De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ 3e GDW Kennisdelingsbijeenkomst 12 april 2007 Dr. Frans Meijers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ 3e GDW Kennisdelingsbijeenkomst 12 april 2007 Dr. Frans Meijers."— Transcript van de presentatie:

1 ‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ 3e GDW Kennisdelingsbijeenkomst 12 april 2007 Dr. Frans Meijers

2 De loopbaan centraal: waarom ? 1.Kwalificatiewinst én betere motivatie (LOB als vangnet en trampoline) 2.Flexibilisering van arbeidsrelaties: van werknemer tot werkondernemer (employability) 3.Burgerschap in een geïndividualiseerde samenleving: zelfsturing

3 Hoe loopbaanzelfsturing te bevorderen? Loopbaanzelfsturing is geen louter rationeel proces. Loopbaanzelfsturing: ‘Wat brengt mij in beweging?’ ‘Waarvoor wil ik in beweging komen?’

4 Kenmerken van een krachtige loopbaanleeromgeving Essentieel is combinatie van probleem- en vraagsturing Vraagsturing is niet:’de leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces’ (laissez-faire à la Studiehuis) Vraagsturing is wel: met de leerling een loopbaangerichte dialoog voeren - op basis van concrete ervaringen - over zowel de inhoud, de voortgang als de afsluiting van zijn leerproces (o.a. weloverwogen keuzemogelijkheden)

5 VMBO-groepen: 87 MBO-bol: 98 MBO-bbl: 41 theorie (score > 3.5) Loopbaangericht leeromgeving

6 COLO-onderzoek: resultaten vragenlijst BPV-plaats schiet tekort wat betreft Coaching Reflectiviteit -leerdoelen verhelderen -nadenken en spreken over werkervaringen

7 COLO-onderzoek: resultaten interviews 1. Er zijn wel warme relaties maar die zijn gericht op · het oefenen van vaardigheden · socialisatie op de werkplek · resultaat: (ongeplande en dus onvoorspelbare) beroepsvolwassenheid 2. Geen ruimte voor reflectie · vertraagde tijd ontbreekt · praktijkopleiders/begeleiders hebben slechts oog voor reproductief leren 3Het contact tussen ROC en bedrijf over de leerling is vooral procedureel · niet gericht op ervaringen van de cursist in het bedrijf · niet gericht op het leerproces, slechts op de uitkomsten ervan · niet gericht op het produceren van een leervraag

8 Intakegesprek Instroom- assessment Doorstroom- assessment Uitstroom- assessment Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Reflectie- verslagen Praktijk- evaluaties POP-gesprekken Voortgangsgesprekken (inclusief inter- en supervisie) Portfolio Integrale loopbaanbegeleiding

9 Oplossingen · Zoveel mogelijk ‘drie-gesprekken’ · Work shadowing · Mentoring · Werken met beroepsdilemma’s

10 Voor nuancering en detaillering www.frans-meijers.nl


Download ppt "‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ 3e GDW Kennisdelingsbijeenkomst 12 april 2007 Dr. Frans Meijers."

Verwante presentaties


Ads door Google