De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst van de GGZ en de ziekenhuispsychiatrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst van de GGZ en de ziekenhuispsychiatrie"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst van de GGZ en de ziekenhuispsychiatrie
Jaap Penninga, maart 2003 Directie GVM, ministerie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Opbouw presentatie Overheidsbeleid ten aanzien van RGC’en
Consultatieve psychiatrie Toekomst

3 Nota’s en rapporten 1984: Nieuwe Nota 1993: Onder Anderen
1995: Over de Grenzen heen; rapport ziekenhuispsychiatrie 1999: Beleidsvisie GGZ Nu: Standpunt Zorg van Velen

4 Evolutie RGC-begrip 1984: Kortdurende GGZ (APZ en RIAGG) deconcentreren, wanneer aanwezig met PAAZ 1993: RGC dragen bij aan betere samenhang psychiatrie en somatiek, belangrijker rol PAAZ 1999: Integrale somatische en psychiatrische diagnostiek. RGC is essentiële schakel tussen somatische zorg en GGZ

5 Doelen RGC-vorming Deconcentratie en betere spreiding GGZ
Betere samenhang tussen GGZ en somatische zorg

6 Doelen bereikt? RGC-vorming draagt bij aan een betere spreiding en deconcentratie GGZ Ketenzorg is verbeterd door samenwerken APZ en RIAGG Samenhang GGZ en somatische zorg is in sommige gevallen onder druk komen te staan

7 Redenen Cultuurverschil bemoeilijkt samenwerking
Financiering PAAZ volgens GGZ-systematiek Het fysiek buiten het ziekenhuis plaatsen van de PAAZ (de veel besproken verbindingsgang) Overhevelen van budget en personeel naar APZ

8 Opnieuw kijken naar RGC-vorming
Toename van patiënten met comorbide problematiek Onbedoeld effect van RGC-vorming NFZP heeft advies uitgebracht. Wordt meegenomen

9 Consultatieve psychiatrie
Was/is: financiering uit budget ziekenhuis Wordt: financiering door DBC’s

10 Toekomst Vernieuwing GGZ Opnieuw kijken naar RGC-beleid

11 Uitgangspunten vernieuwing
Geestelijke gezondheidszorg = gezondheidszorg Getrapte zorg Differentiatie in het zorgaanbod

12 Hoe te bereiken Versterking eerste lijns geestelijke gezondheidszorg; integratie Curatieve geestelijke gezondheidszorg naar nieuwe standaardverzekering curatieve zorg Zelfde aansturing (bv. DBC) (GGZ-)care blijft in AWBZ; functies uit GGZ-care naar nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg (gemeentelijk dienstenstelsel)

13 Beoogde effecten Transparant en gevarieerd aanbod van zorg
Getrapt van opzet V.w.b. ggz-cure geïntegreerd in algemene gezondheidszorg V.w.b. ggz-care (langdurig intramurale zorg) geïntegreerd in brede care (AWBZ) Ondersteunings- en welzijntaken bij de gemeente

14 Resultaat: nieuwe geestelijke gezondheidszorg
Sterke eerste lijn (gëïntegreerd in algemene gezondheidszorg) Gespecialiseerde ambulante en klinische ggz (in aansturing ‘ontschot’ met de somatische gezondheidszorg Care (in aansturing ‘ontschot’ met de overige caresectoren)

15 Betekenis korte termijn 2004-2006
Nu wordt gekeken naar de planning van RGC’en De NFZP is hierbij betrokken. Verruiming mogelijkheden door modernisering AWBZ

16 Betekenis lange termijn, vanaf 2006
Aansturing van curatieve GGZ via zelfde lijn somatische zorg Stapsgewijs naar meer concurrentie Regionale partijen verantwoordelijk voor zorgaanbod Differentiatie van het zorgaanbod


Download ppt "Toekomst van de GGZ en de ziekenhuispsychiatrie"

Verwante presentaties


Ads door Google