care Normen voor verantwoorde zorg Indicatoren maatschappelijke verantwoording OGZ …..

11 Maatschappelijke Verantwoording OGZ
Indicatoren IGZ: Uitkomsten Uitvoering van goede interventies Benchmarkgegevens over GGD en JGZ “Beter Voorkomen“ geselecteerd voor openbaarmaking Klantenervaring

12 Stuurgroep Maatschappelijke Verantwoording OGZ
Klanten

13 Beschikbaarheid gegevens volwassenen GGD
Set primair bedoeld om voor IGZ te komen tot risicoelectie om vervolgens daarop toezicht te baseren, Dus ook gebruikt voor maatschappelijke verantwoording aan IGZ over OGZ algemeen Want openbaar

14 Rokende volwassenen en ondernomen activiteiten in de regio 2006

15 Bereik rookinterventies
voor specifieke doelgroepen (volwassenen) n=33 5 10 15 20 25 30 Regionale of lokale multimediale campagne/ Bereik jarige rokers Verspreiden brochure stoppen met roken / Bereik jarige rokers Groepstraining Pak je Kans/ Bereik jarige rokers Quit en Win/ Bereik jarige rokers Folder stoppen met roken, willen en doen/ Migrantenrokers Groepsondersteuningen lesmateriaal Word wijzer over roken/ Migrantenrokers Advies invoeren rookbeleid/ Bereik jarige rokers Roken niet waar de kleine bij is / Ouders 0-4 Kinderen kopieren/ Ouders 5-12 HMIS/ Praktijkondersteuner LMIS/ Longarts (assistente) VMIS/ Verloskundige CMIS/ Cardioloog (assistente) Interventie ingezet in de regio bereik interventie door GGD bekend bereik interventie door anderen bekend bij de GGD

16 Indicatoren Maatschappelijke verantwoording
Regionale VTV Landelijke VTV Beleidscyclus Volksgezondheid Indicatoren Maatschappelijke verantwoording IGZ Openbare Gezondheidszorg Hoe houden we het volk gezond? Rijksnota 2003 Langer gezond leven Rijksnota 2006 Kiezen voor gezond leven Integraal beleid Gemeentelijke Gezondheidsnota’s

17 Definitieve indicatoren set


Download ppt "Herbert Schilthuis IGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google