De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten BPV-evaluatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten BPV-evaluatie"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten BPV-evaluatie
BPV evaluaties zorgopleidingen ROC ASA Niveau 4 Periode: september 2007 t/m januari 2008

2 Doel van de BPV-evaluatie
Het verbeteren van de kwaliteit van de stages: Goede aansluiting stages: de juiste stagiaires op de juiste stageplek Optimaliseren van de samenwerking tussen de praktijk en school (zowel procesmatig als inhoudelijk) Deze evaluatie geeft een concreet beeld over de ervaring en beleving van de stagiaires

3 Proces rond de BPV-evaluatie
De evaluaties zijn gericht op de verpleegkundige opleidingen (september 2007 tot half januari 2008) Vragenlijst: het evaluatieformulier is ontwikkeld door de BPV-docenten Uitvoering: de leerlingen hebben deze schriftelijke evaluatie ingevuld bij aanwezigheid van hun mentor Respons: in totaal zijn 54 evaluatieformulieren ingevuld en geretourneerd Vervolgtraject: in samenwerking met de praktijkinstellingen zal naar aanleiding van deze evaluatie een verbetertraject en/of vervolgonderzoek worden afgesproken

4 Inhoud BPV-evaluatieformulier
Het BPV-evaluatie formulier bestaat uit 6 onderdelen: Organisatie rond de introductie Begeleidingstraject Aansluiting stage en leerproces Praktijktoetsing Eindoordeel stageplek Het geven van verbetertips aan de praktijkinstellingen en de rol van ROC ASA hierbij

5 Conclusies (I) De introductie wordt niet als prettig ervaren en dient in veel instellingen verbetert te worden; Meer leerlingen zijn tevreden over de leerafdeling in het OLVG dan over de leerafdeling van het Boven IJ; met name op punten als introductie, begeleidingstraject en de praktijktoetsing; Alle instellingen die geëvalueerd zijn, voeren voortgangs, evaluatie en beoordelingsgesprekken; Zowel bij Cordaan, VUmc als bij het Sarphatihuis vinden leerlingen dat de stage niet aansluit bij hun leerproces;

6 Conclusie (II) Zowel bij Cordaan als bij het RCA worden afspraken die zijn vastgelegd niet altijd nagekomen; Het RCA, Cordaan en het Sarphatihuis scoren laag in het eindoordeel van de leerlingen, terwijl er op een aantal punten toch niet slecht wordt gescoord; Leerlingen geven bij de verbetertips voor de instellingen aan dat de begeleiding niet altijd voldoende is met name bij de koppeling aan een werkbegeleider, de aansluiting op het niveau van de stagiaire en het nakomen van afspraken.

7 Conclusie (III) Voor ROC ASA is het belangrijk de match tussen stagiaire en afdeling (instelling) te optimaliseren; Leerlingen willen een vorm van pre klinische periode Leerlingen willen meer ondersteuning vanuit school Theorie loopt niet samen met de stage Doorgeven aan de praktijkinstelling wat een stagiaire mag doen en in hoeverre Meer stage in ziekenhuizen MWB lessen zijn zeer effectief

8 Vragen ?

9 Workshop Hoe gaan we de pre-klinische fase (= periode vóór de start van de stage) van de BOL-leerlingen vorm geven? Denkend aan: - Goede invulling introducties Goede match stagiaire ~ stageplek Wat is de rol van ROC ASA? Wat is rol van de BPV-instelling

10 Opdracht In groepjes van 4 personen wordt adviezen gegeven over de vraag: Hoe gaan we de pre-klinische fase van de BOL-leerlingen vorm geven? Noteer jullie adviezen op een flap Duur: 30 minuten Gezien de tijd zullen de resultaten van deze opdracht door de BPV-docenten uitgewerkt worden en de eerstvolgende bijeenkomst gepresenteerd en worden afspraken gemaakt voor het cursusjaar 2008/2009


Download ppt "Resultaten BPV-evaluatie"

Verwante presentaties


Ads door Google