De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conflicthantering Week 1 Pascal van Schajik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conflicthantering Week 1 Pascal van Schajik"— Transcript van de presentatie:

1 conflicthantering Week 1 Pascal van Schajik p.van.schajik@hr.nl http://med.hro.nl/http://med.hro.nl/schpa

2

3 Introductie http://www.youtube.com/watch?v=NntYA vua74E&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NntYA vua74E&feature=related

4 Programma Voorstellen Opzet, organisatie en toetsing van de module Wat is een conflict? Wat is conflicthantering? Een brief van de directie kinderdagverblijf De analyse van een conflict: 7 I’s De 7 I’s in relatie met DVD Jeugdzorg. Vooruitblik volgende week en huiswerk

5 Voorstellen Wie ben je? Verwachtingen Ervaringen met conflicten Stijl van conflictoplossing (fight or flight) Bob Marley zei al: “He who fight and run away Live to fight another day.”

6 Conflictsituaties Rondje: beschrijf kort een conflictsituatie waar je mee te maken hebt gehad. Issue: Wat was het onderwerp? Was het zakelijk en/of emotioneel? Incidenteel of structureel? Individuen: Tussen wie speelde dit conflict?

7 Opzet module (1) 6 actieve lessen, waarin veel eigen casussen worden geanalyseerd en uitgespeeld (Zelfstudie en analyse) Thema’s in de bijeenkomsten: 1. Inleiding, simulatiespel, 7 I-analyse, motiveren. 2. Interactie, macht en afhankelijkheid. 3. Eigen persoonlijkheid / projectie. 4. agressiebevorderende aspecten instelling / school; de thermometer; escalatie in conflicten. 5. Roos van Leary; oefenen met eigen-conflictstijlen. 6. Onderhandelen en bemiddelen, w.o. pendel- gesprekstechniek 7. Mediation en oefenen met interveniëren 8. Bemiddelings- / onderhandelings toetsgesprekken.

8 Toets Geanalyseerde eigen conflictsituatie. (week 2 opzetje inleveren max 1/3 A4: Wie heeft/had met wie (rol/functie) een (sluimerend) conflict over…… + toelichting: waarom denk je van deze conflictanalyse veel te leren?); week 6 inleveren van de diagnose. week 6: inleveren info m.b.t. jouw conflictsituatie. Week 7 / 8 een mediation / onderhandelingsgesprek. Reflectieverslag inleveren voor week 8. Weging: 5 : 4 : 1.

9 Doel module Interactieve bijeenkomsten, (h)erkennen van tegenstrijdige belangen, Beider boodschapwaarde (wat wil jezelf/die ander op inhoud en relatieniveau) uit een conflict halen, Een conflictsituatie analyseren, Bewustwording van eigen “conflictstijl”, oefenen met andere stijlen en daardoor meer adequaat en probleemoplossend te werk kunnen gaan. (meer probleemoplossend kunnen handelen) Bemiddelen in conflictsituatie.

10 Wat is een conflict Conflict Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid. Conflicten kunnen optreden tussen mensen, organisaties, en landen. Een conflict kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen de betrokkenen. Elk van de partijen voelt zich betrokken bij de oplossing van het conflict en zal in min of meerdere mate verantwoordelijkheid voelen voor de relatie met de andere partij(en).

11 Definitie conflict (Giebels, 2006) Er is sprake van een conflict, wanneer er tussen personen en / of groepen één (of meerdere) tegenstelling(en) bestaat(n) in: Belangen Belangen Opvattingen Opvattingen Waarden of normen Waarden of normen een zekere mate van afhankelijkheid is, en de personen en/of groepen zich niet langer constructief opstellen voor een gezamenlijke oplossing. een zekere mate van afhankelijkheid is, en de personen en/of groepen zich niet langer constructief opstellen voor een gezamenlijke oplossing.

12 Voor en nadelen van conflicten Iedere student beschrijft op gekleurd post-it velletje minimaal 2 voor- en nadelen van een conflict. Iedere student beschrijft op gekleurd post-it velletje minimaal 2 voor- en nadelen van een conflict.

