De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldoverleg Maatschappelijke Zorg 17 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldoverleg Maatschappelijke Zorg 17 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Werkveldoverleg Maatschappelijke Zorg 17 juni 2014

2 Agenda Ontwikkelingen, prognoses m.b.t. studentenaantallen, stageplaatsen en werkgelegenheid Uitslagen JOB-enquête kwaliteit BPV en begeleiding Borging van kwaliteit Afnamecondities examens in de BPV

3 Prognoses-stageplaatsen- werkgelegenheid -sterke reductie BBL: geen 1e jaars BBL-groep -groei BOL: -1e jaars: 90 studenten - 26 BPV-plaatsen toegezegd, 64 nog te werven - studentenstop m.i.v. nu -werkgelegenheid: -niveau 3 matig -niveau 4 (ruim) voldoende

4 “Mbo'er vindt steeds moeilijker stageplaats” Mbo’ers hebben steeds meer moeite met het vinden van een geschikte stageplaats. Ook zijn leerlingen veel minder tevreden over de stagebegeleiding vanuit school in vergelijking met die vanuit het stagebedrijf. Dat blijkt uit de JOB-monitor, een tevredenheidsonderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Dat leerlingen steeds moeilijker een stageplaats vinden, wijt JOB aan de moeizame economische situatie. Over de begeleiding vanuit school was 44 procent van de leerlingen positief, tegenover een percentage van 69 procent over de stagebegeleiding op de werkplek. Ook is volgens de enquête een derde van de leerlingen ontevreden over het contact tussen school en stageplaats. De stage zelf kan bij een ruime meerderheid van de ondervraagden over het algemeen rekenen op een positief oordeel. Behalve over de stagebegeleiding zijn leerlingen ook minder te spreken over het gebruik van lesmateriaal dat ze zelf hebben aangeschaft. Ook is het gevoel van veiligheid binnen het schoolgebouw iets afgenomen, van 75 naar 73 procent. Leerlingen zijn over het algemeen positiever over de afwisseling tussen zelfstandig werken en werken in groepen in vergelijking met 2 jaar geleden. Ook zijn ze positiever gestemd over hun loopbaanbegeleiding. De JOB-monitor is ingevuld door ruim 255 duizend leerlingen.

5 JOB-enquête INHOUD Afwisseling zelfst. En groepswerk3.3 Uitval onderwijs3.9 Docenten goed?3.5 Lesmateriaal goed?3.3 Gebruik boeken/materialen2.8 Contact docenten3.8 TOETSING Toetsplanning op tijd4.3 Inhoud toets bekend4.0 Uitslag toets op tijd3.1 Aansluiting toets op leerstof3.9 Gelijke beoordeling medestudenten3.9 SLB Begeleiding3.4 Hulp bij problemen3.4 Goed beeld eigen voortgang3.8 Eigen tempo3.4

6 JOB-enquête Aantal uren op school3.5 Omvang BPV/werk3.8 COMPETENTIES, leer je: Samenwerken3.9 problemen oplossen3.5 plannen en organiseren3.4 zelststandig werken3.6 communiceren3.8 werken volg. Afspraken3.5 jezelf beoordelen3.6 voldoende voor beroep3.4 voldoende op school 3.3

7 JOB-enquête BPV Voldoende voorbereid3.2 Vinden BPV plaats4.2 Hulp bij vinden4.4 Vold. Leren op BPV4.1 Aamsluiting school en BPV3.6 Beg. School tijdens BPV3.2 Beg. Door leerbedrijf3.9 Contact BPV en school2.8 Beoordeling BPV3.8

8 JOB-enquête BBL Vinden werkplek4.3 Begeleiding op werkplek3.8 Mog. Werkervaring te bespreken op school3.7 Voldoende leren op BPV4.3 Aansluiting school en BPV2.8 Beoordeling op BPV3.8 Contact school en BPV2.9 EINDOORDEEL Opnieuw kiezen voor MZ3.5 Rapportcijfer MZ6.9

9 Borging -Opleiding is verantwoordelijk voor examinering -Inspectie verwacht borging van kwaliteit van beoordeling in de praktijk door opleiding -MZ start met 3 auditoren die jaarlijks circa 8 instellingen/afdelingen bezoeken -Inventariseren en observeren en adviseren

10 Borging 1.a. Wie controleert de bewijsstukken? 1.b. Wie geeft de Go/No Go 2. Wie beoordeelt de beroepsprestaties Hoe worden de beoordelaars op de hoogte gebracht van de inhoud van de beoordelingsinstrumenten? 3. Wat is de rol van de beoordelaar: -praktijkopleider -werkbegeleider

11 Borging 4. Zijn de beoordelaars deskundig : -geschoold: -deskundigheid op peil: 5.Met welke instrumenten wordt er beoordeeld? 6. Welke problemen doen zich voor bij het beoordelen?

12 2.1 Exameninstrumenten JANEEDEELS 2.1.4 Beoordelingswijze De beoordelaar is in staat om a.d.h.v de richtlijnen bij het beoordelingsvoorschrift een objectieve beoordeling te geven De beoordelaar is in staat om a.d.h.v het beoordelingsvoorschrift een (deel)waardering aan een prestatie van een student te geven De beoordelaar kan uit het beoordelingsvoorschrift opmaken welke eindwaardering gegeven moet worden De beoordelaar kan de beoordeling conform het beoordelingsvoorschrift onderbouwen Als een examen niet behaald is, is de beoordelaar in staat te verantwoorden wat de oorzaak daarvan is. 2.1.5 Transparantie De beoordelaar heeft een helder beeld hoe het examen eruit ziet De beoordelaar heeft een helder beeld hoe het examen uitgevoerd moet worden De beoordelaar heeft een helder beeld hoe het examen beoordeeld moet worden De beoordelaar is geïnformeerd over de beoordelingscriteria De beoordelaar kent de afnamecondities voor het uitvoeren van het examen De beoordelaar kent de instructie van de beoordelaar voor de uitvoering van het examen 2.2 Afname en beoordelingJANEEDEELS 2.2.1 Authentieke afname De beoordelaar beoordeelt op waarneembaar gedrag op het niveau van het functioneren van de student De beoordelaar beoordeelt in een reële situatie binnen de beroepspraktijk De beoordeling vindt plaats door een beoordelaar uit de praktijk 2.2.2 Betrouwbaarheid De bewijsstukken worden beoordeeld volgens afspraak De beoordelaar geeft een “GO” voor de uitvoering van het praktijkexamen nadat de bewijstukken goedgekeurd zijn. De beoordelaar gebruikt de WAKKER- methode De beoordelaar s beoordelen volgens het 4 ogen principe De beoordelaar beoordeelt op het niveau van de prestatie indicatoren die in de beoordelingslijst worden gevraagd De beoordelaar past de instructie en richtlijnen toe, zodat de afname en uitkomst betrouwbaar zijn De beoordelaar is vakdeskundig en beoordeelt op het vakinhoudelijke niveau De beoordelaar is deskundig in het beoordelen.

13 Afnamecondities examens in de BPV

14 Met heel veel dank… Ook namens de studenten: Het team MZ dankt jullie voor de constructieve samenwerking in het afgelopen schooljaar!!


Download ppt "Werkveldoverleg Maatschappelijke Zorg 17 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google