De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate “Blij, in plaats van bang!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate “Blij, in plaats van bang!”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate “Blij, in plaats van bang!”

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen De collectedoelen van a.s. zondag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 27 december a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur ds. A.Th. van Olst uit Antwerpen 17.00 uur ds. J.G. Schenau uit Goes

4 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst: Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

5 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

6 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

7 LvK. 138: 1 en 2 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

8 LvK. 138: 1 en 2 De hemelse eng'len riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, die Koning.

9 LvK. 135: 1 en 2 Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

10 LvK. 135: 1 en 2 Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

11 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

12 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

13 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

14 Ps. 98: 3 NB Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt.

15 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

16 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

17 Ps. 86: 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ’k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen ’t ganse hart naar boven; ’k Zal Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

18 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

19 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

20 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

21 Gez. 3: 4 en 5 Dus wordt des HEEREN volk geleid, Door 't licht, dat nu ontstoken is, Tot kennis van de zaligheid, In hunne schuldvergiffenis; Die nooit in schoner glans verscheen, Dan nu, door Gods barmhartigheên, Die, met ons lot bewogen, Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, Een ster in Jakob op doet gaan, De zon des heils doet aan de kimmen staan.

22 Gez. 3: 4 en 5 Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez' zon een helder licht. Dat hem in schâuw des doods bestraalt, Op 't vredepad zijn voeten richt.

23 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

24 Preek Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 Tekst: Lukas 2: 10 >> ELB. 357: 1, 4 en 5 ”Blij, in plaats van bang!”

25 ELB. 357: 1, 4 en 5 Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die 't heelal verheugde, Bron van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.

26 ELB. 357: 1, 4 en 5 Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht opdat wij uw naam verhogen juichend voor uw aangezicht want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht, Ieder wil Gij zijn een Vader die in Jezus tot u vlucht.

27 ELB. 357: 1, 4 en 5 Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van `t onsterfelijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uw liefde eeuwig in uw vreugde zijn.

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

30 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande

31 LvK. 134: 1 en 2 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

32 LvK. 134: 1 en 2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

33 Liturgie kerstdag 25 december Mededelingen LvK. 138: 1 en 2 LvK. 135: 1 en 2 Opw. 430 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 98: 3 NB Wetslezing Ps. 86: 6 Gebeden Schriftlezing Lukas 2: 1-20 Gez. 3: 4 en 5 Tekst : Lukas 2: 10 Preek ELB. 357: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed *LvK. 134: 1 en 2 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate “Blij, in plaats van bang!”"

Verwante presentaties


Ads door Google