De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sébastien Brunekreef 6-10-11. Voorstellen Wettelijke kaders Remediëren Screenen Referentieniveaus rekenen Filmpjes Passend onderwijs Artikel 55: Examenbesluit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sébastien Brunekreef 6-10-11. Voorstellen Wettelijke kaders Remediëren Screenen Referentieniveaus rekenen Filmpjes Passend onderwijs Artikel 55: Examenbesluit."— Transcript van de presentatie:

1 Sébastien Brunekreef 6-10-11

2 Voorstellen Wettelijke kaders Remediëren Screenen Referentieniveaus rekenen Filmpjes Passend onderwijs Artikel 55: Examenbesluit Programma 1/22

3 Docent wiskunde Een webmaster Remedial teacher Voorstellen 2/22

4 Dyscalculie: zeer ingrijpend voor in het dagelijks leven 3/22

5 Per 1 augustus 2012* gaat de zorgplicht voor scholen in. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. * Wetsvoorstel moet nog worden aangenomen Zorgplicht 4/22

6 De wet "Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen" is op 1 augustus 2010 in werking getreden. Bron: Staatscourant 2F: VMBO 3F: HAVO/VWO Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Referentieniveaus rekenen (1) 5/22

7 Rekentoets VO Hoe de rekentoets er uit gaat zien, is nu nog niet bekend Rekenmachine? vanaf schooljaar 2013-2014 onderdeel van het eindexamen ongeacht het feit of wiskunde wel of niet in het profiel of sector zit Problemen zijn te verwachten voor VMBO (Zorg en welzijn, Economie; zonder wiskunde) HAVO (C&M) Dyscalculici 4 Domeinen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Referentieniveaus rekenen (2) 6/22

8 Niets doen Minimale inspanning Actief screenen Remediëren Actief screenen & Remediëren Passief-actief continuüm 7/22

9 Niets doen Minimale inspanning Actief screenen Remediëren Minimale inspanning Minimale inspanning Minimale inspanning Actief screenen Remediëren Passief-actief continuüm 8/22

10 Niets doen We geloven niet in het bestaan van dyscalculie We hebben de kennis niet in huis De directeur/ rector verleent geen toestemming Het past niet binnen de visie van de school We hebben (nog) geen leerlingen met dyscalculie binnen de school …………………………………… Er bestaat nog geen dyscalculie protocol voor in het VO ‘Legitieme’ redenen om niets te doen 9/22

11 Niets doen Leerlingen met een dyscalculieverklaring extra tijd (20%) verlenen bij toetsen Leerlingen met een dyscalculieverklaring kunnen 30 minuten extra tijd krijgen op het Centraal Schriftelijk Examen Minimale inspanning Artikel 55 van het examenbesluit: Afwijking wijze van examineren Zie: examenblad.nl Minimale inspanning 10/22

12 Actief screenen Niets doen Screenen op dyscalculie Minimale inspanning 11/22

13 Actief screenen Actief screenen op dyscalculie (1) Risico analyse in de brugklas uitvoeren 1. Tempo Test Rekenen 2. Dyscalculia Screener 12/22

14 5 toetsonderdelen Subiteren Reactiesnelheid Visuele misleiding Optellen Vermenigvuldigen Dyscalculia Screener 13/22

15 Actief screenen Docenten wiskunde nemen TTR af ná 1 wiskunde hoofdstuk VWO (onderbouw): ≤ 104 LWOO-VMBO-gl (1e klas): ≤ 83 Remedial teacher neemt de Dyscalculia Screener af Actief screenen op dyscalculie (2) - 6 maanden rt en probleem nog steeds hardnekkig -Doorsturen naar psycholoog/orthopedagoog 14/22

16 Actief screenen Niets doen Minimale inspanning Remediëren Remediëren van dyscalculie 15/22

17 Remediëren van dyscalculie (1) Remediëren Bewustzijn docent STICORDI Metacognitie Subiteren 16/22

18 17/22

19 18/22

20 1. STimuleren 2. COmpenseren 3. Remediëren 4. DIspenseren (Handelingsleertheorie) (Pedagogisch) Pre-teaching STICORDI - maatregelen Geen onvoorbereide sommen op bord maken Extra tijd bij toetsen Benadruk sterke kanten Belonen voor inspanningen, niet voor resultaten Rekenmachine Rekenfouten niet of minder mee laten wegen Hulp op maat Ezelsbruggetjes 19/22

21 Remediëren 20/22 ERWD-protocol, 2011 Handelingsmodel 1. Concreet handelen in werkelijkheidssituatie 2. Voorstellen - concreet 3. Voorstellen - schematisch 4. Symboliseren Goed reken-wiskunde onderwijs Begripsvorming Betekenisverlening Conceptontwikkeling Strategieontwikkeling Automatisering en vlot leren rekenen Flexibel toepassen

22 http://sebastien.brunekreef.com/dyscalculie Voor meer achtergrondinformatie 21/22

23 Bedankt voor jullie aandacht! 22/22


Download ppt "Sébastien Brunekreef 6-10-11. Voorstellen Wettelijke kaders Remediëren Screenen Referentieniveaus rekenen Filmpjes Passend onderwijs Artikel 55: Examenbesluit."

Verwante presentaties


Ads door Google