De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst 1e zondag in de 40 dagentijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst 1e zondag in de 40 dagentijd"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst 1e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger: ds. Koos de Gier Organist: Wytze de Ruiter Ouderling van Dienst: Janny van Dijken Kind van dienst: Silke Hijma Lector: Daniëlle Dijkmeijer Koster: Durk van der Veen Ik heb mijn eigen orde van dienst

2 Uitleg van de schikking:
Open je handen naar Gods weg van liefde en trouw Op die weg vind je de ander de ander die je aanroept Zo bloeit hoop God roep ons aan Uitleg van de schikking: Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de schikking zien we handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege, zoals in Psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen. Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij – bloeiend in de winter, verbeeld door de sneeuwklokjes.

3 In stilte wachten wij …

4 Liturgische klok wordt gelijkgezet Aansteken van de kaarsen

5 Welkom moment van stilte

6 We zingen NLB 91a: 1, 2 en 3 (Staand)

7 We zingen NLB 91a: 1, 2 en 3 (Staand)
7

8 We zingen NLB 91a: 1, 2 en 3 (Staand)
8

9 We zingen NLB 91a: 1, 2 en 3 (Staand)

10 We zingen NLB 91a: 1, 2 en 3 (Staand)
10

11 We zingen NLB 91a: 1, 2 en 3 (Staand)
11

12 Bemoediging en drempelgebed Gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vrg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer Gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft Vrg.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid Die de verdrukte recht verschaft En de hongerige brood geeft

13 Bemoediging en drempelgebed Gem.: en laat ons weer in vrede leven.
Vrg.: Nu we de tocht door de 40-dagentijd beginnen bidden we u dat U, God, ons voorgaat en ons leidt. Open onze handen, opdat we geloof, hoop en liefde ontvangen en doorgeven kunnen. Zie ons aan in Jezus Christus, die voor ons de weg van lijden en dood is gegaan. Vergeef ons om zijnentwil alles waarin wij in de afgelopen week tekortschoten Gem.: en laat ons weer in vrede leven. Amen 13

14 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

15 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

16 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

17 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

18 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

19 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

20 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

21 We zingen NLB 463: 1 t/m 8

22 Groet Vrg.: De Heer zij met u Gem.: Met u zij de Heer

23 Gebed bij de opening van het Woord

24 Project 40dagentijd ‘Met open handen’
‘Opa’ wordt voorgesteld en praat met de kinderen

25 25

26 26

27 We zingen het Projectlied:
Met open handen Met open handen laat ik weten wie ik ben, wat ik verwacht: God zal mensen niet vergeten, Hij geeft open handen kracht. Om te geven en ontvangen, om te delen in verlangen dat de toekomst op ons wacht.

28 De kinderen gaan naar de Bernetsjinst

29 Schriftlezing Genesis 9: 8-17

30 We zingen NLB 350: 3, 4, 5 en 7

31 We zingen NLB 350: 3, 4, 5 en 7 31

32 We zingen NLB 350: 3, 4, 5 en 7 32

33 We zingen NLB 350: 3, 4, 5 en 7 33

34 Schriftlezing Marcus 1: 9-15

35 We zingen NLB 539: 1 t/m 5 35

36 We zingen NLB 539: 1 t/m 5 36

37 We zingen NLB 539: 1 t/m 5 37

38 We zingen NLB 539: 1 t/m 5 38

39 We zingen NLB 539: 1 t/m 5 39

40 Verkondiging

41 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 41

42 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 42

43 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 43

44 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 44

45 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 45

46 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 46

47 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 47

48 We zingen NLB 538: 1 t/m 4 48

49 Bericht van overlijden
We zingen uit Gezang 469

50 Het leven is: een krijgsbanier, door goed' en kwade dagen
 Het leven is: een krijgsbanier, door goed' en kwade dagen gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig voorwaarts dragen!

51 Men tuimelt wel en wonden krijgt men dikwijls, dicht' en diepe;
2   Men tuimelt wel en wonden krijgt men dikwijls, dicht' en diepe; 't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt, of hem de dood beliepe!

52 Het leven is: geen vreed' alhier, geen wapenstilstand vragen.
3   Het leven is: geen vreed' alhier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is: de kruisbanier tot in Gods handen dragen.

53 Gebeden

54 Inzameling 1. Diaconaat: 40 dagen campagne Kerk in Actie Rampenpreventie in Madagascar 2. Kerk

55 Slotlied: NLB 542: 1 t/m 4

56 Slotlied: NLB 542: 1 t/m 4

57 Slotlied: NLB 542: 1 t/m 4

58 Slotlied: NLB 542: 1 t/m 4

59 Zegen Amen, amen, amen

60 Uitleg van de schikking:
Open je handen naar Gods weg van liefde en trouw Op die weg vind je de ander de ander die je aanroept Zo bloeit hoop God roep ons aan Uitleg van de schikking: Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de schikking zien we handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege, zoals in Psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen. Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij – bloeiend in de winter, verbeeld door de sneeuwklokjes.

61 Wij wensen u een goede zondag
en een goede week


Download ppt "Welkom in deze eredienst 1e zondag in de 40 dagentijd"

Verwante presentaties


Ads door Google