De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noor Klinkenberg 7 april 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noor Klinkenberg 7 april 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Noor Klinkenberg 7 april 2011
Van kwalificatiedossier naar praktijkgericht curriculum Nederlands voor het beroep Noor Klinkenberg april 2011

2 Wat gebeurt er in deze workshop?
Korte toelichting op het doel van de workshop (kader, doel, uitgangspunt) Schets methodiek taak- en inhoudsanalyse Taak- en inhoudsanalyse Nederlands maken van een werkproces

3 Methodiek taak- en inhoudsanalyse
Inzicht in taken van een werkproces  activiteiten Inzicht in benodigde vaardigheden per activiteit voor: Nederlands, MVT, rekenen, psychomotorisch, attituden en beroepsspecifieke vaardigheden Inzicht in ondersteunende kennis (theorie) per vaardigheid Inzicht in en koppeling aan niveau talen en rekenen m.b.v. referentiekader

4 Omschrijving werkproces 1
Omschrijving werkproces 1.1 Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling De directiesecretaresse/managementassistent zorgt voor het verwerken, behandelen en bewaken van de s/ post. Ze verkrijgt inzicht in de inhoud en het belang van de ontvangen documenten zodat kan worden ingeschat wie de s/post kan afhandelen. Ze distribueert deze tijdig naar de belanghebbenden. De directiesecretaresse/managementassistent zorgt voor een reactie op de ontvangen s/post. Ze verwerkt teksten door voldoende informatie te verzamelen om tot een juiste inhoudelijke formulering te komen in het Nederlands of in een moderne vreemde taal. Ze houdt hierbij rekening met de vertrouwelijkheid van gegevens. Vervolgens bewaakt ze de voortgang en afhandeling van de correspondentie. Activiteiten van dit werkproces A Handelt s/post af B Distribueert s/post C Verwerkt verzamelde gegevens tot teksten

5 Prestatie-indicatoren
Analyseren De directiesecretaresse/managementassistent analyseert de verzamelde informatie, selecteert de juiste gegevens, maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, brengt structuur aan in de teksten t.b.v. de schriftelijke informatie- uitwisseling en ziet welke plaats de informatie inneemt in het grotere geheel van de informatiestroom in een project en/of de organisatie. Formuleren en rapporteren De directiesecretaresse/managementassistent hanteert de correcte spelling en grammatica en het correcte idioom, formuleert vlot en bondig bij het overbrengen van de zakelijke informatie, structureert de informatie die wordt uitgewisseld en houdt rekening met de doelgroep.

6 Kolom vakkennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheid in het gebruik van de Nederlandse taal voor het beroep Directiesecretaresse/ Managementassistent bevindt zich indicatief op niveau: Mondelinge taalvaardigheid: 3F Leesvaardigheid: 3F Schrijfvaardigheid: 3F Taalverzorging en taalbeschouwing: 3F

7 Verantwoording niveau taal en rekenen in deel D (toelichting)
Beroepsvoorbeeld + werkproces + motivatie (informatie uit Referentiekader taal en rekenen ‘Meijerink’). Mondelinge taalvaardigheid, Gesprekken voeren 3F Werkproces 1.2 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling Werkproces 2.5 Ontvangt bezoekers Zonder moeite (telefoon)gesprekken voeren met meerdere doelen, afstemmen op de gesprekspartner en kiezen van juiste taalvariant (verschillende doelgroepen in relaties, formeel of informeel van toon), gebruiken van juiste woordkeuze, tonen betrekkelijk grote beheersing van grammatica.

8 Taak- en inhoudsanalyse Nederlands
Taak- en inhoudsanalyse uit kwalificatiedossier Commercieel medewerker, kwalificatie Contactcenter medewerker Werkprocessen uit kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit: Werkproces 2.1 Bereidt het verkooptraject/-gesprek voor Werkproces 2.2 Acquireert klanten en/of opdrachten

9 Taak- en inhoudsanalyse Nederlands
Nodig voor de opdracht: Beschrijving werkproces uit deel C kwalificatiedossier Referentiekader taal en rekenen Invulformulier te analyseren werkproces met omschrijving werkproces, activiteiten en leeropbrengsten voor Nederlands


Download ppt "Noor Klinkenberg 7 april 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google