De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdlijn Communicatie VHL Rijnsburg 2006 - 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdlijn Communicatie VHL Rijnsburg 2006 - 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdlijn Communicatie VHL Rijnsburg 2006 - 2007

2 Rooster De Hoofdlijn communicatie heeft op jaarbasis twee keer 36 à 40 lesuren ter beschikking. Spaans wordt in modulevorm gegeven en neemt op jaarbasis 36 lesuren in beslag. Dit betekent dat er voor communicatie 36 à 40 lesuren overblijven, wat neerkomt op één lesuur per week.

3 Uitgangspunten: Leerlingen oefenen zich in het zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uitdrukken in het Nederlands en in de moderne vreemde talen. De toepassing van taalspecifieke vaardigheden vindt vakgericht plaats. Vaardigheden (“soft skills”): communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, burgerschapsvaardigheden, persoonlijke competenties, organisatorische vaardigheden, informatiecompetenties, ICT competenties. De vaardigheden worden vakoverstijgend gegeven. Elke opdracht wordt geëvalueerd.

4 Doelen: Leerlingen procesmatig laten werken. Het eindproduct is ondergeschikt aan het leerproces. Leerlingen ondersteunen elkaar in het leerproces en leren van elkaar. Leerlingen leren hun eigen werk en inbreng en die van elkaar beoordelen aan de hand van evaluatieformulieren.

5 Faciliteiten Drie brugklassen, drie docenten. Klassen 1A, 1B en 1C in één bandbreedte in het rooster. Beschikbaarheid OLC plus twee lokalen

6 Beoordeling van opdrachten Er worden voor de hoofdlijn communicatie geen officiële cijfers op het rapport gegeven. Wel wordt er gewerkt met procespunten. Per project kunnen leerlingen kiezen of ze hun opdrachten willen koppelen aan Nederlands, Engels, Frans of Spaans. Een taal mag maximaal twee keer gekozen worden. Per project kunnen leerlingen dan procespunten verdienen voor het vak dat ze gekozen hebben. Die procespunten worden doorgegeven aan desbetreffende vakdocenten door middel van een speciaal formulier. 1 procespunt = 0,1 punt bovenop een pw-cijfer Per project kunnen leerlingen maximaal 5 procespunten behalen, dus maximaal 0,5 punt bovenop een pw-cijfer.

7 Dossier Alle opdrachten en evaluatieformulieren worden per leerling verzameld in een map/ dossier. Voor iedere opdracht krijgt de leerling een apart tabblad. Elke taal heeft een kleurcode: Nederlands – oranje Engels – rood Frans – blauw Spaans geel De docent communicatie vult per afgeronde opdracht de toegekende procespunten in op een formulier in de map.

8 Onderwerpen Kennismaking: wie zijn wij? Wat is communicatie? Project reclame Project songfestival Project vakantiebeurs

9 Ervaringen Leerlingen vinden het leuk en nemen actief en serieus deel aan de lessen. Presentatievaardigheden komen ruim aan bod. In de vakles is daar vaak maar beperkt de tijd voor. Leerlingen worden beloond voor hun inzet, niet afgestraft met onvoldoende cijfers. Eén lesuur per week is weinig. Kwaliteitsbewaking is een groot aandachtspunt. In de praktijk is er weinig tijd om een afgeronde lessenserie te evalueren. Spreekvaardigheid oefenen in de vreemde taal is lastig realiseerbaar.


Download ppt "Hoofdlijn Communicatie VHL Rijnsburg 2006 - 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google