De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agendapunt CLOP contraproductiviteit stand van zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agendapunt CLOP contraproductiviteit stand van zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Agendapunt CLOP contraproductiviteit stand van zaken
vastgesteld door de stuurgroep projectplan

2 Contraproductiviteit
Discussie (tv, rollen) Zeepkist Kenniskring Urenverdeling Er is de wil productief te zijn echter door allerlei ontwikkelingen rondom ons stagneert de productie………

3 Stand van zaken stand van zaken Groothandel Detailhandel
CM 07/08 heeft een jaarplanning van de activiteiten CM 06/07 zit in de examineringfase, ontwikkelt verder Detailhandel Zie Carrousel Zie volgende punten Zie verder

4 Vastgesteld punt 1. Opzet programma assortimentskennis clusterbreed
Verkoper, eerste verkoper, filiaalmanager 6 perioden; twee lessen per week; beoordeling via branche werkstuk In eerste instantie 3 branches; textiel, levensmiddelen, doe het zelf 1 oriëntatie periode 2 theorie 3 werkstuk Branche- en assortimentskennis KCHandel Voor BBL leerlingen kan het beperkte aantal branches problemen opleveren. Daarom zou ervoor kunnen kiezen de theorie als evc behaald in de praktijk te laten aftekenen Verkoopspecialist, ondernemer detailhandel 8 perioden, twee lessen per week; beoordeling via toetsing KCHandel, Detex 6 theorie 1 uitloop Voor BBL leerlingen zou je het uitgebreide branche werkstuk kunnen laten maken; Detex als major. Opmerking: de Stuurgroep vraagt de werkgroep de branches te noemen die mogelijkerwijs in voor 1 augustus 2008 en erna ontwikkeld kunnen worden.

5 Vastgesteld punt 2. de rollen zullen door het uitblijven van een duidelijke beschrijving voorzichtig ingevuld worden volgens het model CM met: SLB (mentor, stagebegeleider), docent (begeleidng ELO/IG, workshops)

6 Vastgesteld punt 3. De door de CLOP groep ontwikkelde taakkaarten bij ELO base en de vulling van het portfolio Groothandel met de to-do list worden voor het aankomend jaar gebruikt. Er mag uit transparantie overwegingen afgeweken worden van de standaardformulieren (vastgesteld door de BVO).

7 Vastgesteld punt 4. Er kan door de deelnemers gebruik gemaakt worden van de leaseconstructie van lap-tops

8 Vastgesteld punt 5 1 april a.s. moet er een jaarplanning liggen die 3 april aan de Stuurgroep gepresenteerd kan worden. De planning bevat: Detailhandelsopleidingen Rekening houdend met periodes van 9 weken Per week een verdeling van alle relevante vakken en liefst thematische/globale invulling van de uren (zowel op school als BPV) Een invulling van de opleidingen zowel BOL als BBL Vulling van het model met integrale opdrachten Beschrijving van mechanisme om workshops te geven Beschrijving van knelpunten

9 Leerlijnen: per opleiding bol bbl 1 a :Integraal School Lijst met prestaties (oplopend .concentrisch) Ingevulde matrix KT/WP en competenties incl. Burgerschapsprojecten 1 b: Integraal BPV Lijst prestaties BPV Ingevulde matrix KT/WP en competenties 1 c Verdeling van prestaties 1a en 1b over de perioden van leerjaar 1 en 2 1d Verwerken in de leerplanmatrix per opleiding en leerweg bol en bbl 2 Kennis en vaardigheden Op basis van 1a t/m 1c Aanbod per periode van lessencyclus 9 weken bepalen van de mate van keuzevrijheid per periode voor het volgen van aanbod Aanbod van kortlopende workshops, gepland en op vraag Verwerken in de leerplanmatrix van de opleiding in bol en bbl 3 Loopbaanreflectie - oriëntatiefase reflectieopdrachten in relatie tot prestaties - soorten activiteiten per periode - pop en portfoliomodel 4 Planning afname examinerings eenheden - verwerken in de leerplanmatrix 5 Bepaling model voor flexbilisering KP matrix kt/wp/com Kenniskring burgerschap Elobase IG Base Leerplanmatrix KP en leerplanmatrix: verdeling van KT en WP dec07–mrt08 1 april 08 idem Projectgroep Project- en stuurgroep


Download ppt "Agendapunt CLOP contraproductiviteit stand van zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google