De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Keep calm and trust God.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Keep calm and trust God."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Keep calm and trust God

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt dhr. Nieuwdorp in de morgendienst voor te gaan en ds. J van Langevelde iiom 16:00 in de middagdienst.

4 Liturgie zondag 24 januari Mededelingen Opw. 436 * Stil gebed * Votum en groet JdH. 881 Wetslezing Ps. 105: 15, 18 NB Gebed Schriftlezing: Marcus 8: 1-21 Ps. 34: 4 NB Preek Ps. 77: 7, 8 Collecte Dankgebed * Opw. 40: 1, 2, 3 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Opw. 436

7 Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard'.

8 Opw. 436 Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

9 Opw. 436 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

10 Opw. 436 Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 JdH. 881

13 Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd? Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid: Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid

14 JdH. 881 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

15 JdH. 881 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? Leg dan uw lasten neer! Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren woord. Hij hoort uw bee en schenkt u vree in liefde eind'loos teer. Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmoog'lijk meer!

16 JdH. 881 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

17 Wetslezing

18 Ps. 105: 15, 18 NB

19 Ps. 105: 15 NB God gaf een wolk die hen geleidde, een vuur in 't duister aan hun zijde. Zo trokken zij in vrede voort, en steeds heeft God hun wens verhoord. Hij zond hun kwakkels in de nood, en uit de hemel hemels brood.

20 Ps. 105: 18 NB Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Prijs God om al zijn majesteit. Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

21 Gebed

22 Schriftlezing: Marcus 8: 1-21

23 Ps. 34: 4 NB

24 Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij des Heren goedheid. Zalig hij die veilig bij Hem toeft. Die thuis hoort in Gods kring, dient met ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt wacht u verzadiging.

25 Preek

26

27

28

29

30 Schriftlezing: Marcus 8: 1-21 Tekst: Marcus 8: 14-21 Keep calm and trust God Zingen na de preek Ps. 77: 7, 8

31

32 Ps. 77: 7 ’k Zal gedenken, hoe voor dezen Ons de HEER heeft gunst bewezen; ’k Zal de wond’ren gadeslaan, Die Gij hebt van ouds gedaan; ’k Zal nauwkeurig op Uw werken En derzelver uitkomst merken; En, in plaats van bitt’re klacht, Daarvan spreken dag en nacht.

33 Ps. 77: 8 Heilig zijn, o God, Uw wegen; Niemand spreek’ Uw hoogheid tegen; Wie, wie is een God als Gij, Groot van macht en heerschappij? Ja, Gij zijt die God, die d’ oren Wond’ren doet op wond’ren horen; Gij hebt Uwen roem alom Groot gemaakt bij ’t heidendom.

34 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

35 Dankgebed

36 Opw. 40: 1, 2, 3 * Staande

37 Opw. 40: 1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien, Hallelu, halleluja. * Staande

38 Opw. 40: 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. * Staande

39 Opw. 40: 3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt, en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. * Staande

40 Zegen * Staande

41 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Keep calm and trust God."

Verwante presentaties


Ads door Google