De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding verzorgende-IG Fasen indeling en BPV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding verzorgende-IG Fasen indeling en BPV"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding verzorgende-IG Fasen indeling en BPV

2 Programma; Programma; Aanleiding Indeling in fasen en bijbehorende Beroepsprestaties Nieuwe BPV boek BPV plan en rol BPV begeleider Niveau van functioneren Gesprekkencyclus NO GO formulier Beoordelen BPV toolkit De opleidingstrajecten zijn in fasen verdeeld. Bij de indeling van de fasen staan niet de leerjaren centraal, maar de toenemende mate van complexiteit en het vereiste beheersingsniveau van de competenties / componenten en prestatie- indicatoren binnen werkprocessen. Betere afstemming op kerntaken KD; Uitgangspunt voor het curriculum is het kwalificatiedossier. Op basis van dit dossier houdt de opleiding rekening met veranderingen in de beroepsuitoefening. De kwaliteitskaders voor het beroep o.a. de normen voor verantwoorde zorg, het zorgleefplan,en vraaggerichte zorg, zijn zichtbaar aanwezig in het curriculum. De opleiding wordt opgebouwd rond aandachtsgebieden die weer gekoppeld zijn aan kerntaken en werkprocessen. Aan deze aandachtsgebieden wordt een groep docenten en onderwijsinstructeurs gekoppeld, die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs binnen het aandachtsgebied. Kerntaken; 1 = Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier 2 = Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

3 Wijze van invoeren nieuw BPV boek
BBL cohort 2010; bij aanvang kernactiviteit midden complexe zorg ( blok 7) BBL cohort 2011; bij aanvang opleiding BOL cohort 2010; bij aanvang leerjaar 3 ( blok 9) BOL cohort 2011; bij aanvang opleiding Afspraken gemaakt t.a.v. invoeren; vooral om onrust te voorkomen. 3

4 De fase indeling Fase 1 ; blok 1 t/m 4 Fase 2; blok 4 t/m 9
De opleidingstrajecten zijn in fasen verdeeld. Bij de indeling van de fasen staan niet de leerjaren centraal, maar de toenemende mate van complexiteit en het vereiste beheersingsniveau van de competenties / componenten en prestatie- indicatoren binnen werkprocessen. Betere afstemming op kerntaken KD; Uitgangspunt voor het curriculum is het kwalificatiedossier. Op basis van dit dossier houdt de opleiding rekening met veranderingen in de beroepsuitoefening. De kwaliteitskaders voor het beroep o.a. de normen voor verantwoorde zorg, het zorgleefplan,en vraaggerichte zorg, zijn zichtbaar aanwezig in het curriculum. De opleiding wordt opgebouwd rond aandachtsgebieden die weer gekoppeld zijn aan kerntaken en werkprocessen. Aan deze aandachtsgebieden wordt een groep docenten en onderwijsinstructeurs gekoppeld, die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs binnen het aandachtsgebied. Kerntaken; 1 = Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier 2 = Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

5 Leerjaar 1 Blok 1 School Blok 2 BPV-periode 1 Blok 3 Blok 4 Leerjaar 1
Blok 1 School Blok 2 BPV-periode 1 Blok 3 Blok 4 Leerjaar 1 Fase 1 Begeleiden bij huishouden en wonen Ondersteunen bij basisbehoeften Begeleiden van een zorgvrager BPV-periode 1; Fase 1 Oriëntatie op beroep van VIG-er Praktijkexamen fase 1: Begeleiden bij huishouden en wonen” Planmatig zorg verlenen 1 Fase 1 en 2 Simulatie m.b.t. Planmatig zorg verlenen, Begeleiden bij huishouden en wonen en Kennis van ziektebeelden Kennisexamen fase 1 Planmatig zorgverlenen 2 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden

6 4 of 5 weken school en BPV-periode 2
Leerjaar 2 Blok 5 en 6 4 of 5 weken school en BPV-periode 2 Blok 7 School Blok 8 Planmatig zorgverlenen 2 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Begeleiden van een woongroep Begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking Kennis van ziektebeelden BPV-periode 2; Fase 1 en 2 Praktijkexamens fase 1: Planmatig zorgverlenen 1 Ondersteunen bij basisbehoeften Starten met examens fase 2: Fase 2 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Kennis van ziektebeelden Kennisexamen verpleegtechnische vaardigheden Kennisexamen fase 2

7 Leerjaar 3 Blok 9 BPV-periode 3 Blok 10 School en 1 dag BPV Blok 11
BPV-periode 4 en school BPV-periode 3, Fase 2 Praktijkexamens fase 2: Planmatig zorgverlenen 2 Begeleiden van een woongroep Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking Werken aan examens: Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Fase 3 Verantwoordingsverslag en CGI fase 2 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden (training) Verdiepen in de branche Professionaliseren Participeren in kwaliteit van zorg Kennisexamen fase 3 Vaardigheidsexamen EHBO en reanimatie BPV-periode 4; Fase 3 Praktijkexamens fase 3: Afronden opleiding Verantwoordings verslag en CGI fase 3

8 BPV plan Versie Concept 1 (dag 1) Concept 2 (ten behoeve van
plannings/fiatteringsgesprek) Definitief (na plannings/fiatteringsgesprek) Het individuele BPV plan is een hulpmiddel om het leerproces in de BPV-periode vorm te geven. Voor elke BPV-periode schrijf je een individueel BPV-plan per beroepsprestatie of een combinatie van beroepsprestaties. Daarnaast schrijf je een individueel BPV-plan met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden. In dit BPV-plan beschrijf je: je beginsituatie algemene en persoonlijke leerdoelen je plan van aanpak Dit doe je na je introductiegesprek Gedurende de BPV-periode houd je een logboek bij en bespreekt dit tijdens de BPV-gesprekken. Je start met het schrijven van het BPV-plan op school. Voor de BOL-variant geldt dat 3 weken na de start van de BPV-periode het BPV-plan door jou is geschreven en is goedgekeurd door de BPV-begeleider Voor de BBL-variant geldt dat 5 weken na de start van de BPV-periode het BPV-plan door jou is geschreven en is goedgekeurd door de BPV-begeleider

9 Niveau van functioneren
Verzorgende-IG De opleiding heeft 4 BPV-perioden (met uitzondering van BBL3 Sprint). Voor elke BPV-periode zijn de verwachtingen beschreven met betrekking tot het niveau van jouw functioneren. Daarnaast wordt de rol van de begeleider in elke BPV-periode beschreven. Gaandeweg de BPV-perioden neemt de mate van begeleiding af en wordt er meer initiatief en zelfstandigheid verwacht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken komt steeds meer bij jou als student te liggen. Je ontwikkelt je van beginner in BPV-periode 1, via semigevorderd in BPV-periode 2, naar gevorderd in BPV-periode 3 en naar startbekwaam in BPV-periode 4. Je kunt de beschrijving van de niveaus van functioneren gebruiken als hulpmiddel om te reflecteren op je eigen functioneren in de verschillende BPV-perioden van de opleiding. In de beschrijving van elke BPV-periode komen steeds de stappen oriënteren, uitvoeren en terugkijken terug. Per BPV-periode wordt bepaald welk niveau van functioneren wordt verwacht van de student, onafhankelijk van de fase waar de beroepsprestaties/praktijkexamens bij horen. Bij een herkansing van een BPV-periode wordt de student beoordeeld op het niveau van functioneren dat hoort bij de te herkansen BPV-periode.

10 Beginner BPV-periode 1: Beginner
Dit is je eerste BPV-periode. Vaak is het je eerste kennismaking met de praktijk en het buitenschoolse leren en heb je behoefte aan informatie, uitleg, instructie en afspraken. • Je voert routinematige beroepshandelingen in opdracht uit in een voorspelbare beroepssituatie en legt daarover onder begeleiding van de BPV-begeleider verantwoording af aan collega’s. • Je volgt regels, procedures en protocollen en voert opdrachten uit. • Je bent verantwoordelijk voor het eigen takenpakket. • Naarmate de BPV-periode vordert neem je meer initiatief. • Het officiële examen van de beroepsprestatie leg je af in een voorspelbare beroepssituatie en voert daarbij de werkprocessen zelfstandig uit.

