De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie voor de viering op zondag 14 februari 2016 Voorganger:Hans van der Linden Organist:Adrie van der Padt Muzikale medewerking:o.l.v. Hans Buis Wijkgemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie voor de viering op zondag 14 februari 2016 Voorganger:Hans van der Linden Organist:Adrie van der Padt Muzikale medewerking:o.l.v. Hans Buis Wijkgemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie voor de viering op zondag 14 februari 2016 Voorganger:Hans van der Linden Organist:Adrie van der Padt Muzikale medewerking:o.l.v. Hans Buis Wijkgemeente De Kern

2 Never gonna let the rocks

3 In Lucas 19 zegt Jezus over de discipelen die vol vreugde en met luide stem God prezen: "Als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen." Never gonna let the rocks

4 Wij nemen die opdracht ook aan. De boodschap van Jezus is zo groot dat iedereen er van moet en zal horen. De stenen hoeven niet te schreeuwen, want wij zingen al over de geweldige Koning die regeert. Never gonna let the rocks

5

6 My life is in Your hands

7 Wanneer je zorgen hebt, wordt beproefd of bang bent, door vrienden en dierbaren verlaten: weet dan dat je je geen zorgen hoeft te maken. Voor iedereen is er een vriend genaamd Jezus, Die je tranen zal drogen. My life is in Your hands

8 En als je diep bedroefd bent, hef dan je handen naar omhoog en zeg: “Samen met Jezus kan ik het aan. Wat er ook op mijn pad komt, mijn leven ligt in Uw handen.” My life is in Your hands

9

10 DE VOORBEREIDING Stilte Begroeting door de kerkenraad en afkondigingen Beginlied (staande): Psalm 91: 1 en 2

11 Psalm 91 : 1a, 2

12 Psalm 91 : 1b, 2

13 Psalm 91 : 1, 2a

14 Psalm 91 : 1, 2b

15 Bemoediging en groet V:Onze hulp is in de Naam van de Heer G:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer De gemeente gaat zitten Lied 91a

16 Lied 91a : 1a, 2, 3

17 Lied 91a : 1b, 2, 3

18 Lied 91a : 1, 2a, 3

19 Lied 91a : 1, 2b, 3

20 Lied 91a : 1, 2, 3a

21 Lied 91a : 1, 2, 3b

22 Gebed voor de nood in de wereld aan het einde zingen we: Kyrie eleison (lied 301k) (I: voorganger, II: gemeente)

23 Afscheid van aftredende ambtsdragers en de penningmeester van de wijkkas, aantreden van de nieuwe penningmeester

24 HET WOORD Kinderen in het midden Lied Samen in het licht : 1, 2

25 Lied: Samen in het licht: 1, 2

26

27 De kinderen gaan naar de kindernevendienst en voor de tieners is er TNT. Gebed van de zondag Lied: Liefdevolle God

28

29 1 e lezing : Deuteronomium 5: 6 - 21 Psalm 81: 1, 2, 3, 8 en 9

30

31

32

33

34

35 2 e lezing : Lucas 4: 1 - 13 Lied 538

36 Lied 538 : 1a, 2, 3, 4

37 Lied 538 : 1b, 2, 3, 4

38 Lied 538 : 1, 2a, 3, 4

39 Lied 538 : 1, 2b, 3, 4

40 Lied 538 : 1, 2, 3a, 4

41 Lied 538 : 1, 2, 3b, 4

42 Lied 538 : 1, 2, 3, 4a

43 Lied 538 : 1, 2, 3, 4b

44 Overdenking

45

46 De kinderen en tieners komen terug uit hun nevendienst we zingen het projectlied:

47 Liefde is meer dan goed en vertrouwd, laat ook je vijand niet vallen. Jezus, Hij toont ons de weg van het hart: Kijk om je heen, leef voor allen. refrein: Jezus is liefde, echt, stel je voor gaf Zijn leven op Golgota. Hij zette ons weer op ’t goede spoor dus vertrouw Hem en volg Hem na.

48 Toelichting liturgische schikking Hierna zingt Amazing Grace en Testify to love

49 Amazing grace

50 Ik was eens verloren, maar ik ben nu gevonden, was blind, maar ik kan nu zien. Hij wil mijn schild en beschermer zijn zolang het leven duurt. Ik ben niet meer gebonden, ik ben bevrijd. Mijn God, mijn Redder heeft mij vrijgekocht. Zijn liefde is oneindig, Zijn genade wonderbaarlijk. Amazing grace

51

52 Testify to love

53 De hele natuur, de sterren aan de hemel, alles wat er te zien, te horen of te voelen is laat de liefde van God zien. Daarom zullen wij, zolang we daartoe in staat zijn, getuigen van zijn liefde. Testify to love

54

55 Dankgebed en voorbeden na elke voorbede zingen we lied 333: Stil gebed Onze Vader

56 Collecten 1.Diaconie 2.Beheer en Onderhoud Hierna zingt Joy to my soul en Rain down

57 Joy to my soul

58 Met alles wat ik heb, wil ik Hem loven, prijs ik Hem, prijs ik Hem. Vanaf de dag dat ik Hem als een vriend beschouwde, is Hij goed voor mij geweest. Ik ben nu voor altijd in Zijn handen. Joy to my soul

59

60 Rain down

61 Wanneer ik mij gelukkig voel en Uw naam prijs, dan dans ik en steek mijn handen in de lucht. Ik laat Uw liefde stromen en als regen op mij vallen. Wanneer ik het moeilijk heb roep ik Uw naam en kniel neer. U waste mijn zonden weg en gaf mij nieuw leven Uw liefde valt als regen op mij neer. Rain Down

62

63 Slotlied 793 : 1a, 2, 3

64 Lied 793 : 1b, 2, 3

65 Lied 793 : 1, 2a, 3

66 Lied 793 : 1, 2b, 3

67 Lied 793 : 1, 2, 3a

68 Lied 793 : 1, 2, 3b

69 Zending en zegen gemeente antwoordt met het zingen van Uitgangscollecte: Kerk in Actie: 40-dagentijd

70 Ben je tussen de 16 en 60 jaar en heb je zin om mee te zingen? Kom eens langs!!! Voor info kijk op: www.gospelkoorcrossroads.nl

71


Download ppt "Liturgie voor de viering op zondag 14 februari 2016 Voorganger:Hans van der Linden Organist:Adrie van der Padt Muzikale medewerking:o.l.v. Hans Buis Wijkgemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google