De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren en kwalificeren in de opleidingen Mediavormgever

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren en kwalificeren in de opleidingen Mediavormgever"— Transcript van de presentatie:

1 Leren en kwalificeren in de opleidingen Mediavormgever
Vandaag ontdekt u, hoe u met een gestandaardiseerd kwalificerend dossier toch komt tot eigen invulling van het examen Mediavormgever. M. Nieuwenhuis & D. Volkova, MediaGezel het CIS

2 Examen dossier per uitstroom volgend schooljaar beschikbaar.
Animatie /audiovisuele vormgeving crebo Arts & Design crebo Grafisch vormgever crebo Interactieve vormgeving crebo Inspectie proef op inhoudelijke uitstroomeisen & toets technische eisen

3 Hoe komen de producten tot stand?
Gebruik format CBO 4 pilotscholen in schrijfgroep Uitvoeren pilots Bijstellen producten Vervolg Aanvullen/vervangen casussen per examenboek Verbeteren producten

4 Examenboek per uitstroom inclusief Leerling versie
Archivering gehele examendossier in 1 boek. Met extra ruimte voor: Nederlands, Moderne Vreemde Taal, Rekenen, Leren Loopbaan & Burgerschap Examenboek per uitstroom inclusief Leerling versie Casus Handleiding

5 De 5 stappen methode PAP Reflecteren op de opdrachten.
Instructie en oriënteren op de opdracht Plannen van de opdracht Uitvoeren van de media uiting Controleren en evalueren producten Reflecteren op de opdrachten. PAP Proeve

6 Inhoud Examendossier 7. Nederlands en Moderne Vreemde Talen
8. Rekenen en wiskunde 9. Leren Loopbaan en Burgerschap 10. Informatie voor de organisatie Bijlagen 1. Inleiding 2. Informatie voor de student 3. Afnamecondities 4. Voorbereiding 5. Uitvoering 6. Resultaat

7 Per kerntaak wordt er geëxamineerd
Kerntaak 1: ontwerpt een media-uiting Kerntaak 2: realiseert een media-uiting Kerntaak 3: voert ondernemerstaken uit De werkprocessen worden per kerntaak met de bijbehorende competenties getoetst. Werkwijze per werkproces Een inleiding Wat is je rol? De opdracht In te leveren producten. Een beoordelingsformulier

8 Hoe werken de pilotscholen met het kwalificerend dossier?
ROC Nijmegen (4) ROC ASA Amsterdam (2) 30 studenten. KT 1,2,3 in de BPV beoordeling school+ BPV ROC Flevoland (4) 55 studenten. KT 1,2 in de BPV of op school KT 3 op school (afdeling handel : College compagnie) 12 studenten KT 3,1 op school. KT 2 in de BPV of op school. beoordeling school+ BPV ROC Aventus (2) 40 studenten KT 3 extern KT 1,2 op school

9 Uitvoering in de BPV of op school ?
Extern examen voor meerdere weken Beroepscontext medebepalend Beoordelaar in de praktijk èn van school Op school: Intern examen voor meerdere weken Gecontroleerde situatie Beoordelaar van school (en praktijk?)

10 Hoe is de beoordeling? Competent uitvoeren van de werkprocessen
Per werkproces een beoordelingsformulier 1. Productbeoordeling (O V G) 2. Competentiebeoordeling (D A G ) 55% Product = V ? pas dan de competentie beoordelen! O = onvoldoende V = voldoende G = goed 100% > O D = deels aangetoond gedrag A = aangetoond gedrag G = goed aangetoond gedrag 55% > D

11 Uitstroomprofiel Interactieve vormgeving

12 Beoordelingsformulier Interactief werkproces 1.3
Methode: Observatie Productbeoordeling Reflectieverslag Beoordelingsgesprek Presentatie

13

14 Bekijk de producten van dasha, Aprill en Frank
VRAGEN? Bekijk de producten van dasha, Aprill en Frank


Download ppt "Leren en kwalificeren in de opleidingen Mediavormgever"

Verwante presentaties


Ads door Google