13 conflicthantering Er is sprake van conflicthantering als je als volwassene in het hier en nu en meerzijdig partijdig kunt handelen. Er is sprake van conflicthantering als je als volwassene in het hier en nu en meerzijdig partijdig kunt handelen. (Pas in het samen zoeken naar een passende oplossing is sprake van gelijkwaardigheid) (Pas in het samen zoeken naar een passende oplossing is sprake van gelijkwaardigheid)

14 Recent conflict in het nieuws. N.a.v. Robert M. Welk probleem ( issue) of problemen wordt genoemd in dit krantenartikel. Tussen wie speelt het? Wat zie je als mogelijke oplossing?

15 Brief directie kinderopvang. Nodig: 1 directeur, docent = locatiemanager, de anderen: pedagogisch medewerkers.

16 Simulatie-”het team Jeugdzorg” Film met een aantal docenten als “jeugdbeschermer”. Doel: samen het 7-I schema bespreken Subgroepen krijgen kijkopdracht.

17 Hoe verder bij team jeugdzorg? Motiveren! De afloop is voorspelbaar…verlies. 5 Subgroepen. ‘Steef’, ’Ester’, ’Edgar’, ‘Ed’ + 4 mensen. Opdracht subgroepen Steef e.a.: Welke verliezen worden geleden? Hoe zou je hen kunnen motiveren verdere escalatie te voorkomen – in gesprek te gaan? 2 studenten leven zich in in Steef – Ester… 2 studenten (jaarraadvertegenwoordigers) doen poging tot bemiddelen. Nog even 3 pp, dan 5 minuten overleg.

18 7 I model Conflict diagnose met 7 vragen: 1. Issues: Wat zijn de kwesties? 2. Individuen: Wie zijn de partijen? 3. Interdependentie: Welke relatie hebben de partijen? 4. Interactie: Hoe gedragen beide partijen zich en hoe reageren ze op elkaar?

19 7 I Model 2 5. Implicaties: Wat zijn de uitkomsten van de interactie in termen van (de) escalatie en concrete oplossingen? Instituties: In welke context speelt dit conflict? Interventies: Welke interventiemogelijkheden zijn aanwezig en al of niet benut?

20 De 7 I: Issues. Operationeel Schaarste Visie of waarden Identiteit Conflict over conflictsituatie (wat is nu het belangrijkste? Waar ligt de bron vd ellende?) Wat is het verschil tussen een probleem- en een conflictsituatie?

21 Belang van een analyse Vaak spelen meer issues tegelijkertijd. Partijen hechten verschillende waarde aan de issues. Soms is er spraken van reactie op reactie en is het onduidelijk hoe het conflict ooit is begonnen* (zal later adhv brief directie kinderdagverblijf duidelijk worden.) Sommige onderdelen in de analyse kunnen wel beïnvloed worden, anderen niet (niet op korte termijn).

22 Externe hulpbronnen? Zijn er andere mogelijke hulpbronnen? Brainstorm

23 Externe hulpbronnen? De ondernemingsraad De vakbond Cliënten van Ester Het team als geheel De pers De directie De kinderrechter Cliënt van Ed, Bekenden van Ester Anderen…. Hoe / Wie zou hen erin kunnen betrekken? Zou het de machtsverschillen beïnvloeden?

24 Afronding denk alvast na over casus voor je toetsgesprek. Denk na over een eigen conflict wat je de komende weken gaat analyseren. Het schema maakt duidelijk, dat je de analyse moet onderbouwen a.d.h.v. informatie uit de literatuur. In week 3 gaat het over “IK”: dit vereist mogelijk intensief voorwerk. Neem de vragen alvast door. Huiswerk: hoofdstuk 1 en 2 t/m 2.6

25 Voor volgende week Schrijf een casus voor het toets- bemiddelingsgesprek in week 8, kijk voor de criteria op pag. 11 sthleiding Kies een casus voor een conflictsituatie, welke je met behulp van de 7 I’s gaat analyseren. Bestudeer hoofdstuk 1 en 2 Giebels en artikel 1 en 2 N@tschool: Mark Haddon Werken aan ‘Persoonlijke aspecten in een conflictsituatie’ (zie bijlage 2)


Download ppt "Conflicthantering Week 1 Pascal van Schajik"

Verwante presentaties


Ads door Google