De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Introductie workshop. 2 Programma Voorstellen workshopleiders Doel en resultaat van de workshop Onderzoekslijn Domstad Onderzoekscyclus en stappenplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Introductie workshop. 2 Programma Voorstellen workshopleiders Doel en resultaat van de workshop Onderzoekslijn Domstad Onderzoekscyclus en stappenplan."— Transcript van de presentatie:

1 1 Introductie workshop

2 2 Programma Voorstellen workshopleiders Doel en resultaat van de workshop Onderzoekslijn Domstad Onderzoekscyclus en stappenplan De opdracht Plenaire bespreking

3 3 Doel en resultaat Doel Uitwisseling van ervaringen en werkwijze rondom het doen van onderzoek door Pabo-studenten in de minorfase (fase 3 en 4) Resultaat Nieuwe inzichten over het opzetten en begeleiden van praktijkonderzoek binnen de eigen opleiding

4 4 Onderzoekslijn Domstad Major Het systematisch beantwoorden van door opleiding opgestelde leervragen, toepassen van aangedragen bronnen en bronvermelding, het schrijven van verslagen. Minor Het beantwoorden van eigen en schoolontwikkelingsvragen binnen beroeps- en profielondernemingen.

5 5 Profiel- versus Beroepsonderneming Met studiegroep voor schoolteam (BO1) Individueel in het schoolteam (BO2) In tweetal/individueel met teamlid (PO1) Individueel in het schoolteam (PO2) Kennismaken onderzoekscyclus (t/m stap 5: ‘betekenisverlening’) Cyclus zelfstandig - verdiepende literatuurstudie (t/m stap 5) Doorlopen onderzoekscyclus (indien mogelijk t/m stap 8: ‘evaluatie actie’) Gehele cyclus zelfstandig (t/m stap 8) Keuze uit drie instrumenten Instrument: bronnenonderzoek Instrumenten afhankelijk van opzet Presentatie in studiegroep Presentatie team Presentatie studiegroep en team Presentatie team BeroepsOndernemingProfielOnderneming

6 6 De ondernemingen  Inhoud geven aan beroepsrol “de leraar als onderzoeker”  Ontwikkelen van competenties  Ontwikkelen van HBO- vaardigheden Doel

7 7 De ondernemingen Een koppeling tussen persoonlijke professionele en institutionele ontwikkeling

8 8 Competentie ontwikkeling Competentie 5: Samenwerken met collega’s Kern 1: open communiceren met collega’s in school Kern 2: leveren van een constructieve bijdrage aan schoolontwikkeling

9 9 HBO-vaardigheden Onderzoeksvraag formuleren Instrumenten ontwikkelen Verwerken van onderzoeksresultaten Begrippenkader uitbreiden

10 10 Onderzoekscyclus

11 11 Stappenplan Stap 1 Schoolontwikkelingstaak ambitie/behoefte/probleem/doel Stap 2 Onderzoeksvraag Stap 3 Keuze onderzoeksinstrumenten Stap 4 Informatie verzamelen Stap 5 Betekenis verlenen Stap 6 Consequenties vastleggen Stap 7 Actie ondernemen Stap 8 Evaluatie actie

12 12 Onderzoekscyclus en stappenplan Stap 1 en 2 Stap 3 en 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8

13 13 De opdracht Korte omschrijving casussen: BO1/BO2/academische basisschool Verdelen in werkgroepen (ongeveer 8 per groep) Casus: per onderzoeksstap de taken van de begeleider formuleren Plenair: inzichten uitwisselen


Download ppt "1 Introductie workshop. 2 Programma Voorstellen workshopleiders Doel en resultaat van de workshop Onderzoekslijn Domstad Onderzoekscyclus en stappenplan."

Verwante presentaties


Ads door Google