11 Semi-gevorderde BPV-periode 2: Semigevorderd
In de tweede BPV-periode ontwikkel je je tot een meer gevorderde beroepsbeoefenaar maar heb je waarschijnlijk nog behoefte aan informatie, uitleg, instructie en afspraken. Je beheerst de beroepsprestaties behaald in BPV-periode 1. Het initiatief komt meer bij jou te liggen, de BPV-begeleider zal minder sturend zijn dan in BPV-periode 1. Je leert samen te werken met collega’s. Je bent werkzaam in minder voorspelbare beroepssituaties waar sprake is van meervoudige problematiek en dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor het eigen takenpakket. Je volgt regels, procedures en protocollen en voert opdrachten uit. Je voert de beroepshandelingen uit en legt daarover onder begeleiding van de BPV-begeleider verantwoording af aan collega’s. De BPV-begeleider is op afstand aanwezig. Het officiële examen van de beroepsprestatie leg je af in een voorspelbare beroepssituatie en voert daarbij de werkprocessen zelfstandig uit.

12 Gevorderde BPV-periode 3: Gevorderd
In deze derde BPV-periode ontwikkel je je verder tot een gevorderde beroepsbeoefenaar, je vraagt om relevante informatie, uitleg, instructie en je maakt afspraken. Je beheerst de beroepsprestaties behaald in de BPV-periode 1 en 2. Het initiatief komt meer bij jou te liggen, de BPV-begeleider biedt je de ruimte voor eigen initiatief. Je leert zelf oplossingen en strategieën voor problemen te bedenken binnen de grenzen van het beroep. Je bent werkzaam in minder voorspelbare beroepssituaties waar sprake is van meervoudige problematiek en dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor het eigen takenpakket. Je volgt regels, procedures en protocollen en voert opdrachten uit. Je voert de beroepshandelingen uit en legt daarover verantwoording af aan collega’s. Je kan samenwerken met collega’s en leert medewerkers op een lager niveau aan te sturen. De BPV-begeleider is op afstand aanwezig. Het officiële examen van de beroepsprestatie leg je af in een minder voorspelbare beroepssituatie en voert daarbij de werkprocessen zelfstandig uit.

13 Startbekwaam BPV-periode 4: Startbekwaam
In deze BPV-periode ontwikkel je je tot een startbekwame beroepsbeoefenaar. De nadruk ligt op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid. Je beheerst de beroepsprestaties behaald in BPV-periode 1, 2 en 3. Je werkt samen met collega’s uit de eigen en andere disciplines. Je beheerst kennis, houding en vaardigheden om de hele zorg-begeleidingscyclus uit te voeren en aan te sturen. Je stuurt medewerkers op een lager niveau aan. Je werkt in een complexe beroepssituatie waar sprake is van onvoorspelbare en meervoudige problematiek in de zorg- en dienstverlening en maakt gebruik van regels, procedures en protocollen. Je bent in staat om zelf oplossingen en strategieën voor problemen te bedenken binnen de grenzen van het beroep. Je vraagt om relevante informatie, uitleg, instructie en maakt zelfstandig afspraken. Het initiatief ligt bij jou. De BPV-begeleider is op afstand aanwezig. Het officiële examen van de beroepsprestatie leg je af in een complexe beroepssituatie en voert daarbij de werkprocessen zelfstandig uit.

14 Niveau van functioneren
BBL Helpende Zorg en Welzijn Begeleid Zelfstandig Niveau van functioneren bij BBL helpende zorg en welzijn Begeleid Met begeleid wordt een coachende manier van begeleiden bedoeld. Je begeleider stuurt op afstand aan. Er zal bijvoorbeeld wel een voorbespreking zijn, waarna je de beroepsprestatie of proeve uitvoert. Je vraagt raad en advies, wanneer jij denkt deze nodig te hebben en je kunt waar nodig tijdens de uitvoering en achteraf terugvallen op je begeleider. Zelfstandig Wanneer het rondje ‘zelfstandig’ is ingevuld, wordt er van jou verwacht dat je de beroepsprestatie of proeve zelfstandig uitvoert. Achteraf neem je zelf initiatief om verantwoording voor je eigen handelen af te leggen.

