De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liederen Sing-in 12 oktober

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liederen Sing-in 12 oktober"— Transcript van de presentatie:

1 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

2 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

3 Opwekking 715: Wat hou ik van Uw huis (1)
Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

4 Opwekking 715: Wat hou ik van Uw huis (2)
Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

5 Opwekking 715: Wat hou ik van Uw huis (3)
De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis.

6 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

7 Opwekking 383: Geest van hierboven (1)
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht. Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht. Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja. Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja.

8 Opwekking 383: Geest van hierboven (2)
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad. Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze Koning zijn. Halleluja. Gij onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja.

9 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

10 Opwekking 640: Ik hef mijn ogen (1)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, Die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, Die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, Die niet sluimeren of slapen zal.

11 Opwekking 640: Ik hef mijn ogen (2)
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn Schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer.

12 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

13 Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen (1)
in Uw nabijheid wil 'k zijn. Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein.

14 Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen (2)
In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder Uw vleugels. O Heer. Uw schaduw beschermt mij, Uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven, mijn eer.

15 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

16 Opwekking 506: Ik zing van het Lam (1)
Ik zing het lied van het Lam dat Zijn leven heeft neergelegd, want ook voor mij is de losprijs voldaan hier sta ik dan met het kleed van gerechtigheid, dood in Zijn dood en met Hem opgestaan. Ik zing van Zijn bloed, gevloeid voor mijn waardigheid, bloed dat mij wast en mijn wonden geneest ´t Lam dat zich gaf in een daad van barmhartigheid zuivert mijn ziel en verzadigt mijn geest.

17 Opwekking 506: Ik zing van het Lam (1)
O, zing het lied van het Lam, hoe groot is Zijn liefde dat Hij bij ons kwam. Halleluja, halleluja.

18 Opwekking 506: Ik zing van het Lam (2)
Blind als ik was ben ik hopeloos vastgeraakt, verstrikt in een knoop die geen mens ooit ontwart; trots op mezelf kwam ik steeds meer alleen te staan, levend van buiten, maar dood in mijn hart. O, zing het lied van het Lam, O, zing het lied van het Lam, hoe groot is Zijn liefde dat Hij bij ons kwam. Halleluja, halleluja

19 Opwekking 506: Ik zing van het Lam (2)
Wat geeft een mens aan de Gever Die alles gaf Jezus, vernederd, bespot en gehoond? Omdat ik weet dat niets mij weerhouden mag, geef ik mijzelf aan het Lam op de troon. O, zing het lied het Lam, o, zing het lied van het Lam. Rechtvaardig en heilig en waardig bent U. Halleluja, halleluja. .

20 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

21 Breathe (Adem) Dit is de lucht die ik inadem
Uw heilige aanwezigheid die ik in me voel Dit is mijn dagelijks brood Uw Woord dat tot mij komt En ik, ik wacht wanhopig op U En ik, ik ben verloren zonder U

22 Liederen Sing-in 12 oktober
Opwekking 715: wat hou ik van Uw huis Opwekking 383: Geest van hierboven Opwekking 640: Ik hef mijn ogen Opwekking 502: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen Opwekking 506: Ik zing van het Lam Nova melodica zingt: Breathe (Adem) Still (Ik ben gerust)

23 Still (Ik ben gerust) Verberg mij onder Uw vleugels Heer,
Houd mij vast in Uw sterke hand. Ik zweef met U hoog boven de storm, U bent zelfs sterker dan de vloed. Ik ben gerust, want ik weet dat U mijn God bent. Mijn ziel vindt rust in God alleen, Ik ervaar Zijn kracht in stilte en vertrouwen.


Download ppt "Liederen Sing-in 12 oktober"

Verwante presentaties


Ads door Google