De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1 Pascal van Schajik http://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1 Pascal van Schajik http://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812."— Transcript van de presentatie:

1 Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1
Pascal van Schajik

2 Programma week 1 Onderwerp Voorbereiding Lezen Maken/ doen
Introductie ouderbetrokkenheid Introductie module/ studiehandleiding Inleiding: wat versta je onder educatief partnerschap? Partnerschap met ouders Vaststellen van kernwaarden en houding pedagogisch medewerker Opdracht 1 verduidelijken Artikel uit het jonge kind, mei 2009: partnerschap met ouders: het kan! (netschool) Onderstreep wat je belangrijk vindt. Schrijf je belangrijkste inzicht op en wat dat betekent voor jouw visie in het werk met ouders

3 De module Verschillende oriëntaties op de samenwerking met ouders
Je eigen mening vormen Houding en gedrag Gesprekken met ouders Oog voor de thuissituatie van het kind

4 Eigen visie Een eigen visie op de samenwerking met ouders is belangrijk Dat geeft een uitgangspunt en richting aan je handelen en gedrag Waar denken jullie bijvoorbeeld aan bij dit schema van de pedagogische driehoek?

5 Literatuur

6 Lees heel goed de toetsprocedure + beoordelingscriteria!!
Toetsing Eindverslag (5 opdrachten) Opdracht 1: Flyer over kernwaarden partnerschap Opdracht 2: Dialoog met ouders Opdracht 3: Wederzijdse betrokkenheid Opdracht 4: Draaiboek voor een contactavond met ouders Opdracht 5: Betoog Inleveren in postvak docent èn op netschool Lees heel goed de toetsprocedure + beoordelingscriteria!!

7 Partnerschap met ouders
Uit internationaal onderzoek blijkt dat betrokkenheid van ouders bij en participatie op de school of peuterspeelzaal van hun kind, het kind direct of indirect ten goede komt Partnerschap tussen ouders en peuterspeelzaal of school is te omschrijven als een wederzijdse betrokkenheid

8 Doelen educatief partnerschap
Pedagogisch doel: het realiseren van afstemming in opvoedend denken en handelen, dus in je benadering van kinderen, thuis en in de instelling Organisatorisch doel: het optimaliseren van het reilen en zeilen van de instelling als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders Democratisch doel: het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de instelling en het afleggen van verantwoordelijkheid door de instelling over haar werk aan de ouders

9 Wederzijdse betrokkenheid
Doel: optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op de VVE Ouders en instelling hebben een gezamenlijk belang: een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van het kind Gelijkwaardige (dus niet gelijke!) partners Het kind staat centraal

10 Wederzijdse betrokkenheid betrokkenheid en participatie
3 lijnen in de wederzijdse betrokkenheid: - ouders > eigen kind - ouders > groep en de school of instelling - instelling of school > ouders Vorm (kernwaarden): - meeleven - meehelpen - meedenken - meebeslissen

11 Vormen van wederzijdse betrokkenheid

12 In hoeverre kúnnen ouders meehelpen, meedenken en meebeslissen?
En wat doen zij en wijzelf om elkaar betrokken te houden, om goed met elkaar te kunnen meeleven; wat doen wij om mee te helpen en mee te denken als ouders vanuit de thuissituatie met vragen komen?

13 Wat is jouw visie op ouderbetrokkenheid?
jouw eigen visie bepaald mede je opstelling tot ouders.....

14 Opdracht: Bespreek in groepjes van ± 4 studenten wat jullie visie is m.b.t. ouderbetrokkenheid (beschrijf deze in “het wolkje”) + Bedenk minimaal 2 activiteiten per kernwaarde en vul deze in in het schema Klassikaal nabespreken

15 Onze visie m.b.t. ouderbetrokkenheid:

16 Vorm Richting Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen Ouders ≥ eigen kind groep en de instelling als geheel De instelling ≥ ouders

17 Als je werkplek hierop kritisch bekijkt
Als je werkplek hierop kritisch bekijkt.... Wat zie je dan voor punten ter verbetering??

18 In de praktijk bestaan verschillende barrières die een goede dialoog en partnerschap tussen beroepskrachten en ouders in de weg staan: beroepskrachten denken vaak vanuit onmogelijkheden en vinden vaak dat ze al veel geprobeerd hebben, terwijl er geen duidelijke visie + ambitie is en geen daarbij aansluitende grondhouding In groepjes (±4 studenten): Nadenken en benoemen (+ opschrijven) van minimaal 12 houdingsaspecten Na afloop: gezamenlijk bespreken

19 De pedagogische cirkel

20 Opdracht 1: Flyer over kernwaarden partnerschap
Maak een eigen flyer waarin je met beelden het partnerschap met ouders duidelijk maakt. Je kunt allerlei materialen gebruiken; foto’s, (aquarel, olie, water)verf, stiften, (kleur)potloden en. Voel je vrij... Beschrijf in je eigen woorden waarom de kernwaarden van het educatief partnerschap met ouders zo belangrijk zijn en hoe ze concreet, in de praktijk zichtbaar worden. Geef een concreet voorbeeld bij elke kernwaarde Neem de volgende keer de flyer mee Een foto van de flyer gebruik je als voorblad van je eindverslag

21 Tot zover de 1e bijeenkomst… tot volgende week!
Afsluiting: Lezen : Onderzoek diversiteit en ouderbetrokkenheid in kindercentra (pag. 45 t/m 68) Maken: Opdracht 1: eigen flyer maken over jouw interpretatie van de kernwaarden (meenemen naar de les!) Tot zover de 1e bijeenkomst… tot volgende week!


Download ppt "Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1 Pascal van Schajik http://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812."

Verwante presentaties


Ads door Google