De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen (1) De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 20 december hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen (2) Willen de kinderen van de basisschool volgende week zondagmorgen even blijven om enkele liederen te oefenen voor het gemeentekerstfeest. Tot uiterlijk vandaag kunt u uw stem nog uitbrengen voor de uitbreiding van de kerk. Sing-in met koor Nova Musica en samenzang. 18 december, hier in de kerk, aanvang 19.30u

5 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

8 U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 1 O kom, o kom, Immanuël! Naar U ziet uit uw Israël. Verduisterd is ons hart door angst; de nacht der wereld is op ’t bangst. Verheug, verheug u, Israël. Hij komt, Hij komt, Immanuël!

9 U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 2 O Gij, die uit de dienstbaarheid uw volk eertijds hebt uitgeleid, bezoek ook nu uw erfdeel weer, neig uwe heemlen en daal neer. Verheug, verheug u, Israël. Hij komt, Hij komt, Immanuël!

10 U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 3 O toon in ’t lang beloofde Kind, door wie ons hart de vrede vindt, dat licht en liefde ons bestraalt, wanneer Gij tot ons nederdaalt. Verheug, verheug u, Israël. Hij komt, Hij komt, Immanuël!

11 U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 4 O kom, Verlosser, Vaders Zoon! Zoals de zon, zo is uw troon. Wij lijden hier zo grote nood. Wees Gij voor ons het Levend Brood! Verheug, verheug u, Israël. Hij komt, Hij komt, Immanuël!

12 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

13 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

14 Ps. 40: 4, 5, 8 4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, Voldeden aan Uw eis, noch eer. Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER'; De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, Mijn ziel, U opgedragen, Wil U alleen behagen. Mijn liefd' en ijver brandt; Ik draag Uw heilge wet, Die Gij den stervling zet, In 't binnenst' ingewand."

15 Ps. 40: 4, 5, 8 5 Uw heilleer wordt door mij alom verbreid: 'k Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, HEER', die alles ziet Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen; Uw heil, den mens beschoren, Vloeit daaglijks uit mijn mond. Uw gunst, Uw trouw, Uw woord En Godsgeheimen, hoort Uw talrijk volk in 't rond.

16 Ps. 40: 4, 5, 8 8 Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER', Die naar U zoeken t' elken stond'; Leg steeds Uw vrienden in den mond: "Den groten God zij eeuwig lof en eer!" Schoon 'k arm ben en ellendig, Denkt God aan mij bestendig; Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, Mijn redder, o mijn God, Bestierder van mijn lot, Vertoef niet, hoor mijn klacht.

17 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

20 L.v.K. 126: 1, 2, 3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

21 L.v.K. 126: 1, 2, 3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

22 L.v.K. 126: 1, 2, 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

23 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

24 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

25 Verkondiging Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 >>> L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4

26 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

27 L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 2 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

28 L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood. 4 De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

29 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

30

31 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

33 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

35 Ps. 105: 1, 2 NB 1 Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

36 Ps. 105: 1, 2 NB 2 Vraagt naar des Heren grote daden; zoekt zijn nabijheid, zijn genade. Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, zijn wonderen ten teken stelt, volk dat op Abram u beroemt, met Jakobs nieuwe naam genoemd.

37 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

38 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

39 Ps. 84: 3, 4 NB 3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

40 Ps. 84: 3, 4 NB 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.

41 Liturgie zondag 13 december Mededelingen U.a.M. 30: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 40: 4, 5, 8 Gebed Schriftlezing: Openbaring 12: 1- 6 L.v.K. 126: 1, 2, 3 Kindernevendienst Verkondiging L.v.K. 124: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1, 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 84: 3, 4 NB *Zegen * Staande

42 Volgende week zondag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google