15 vier verplichte BPV-gesprekken: het introductiegesprek
Gesprekkencyclus vier verplichte BPV-gesprekken: het introductiegesprek het plannings/ fiatteringsgesprek het voortgangsgesprek het eindgesprek De gespreksformulieren kun je vinden in de digitale omgeving van je opleiding. Voor deze vier verplichte gesprekken geldt dat: zowel jij als de BPV-begeleider zich voorbereiden op het gesprek jij verantwoordelijk bent voor de verslaglegging van het gesprek met de daarin gemaakte afspraken op het daarvoor bestemde formulier jij het verslag ter goedkeuring en ondertekening voorlegt aan de BPV-begeleider jij na goedkeuring en eventuele aanvulling door de BPV-begeleider een kopie van het verslag opstuurt naar de studieloopbaanbegeleider

16 Het introductiegesprek
Individueel BPV-plan Leerstijl van de student Eigen begeleidingsstijl Afspraken Het introductiegesprek Doel: Dit gesprek vindt plaats bij de start van de BPV-periode. De BPV-begeleider en jij hebben duidelijkheid over jouw beginniveau, de wederzijdse verwachtingen, de invulling en de duur van de introductieperiode tot aan het plannings/fiatteringsgesprek.

17 Het plannings/ fiatteringsgesprek
Individueel BPV-plan in relatie tot beroepsprestaties en dagelijkse werkzaamheden Haalbaarheid Het plannings/fiatteringsgesprek Doel: Dit gesprek vindt plaats aan het einde van de introductieperiode. Aan het einde van dit gesprek ligt er een goedgekeurd individueel BPV-plan voor de komende BPV-periode.

18 Het voortgangsgesprek
Evaluatie van leren Competentie ontwikkeling Voortgang BPV plan Het voortgangsgesprek Doel: Halverwege een BPV-periode vindt dit gesprek plaats. Afhankelijk van de lengte van een BPV-periode vinden er meerdere voortgangsgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek wordt er teruggekeken op de afgelopen BPV-periode en worden er afspraken gemaakt voor de komende periode.

19 Het eindgesprek Evaluatie van leren Competentie ontwikkeling
Aandachtspunten voor het verdere leerproces Het eindgesprek Doel: Aan het einde van een BPV-periode vindt het eindgesprek plaats. Je hebt duidelijk wat jouw sterke kanten zijn en welke aandachtspunten je meeneemt naar de volgende leerperiode. Per BPV-periode wordt bepaald welk niveau van functioneren wordt verwacht van de student, onafhankelijk van de fase waar de beroepsprestaties/praktijkexamens bij horen. Bij een herkansing van een BPV-periode wordt de student beoordeeld op het niveau van functioneren dat hoort bij de te herkansen BPV-periode.

20 Beoordelen NO GO formulier
Per BPV-periode wordt bepaald welk niveau van functioneren wordt verwacht van de student, onafhankelijk van de fase waar de beroepsprestaties/praktijkexamens bij horen. Bij een herkansing van een BPV-periode wordt de student beoordeeld op het niveau van functioneren dat hoort bij de te herkansen BPV-periode. No Go = als een student de beroepsprestatie niet mag afsluiten, dan moet dit gedocumenteerd worden.

21 Gebruikersnaam; bpvgw
BPV Toolkit Gebruikersnaam; bpvgw Wachtwoord; bpvgw Checklist beroepshouding BPV-plan NO GO formulier Wakker-methode De Wegwijzer STARRT Het SMART of RUMBA formuleren van leerdoelen Tips/ondersteuning taalvaardigheden Gespreksformulieren


Download ppt "Opleiding verzorgende-IG Fasen indeling en BPV"

Verwante presentaties


Ads door Google