De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op naar… 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op naar… 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Op naar…

2 Aan het einde krijgen jullie de volgende vragen:
Wat adviseer je aan het MT te verbeteren? Denk eens ‘out of the box’ Wat mag het MT aan jou vragen om te verbeteren?

3 Even roomser dan de paus….

4

5 Alleen bij nederlands en rekenen??
Wat wordt er bedoeld met “Onderhoudsplicht” van reeds aangetoond niveau Nederlands en rekenen? Met de onderhoudsplicht wordt bedoeld dat indien de deelnemer met het vereiste niveau Nederlandse taal en/of rekenen de opleiding binnenstroomt er gedurende de opleiding aan onderhoud van dit niveau wordt gewerkt. Bron: ECABO Alleen bij nederlands en rekenen??

6 Tonen van competenties
Leercyclus De leervraag invulling Tonen van competenties en reflectie 3 Beslissingsbasis Kennis en vaardigheden beroepscontexten BPV Leerbedrijf Simulatie Integrale leerlijn 2 1 De leervraag invulling Opzet

7 Nederlands en Rekenen Cohort = Niveau 1,2 en 3 examens in 2013 Niveau 4 examen 2014

8

9

10

11

12

13

14 De generieke en de beroepsgerichte eisen Nederlandse taal en rekenen kunnen zowel afzonderlijk of geïntegreerd geëxamineerd worden. Bij het uitvoeren van werkprocessen en kerntaken tijdens het examen zullen ook de onderliggende taal en rekenvaardigheden aan bod komen. Aangetoond moet worden dat ze aanbod zijn geweest echter niet het niveau waarop. Indien ervoor gekozen wordt de generieke en de beroepsgerichte eisen Nederlandse taal en rekenen geïntegreerd te examineren Maarrrrrrr….

15 Maarrrr…. dan dient aan de achterkant weer een opsplitsing gemaakt te worden in beroepsgericht en generiek altijd in het kader van de verantwoording richting Inspectie

16 Referentiekader Bij zowel taal als rekenen zijn er 4 basisniveaus (F- niveaus) binnen het referentiekader. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de volgende 4 momenten in de schoolloopbaan van elke leerling: niveau 1F: einde van de basisschool; niveau 2F: einde van het vmbo (basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg) en einde mbo-2 en mbo-3; niveau 3F: einde van de havo en einde mbo-4; niveau 4F: einde van het vwo.

17 Nederlands Het referentiekader Nederlandse taal
bestaat uit 4 onderdelen: mondelinge taalvaardigheid; leesvaardigheid; schrijfvaardigheid; taalbeschouwing en taalverzorging.

18 Bij rekenen zijn er fundamentele niveaus en streefniveaus.
De fundamentele niveaus richten zich op basiskennis en basisinzichten en op een toepassingsgerichte benadering van rekenen. De streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Voor rekenen zijn er 4 domeinen beschreven: getallen; verhoudingen; meten en meetkunde; verbanden.

19 Burgerschap en loopbaan

20 Burgerschap 1.1 Politiek-juridische dimensie 1.2 De economische dimensie 1.3 De sociaal-maatschappelijke dimensie 1.4 De dimensie vitaal burgerschap

21 Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling draagt maatschappelijk gezien bij aan employability en ondernemerschap. Daarnaast draagt de loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling bij aan de persoonlijke ontplooiing. Het gaat hierbij om het sturing geven aan het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs dat aansluit op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven.

22 Loopbaan De elementen die bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan bod komen zijn capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan, motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan, werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan, loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces, netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.

23 Nieuwe KD’s … eerst de basis…

24 2010-2011 vs 2011-2012 5.2 Beschrijving van de kerntaak Werkprocessen
Noteer wat je opvalt Daarna: Werkproces beschrijving Competenties Vakkennis en vaardigheden Noteer wat je opvalt.

25 Tonen van competenties
Leercyclus De leervraag invulling Tonen van competenties en reflectie 3 Beslissingsbasis Kennis en vaardigheden beroepscontexten BPV Leerbedrijf Simulatie Integrale leerlijn 2 1 De leervraag invulling Opzet

26 AVM

27 AVM

28 Verkoper

29 VK

30 Verkoopspecialist

31

32 Filiaalmanager

33

34

35 Ondernemer

36

37

38

39 Aan het einde krijgen jullie de volgende vragen:
Wat adviseer je aan het MT te verbeteren? Denk eens ‘out of the box’ Wat mag het MT aan jou vragen om te verbeteren?


Download ppt "Op naar… 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google