De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisscho ol Op De Horst Ervaringsgerich t Onderwijs Afstemming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisscho ol Op De Horst Ervaringsgerich t Onderwijs Afstemming."— Transcript van de presentatie:

1 Basisscho ol Op De Horst Ervaringsgerich t Onderwijs Afstemming

2 Groei & ontwikkeling We streven ernaar om alle kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling. Hiervoor is het belangrijk dat wij een duidelijk beeld krijgen uw kind. De belangrijkste vorm om de leerling te volgen in zijn/haar ontwikkeling is door te kijken en te luisteren. We observeren het werkgedrag en het gedrag ten opzichte van medeleerlingen en de leerkracht. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het observatiesysteem Zien! Wij maken ook gebruik van verschillende toetsen. Toetsen zijn voor ons een middel om de ontwikkeling te bevestigen. Het is dus geen doel op zich. We gebruiken toetsen die gekoppeld zijn aan de methodes: de methode-gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we landelijk gecertificeerde toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Verder voeren we gesprekken met zowel kinderen als ouders.

3 Gesprekken We kijken of de leerling voldoende heeft opgestoken van wat er in de les is aangeboden. Dit doen we onder andere door observaties tijdens de les. We gaan in gesprek met de leerling om samen te bepalen wat een leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Verder zijn er diverse vormen van oudergesprekken: Eerste indrukgesprek: Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders, in een kort gesprek, het welzijn van hun kind bespreken. Op deze manier hopen wij nog sneller en effectiever aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind. Tienminutengesprek: Twee keer per jaar gaan ouders met desbetreffende leerkracht in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Aan het einde van het jaar is er de optie voor een derde tienminutengesprek. Op verzoek: Uiteraard kunnen ouders, maar ook leerkrachten, altijd een gesprek aanvragen.

4 Toetskalender oktnovjan/febmaartmei/juni Groep 1 Zien! Groep 2 Zien!Taal voor kleuters M2 Rekenen voor kleuters M2 Dyslexieprotocol Groep 3 Herfst- signalering Zien!DMT & Technisch lezen Rekenen 3.0 M3 Spelling 3.0 M3 DMT & Technisch lezen Spelling 3.0 E3 Rekenen 3.0 E3 Begrijpend lezen 3.0 E3 Groep 4 Zien!DMT & Technisch lezen Rekenen 3.0 M4 Begrijpend lezen M4 Spellingtoets TV DMT & Technisch lezen Spelling E4 Rekenen E4 Begrijpend lezen E4 Groep 5 Zien!DMT & Technisch lezen Spelling M5 Rekenen M5 Begrijpend lezen M5 DMT & Technisch lezen Spelling E5 Rekenen E5 Groep 6 Zien!DMT & Technisch lezen Spelling M6 Rekenen M6 Begrijpend lezen M6 DMT & Technisch lezen Spelling E6 Rekenen E6 Groep 7 Zien!DMT & Technisch lezen Spelling M7 Rekenen M7 Begrijpend lezen M7 DMT & Technisch lezen Spelling E7 Rekenen E7 Groep 8 Zien! Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen DMT & Technisch lezenEindtoets

5 Zicht op ontwikkeling De ontwikkeling van de leerling houden we bij in het digitale leerlingdossier. Hierin wordt alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van de leerling bijgehouden. De ontwikkeling van alle leerlingen in de groep wordt twee keer per jaar genoteerd in een groepsoverzicht. Hierin geven we per leerling aan wat ons is opgevallen vanuit observaties en gesprekken. We kijken gericht naar de individuele onderwijsbehoeften. Ook worden de toetsresultaten hierin meegenomen. Vanuit het groepsoverzicht bepalen we de aanpak voor de volgende periode. Deze wordt genoteerd in een groepsplan. We hebben momenteel groepsoverzichten en groepsplannen voor rekenen, spelling & technisch lezen.

6 Aansluiten bij onderwijsbehoef ten Onderwijsbehoeften hebben betrekking op alles wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsbehoeften verschillen per kind. Deze kan betrekking hebben over diverse aspecten van het onderwijs, zoals: de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de werkvormen, de motivatie of de leeromgeving. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften door: - binnen de groep op verschillende niveaus te werken. - inzet van een verscheidenheid aan materialen. - groep overstijgend werken, het afstemmen van lessen. - extra leestijd met een vrijwilligster in de groepen 3, 4 en 5. - de verrijkingsgroep, waarin kinderen met een bredere interesse worden uitgedaagd.

7 Ouderbetrokken heid Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen heel dicht bij elkaar staan. Samenwerken is dan ook van groot belang. Bij een goede samenwerking tussen ouders en school, vergroot dit de kans dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en ontplooien. Ouders worden bij het ontwikkelingsproces betrokken door: - kennismakingsgesprekken: gesprekken voor nieuwe leerlingen (sinds 2015) - oudergesprekken: eerste indrukgesprek, tienminutengesprekken - gesprekken op aanvraag - inloopavonden: kinderen laten hun ouders een kijkje nemen in de klas. - mail: gericht aan de ouders van de hele klas of aan ouders individueel.

8 Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht Mocht u naar aanleiding van deze PowerPoint nog vragen hebben, dan horen wij deze graag Kijk voor actuele informatie op onze website: www.bs-opdehorst.nlwww.bs-opdehorst.nl


Download ppt "Basisscho ol Op De Horst Ervaringsgerich t Onderwijs Afstemming."

Verwante presentaties


Ads door Google