De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Getuigen! Wat is jou levensstijl? Houd met niemand rekening
Lang leve de lol Je laat je door niemand wat zeggen Je gaat lekker je eigen gang Netjes te leven, ieder het zijne Je houd je aan de regels of juist helemaal niet

3 Bidden

4 “Netwerken” Wat zien anderen aan jou? Wat zit er binnen in jou?
Probeer jij anderen te laten zien dat jij gelooft? Kunnen anderen aan jou zien dat je christen bent?

5 Hoe is dus jou “levensstijl?”
Niet wat je voor activiteiten je doet Maar je levensstijl – van binnen uit Welke keuzes maak je!

6 Mattheus 4:18-22 18En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. 20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. 21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. 22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

7 Mattheus 5:1+2 Jezus gaat de discipelen leren
1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen.

8 Mattheus 5:13-16 Jezus zegt wat ze mogen zijn
13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

9 Jezus opdracht! U bent het zout der aarde U bent het licht der wereld
Vers 16; Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken

10 Vissers van mensen “Net werken” Achter Jezus aangaan, Hem volgen
Jezus kennen beinvloed je levensstijl, je keuzes, je kijk op mensen

11 Jezus rust de discipelen toe
Ieder op zijn eigen manier inzetten in Gods koninkrijk Ons ook? Hoe?

12 SOLVAT Stil worden Open handen Lezen Vragen stellen Antwoorden Toepassen

13 Psalm 75:1+6 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wondren Uwer hand. 'k Zal dit melden, 'k zal altijd Zingen Jakobs God ter eer, Slaan der bozen hoornen neer, Vellen wat Zijn Naam bestrijdt; Maar der vromen hoorn en macht Zal verhoogd zijn door Gods kracht.

14 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

15 Mededelingen: 21 februari voorjaarsvakantie, met ZJW samen ???

16 Fijne avond Sporten Vette hap


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google