De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie, Instrumenten, Onderwijsinspectie en Deskundige Beoordelaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie, Instrumenten, Onderwijsinspectie en Deskundige Beoordelaar"— Transcript van de presentatie:

1 Visie, Instrumenten, Onderwijsinspectie en Deskundige Beoordelaar
Presentatie Visie, Instrumenten, Onderwijsinspectie en Deskundige Beoordelaar

2 Downloaden www.examenwerk.nl Deze presentatie kunt u downloaden via
Openbaar downloadcentrum Horeca

3 Visie Competentiegericht beoordelen:
Ontwikkelingsgerichte beoordeling (formatief) van het leerproces. Kwalificerende beoordeling (summatief) voor het examendossier.

4 Visie Competentiegericht beoordelen:
Basis: De student is in staat om activiteiten binnen een werkproces zelfstandig uit te voeren. Gevorderd: De student is in staat om een werkproces zelfstandig uit te voeren. Competent: De student is in staat om de kerntaak zelfstandig uit te voeren en de onderliggende werkprocessen op elkaar af te stemmen.

5 Beoordelen van een werkproces en competentie
Een competentie is het zichtbare vermogen van een individu… …om in veelvoorkomende relevante (beroeps) situaties… … op adequate wijze product- en procesgericht te handelen.

6 Even een voorbeeld Een gastvrouw van een restaurant ontvangt een gast,
die een vergaderarrangement wil reserveren. Hij stelt hieraan hele hoge eisen. Na het boeken van de reservering is de gast buitengewoon tevreden.

7 Even een voorbeeld De gastvrouw is kennelijk in staat geweest om ter
plekke aan te tonen dat zij: beschikt over de juiste kennis om een goed voorstel te doen; vaardig is om de juiste handelingen uit te voeren; een klantvriendelijke en professionele houding naar de gast toe heeft.

8 Kenmerken competentiegericht beoordelen
De deelnemer wordt beoordeeld: op waarneembaar gedrag en handelingen; op meerdere momenten met meerdere beoordelingsinstrumenten; door meerdere beoordelaars (op verschillende momenten)

9 Kenmerken competentiegericht beoordelen
Beoordelen van proces en product, geen afvinklijst. De beoordelaar moet observeren volgens de WAKKER-methode. De beoordelaar moet een gesprek kunnen voeren volgens STAR. De beoordelaar moet bewijzen/(beroeps)producten kunnen beoordelen. Verschil afvinken en waarnemen proces en product.

10 Competentiegericht beoordelen Instrumenten
Ontwikkelingsgerichte beoordeling Comscan Voortgangstoetsen - Observatie / praktijkmap BPV - Theorie toetsen samen te stellen -> KT, werkproces, niveau, onderwerp

11 Competentiegericht beoordelen Instrumenten
Kwalificerende Examinering Proeves Praktijkopdrachten Panelgesprek Praktijkmap - LTTR -> verkoper reizen, leisure & hospitality, aqua & leisure, informatiemedewerker - SHE -> kok, gastheer, ondernemer - opdrachtgever WDH - pilot - bijstellen - FD -> facilitair medewerker en facilitair leidinggevende - SLEBB -> BPV instrument

12 Competentiegericht beoordelen
Kwalificerende Examinering Examenplan Examenmix

13 Beoordeling Beroepspraktijkvorming
Ontwikkelingsgericht BASIS beroepspraktijkvorming - werkplan/planning - zelfevaluatie - beoordeling voortgang - eindbeoordeling basis Kwalificerend COMPETENT beroepspraktijkvorming werkplan/planning algemene beschrijving bedrijf reflectie bewijsstukken/producten eindbeoordeling competent Menukaart basis bijwerken GEVORDERD beroepspraktijkvorming - werkplan/planning - zelfevaluatie - beoordeling voortgang - eindbeoordeling gevorderd Menukaart competent bijwerken Menukaart gevorderd bijwerken

14 Competentiegericht beoordelen Instrumenten
Examenwerk en de onderwijsinspectie Audit 2009 positief oordeel 2010/2011 onderzoek bij de onderwijs- en exameninstelling Steekproef, opgave inkoop Contactinspecteur per leverancier Terugkoppeling resultaten onderzoek op instellingen Verbetertermijn van vier weken Publiceren resultaten in overzicht leverancier op website inspectie

15 Competentiegericht beoordelen Deskundige Beoordelaar
Instrumenten Competentieprofiel beoordelaar Handboek training competentiegericht beoordelen Trainingsmateriaal competentiegericht beoordelen Training kan onderwijsinstelling zelf verzorgen of laten uitvoeren door Examenwerk

16 Deskundige Beoordelaar
Competentieprofiel beoordelaar - beoordelen observeren - beoordelen bewijslast - beoordelen tijdens Panelgesprek - competenties Handboek training competentiegericht beoordelen - inhoudsopgave Trainingsmateriaal competentiegericht beoordelen - inhoudsopgave - voorbeeld draaiboek module 1

17 Website www.examenwerk.nl Websites LTTR, SHE en SLEBB
Vooraankondiging over nieuwe website Examenwerk. Tot en met 30 juni 2010 blijven de websites live met een pagina die verwijst naar de nieuwe website: Na 30 juni 2010 worden de websites direct doorgelinkt naar

18 Contact Contactformulier op website Telefonisch 079 – 360 14 60

19 Vragen ? ? ? ? ? ?

20 Beoordelaar Word tekst

21 Competentiegericht beoordelen Deskundige Beoordelaar
Kerntaak 1: Beoordeelt de deelnemer tijdens een Proeve van bekwaamheid Werkprocessen: Bereidt de beoordeling voor Voert de observatie uit Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat Rapporteert de beoordeling Benodigde kennis en vaardigheden: Kennis van de instructie en procedure van beoordelen Vakinhoudelijke kennis van de betreffende uitstroom

22 Competentiegericht beoordelen Deskundige Beoordelaar
Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer (praktijkopdracht) Werkprocessen: Bereidt de beoordeling voor Beoordeelt de bewijslast Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat Rapporteert de beoordeling Benodigde kennis en vaardigheden: Kennis van de instructie en procedure van beoordelen Vakinhoudelijke kennis van de betreffende uitstroom

23 Competentiegericht beoordelen Deskundige Beoordelaar
Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het panelgesprek Werkprocessen: Bereidt de beoordeling voor Voert het panelgesprek uit Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat Rapporteert de beoordeling Benodigde kennis en vaardigheden: Kennis van de STARR-methode Kennis van de instructie en procedure van beoordelen Vakinhoudelijke kennis van de betreffende uitstroom Gespreksvaardigheden

24 Competentiegericht beoordelen Deskundige Beoordelaar
Competenties: Beslissen en activiteiten initiëren Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Overtuigen en beïnvloeden (o.a. gesprek richting geven in panelgesprek) Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Instructies en procedures opvolgen


Download ppt "Visie, Instrumenten, Onderwijsinspectie en Deskundige Beoordelaar"

Verwante presentaties


Ads door Google