De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs. De Nieuwe Praktijkwijzer Instrumentarium tbv bpv obv protocol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs. De Nieuwe Praktijkwijzer Instrumentarium tbv bpv obv protocol."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 De Nieuwe Praktijkwijzer Instrumentarium tbv bpv obv protocol

3 Inhoud 1.Doel en uitgangspunt De Nieuwe Praktijkwijzer 2.Voorbereiding bpv 3.Bpv-periode 4.Aansluiting bpv-protocol

4 Doel en uitgangspunt De Nieuwe Praktijkwijzer Doel: –Instrumentarium bieden om communicatie tussen het roc en bpv-bedrijf te versterken –Instrumentarium bieden om begeleiding van de bpv te optimaliseren en af te stemmen met examen- en leerproducten –Aansluiting op bpv-protocol Uitgangspunt: –Bpv-protocol –Geaccrediteerd bpv-bedrijf –Huidige praktijkwijzer Materiaal De Nieuwe Praktijkwijzer –Praktijkopdracht (als referentiekader voor ‘wat’ en ‘hoe’) Stappenplan Vragen –Matchingsformulieren Mogelijkheden bpv-bedrijf Wensen deelnemer Afspraken –Ontwikkelingsgericht beoordelingsformulier

5 Voorbereiding bpv 1 Bpv coördinator roc – Praktijkopleider bpv-bedrijf –Welke mogelijkheden biedt bpv-bedrijf: Uitstroom Kerntaak Werkproces –Instrumenten: Praktijkopdrachten (als referentie voor het ‘wat’)Praktijkopdrachten Matchingsformulier –Mogelijkheden bpvMogelijkheden bpv

6 Voorbereiding bpv 2 Deelnemer – bpv coördinator/coach/begeleider –Vaststellen leerwensen deelnemer –Obv leerwensen uitzoeken geschikt BPV-bedrijf Initiatief bij roc of deelnemer –Instrumenten: ‘Voortgangsformulier’ (intern roc) Matchingsformulier –Wensenformulier deelnemerWensenformulier deelnemer

7 Voorbereiding bpv 3 Deelnemer – Praktijkopleider –Kennismaking –Wederzijdse verwachtingen: Werkzaamheden –Overeengekomen werkzaamheden Begeleiding/ontwikkelingsgerichte beoordeling –Roc –Bpv Verslag (optioneel?) –Afspraken Praktijkovereenkomst van het roc –Instrumenten: Matchingsformulier –Afspraken deelnemer - praktijkopleiderAfspraken deelnemer - praktijkopleider Ontwikkelingsgericht beoordelingsformulierOntwikkelingsgerichtbeoordelingsformulier Logboek Format bpv-handboek Praktijkovereenkomst van het roc

8 Bpv-periode Deelnemer – bpv begeleider –Voorhanden zijnd werk uitvoeren –Logboek bijhouden –Verslag maken (optioneel) –Begeleiding Roc Bpv –Instrumenten: Ontwikkelingsgericht beoordelingsformulier Praktijkopdrachten (referentie voor het ‘hoe’)Praktijkopdrachten Logboek Format verslag Evaluatieformulier

9 Aansluiting bpv-protocol

10 Bereidt student praktijkgericht voor op bpv –Praktijk georiënteerde leerproducten Praktijkleren Ondersteunt de student bij het zoeken naar bpv –Matchingsformulieren Mogelijkheden bpv-bedrijf Wensen deelnemer Zorgt voor goede match tussen student en bedrijf –Matchingsformulier Afspraken Zorgt voor bedrijfsoriëntatie, presentatie en sollicitatievaardigheden Producten uitgevers, eigen materiaal, materiaal Praktijkleren, Zorgt voor heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen –Handleiding bij De Nieuwe Praktijkwijzer + bpv-handboek Maakt in Pok concrete afspraken (vorm, inhoud, begeleiding, programma, toetsing) –Praktijkovereenkomst Voorbereiding en matching

11 Bpv-periode Aanspreekpunt in roc bij student en praktijkopleider is bekend –Onderdeel van praktijkovereenkomst Zorgt voor voldoende begeleiding vanuit roc –Onderdeel van praktijkovereenkomst –Logboek –Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulier Bewaakt de voortgang en aansluiting leerdoelen op leermogelijkheden –Logboek –Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulier Zorgt voor een competente en toegewijde bpv-begeleider –Is aan het roc –Training vanuit Praktijkleren?

12 Beoordeling Zorgt voor objectieve beoordeling van de student –Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulier Heeft contact met het bedrijf over de beoordeling en evaluatie bpv –Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulier –Begeleiding vanuit roc –Evaluatieformulier bpv-periode? Neemt oordeel bedrijf mee als onderdeel van de beoordeling –Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulier Koppelt beoordeling terug aan het bedrijf –Is aan het roc

13 Evaluatie Roc en bedrijf evalueren bpv-periode met student –Is aan het roc –Evaluatieformulier bpv-periode? Roc en bedrijf evalueren de samenwerking –Rol bpv-coördinator –Updaten matchingsformulieren


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs. De Nieuwe Praktijkwijzer Instrumentarium tbv bpv obv protocol."

Verwante presentaties


Ads door Google