De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoeding tot democratisch burgerschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoeding tot democratisch burgerschap"— Transcript van de presentatie:

1 Opvoeding tot democratisch burgerschap
‘Samen……goed voor later’ Opvoeding tot democratisch burgerschap 2010 – 2014 Kindwijzer in samenwerking met Bureau MUTANT

2 Demo-wattes?! KINDwijzer Ik & Wij! Ik & Jij = Samen Wij
Samen op de wereld Samen opgroeien -

3 Democratisch burgerschap
Democratie is in de eerste plaats een manier van samenleven. Democratische gezindheid moeten burgers niet alleen leren, ze moeten ook de kans krijgen deze te praktiseren. Meer mogelijkheden om democratische gezindheid te oefenen, op school, kinderopvang, werk of buurt. John Dewey ( ) Prof Micha de Winter, 2011 RMO-rapport, 2007

4 Kinderen zijn ook burgers
Burger zijn betekent … rechten en plichten. deel uitmaken van een collectief, oog hebben/je inzetten voor het algemeen belang.

5 Denk groot, doe klein Democratisch burgerschap is een groot begrip. Je gaat gauw te moeilijk denken… maar het zit ook in de kleine dingen. Pedagogisch medewerker

6 pedagogisch-educatieve functie sociaal-maatschappelijke functie
Kinderopvang als democratische oefenplaats economische functie pedagogisch-educatieve functie sociaal-maatschappelijke functie Meerwaarde kinderopvang: kinderen leren sociale en domocratische vaardigheden

7 ‘Samen……goed voor later
Doelen KINDwijzer ‘Samen……goed voor later * Zichtbaar maken maatschappelijke functie * Aansluiten bij doelen Wet KO en PK * Aansluiten bij leeftijdfasen kinderen * Participatie medewerkers, ouders, kinderen * Verankering bij medewerkers en in beleid * Zichtbaar maken van vier thema’s -

8 ‘Samen……goed voor later’
KINDwijzer ‘Samen……goed voor later’ Met vier pedagogische thema’s 1) Samen ….meedoen 2) Samen ….verantwoordelijk voor de groep en gemeenschap 3) Samen ….conflicten oplossen 4) Samen ….omgaan met verschillen -

9 -

10 Inventariseren: wat doe je al? -

11 Kinderparticipatie De spreeksteen Kinderparticipatie is niet zo zeer een recht, als een democratisch leerproces. (M. de Winter) Kinderparticipatie is een leerschool voor democratisch handelen (Pedagogisch kader) Kinderparticipatie is een middel om onrechtvaardigheid tegen te gaan (P. Moss)

12 De Participatieladder
VEEL eigenaarschap 5. meebeslissen Invloed kinderen meedenken 3. advies 2. kiezen WEINIG 1. opdracht VEEL Invloed volwassene WEINIG 12

13 Kinder- Kennis- Makings- Gesprek -

14 Familiemuur

15 Serious request met ouders en buurt

16 Pedagogische gesprekskaarten
-

17 Samen goed voor later Eindproducten Samen goed voor later films
YouTube via YouTube via Samengoed voor later Inspiratiekid - Hoezo, kinderen opvoeden tot democratie? In de huidige samenleving met veel diversiteit is het voor àlle kinderen en hun gezinnen van belang dat zij kunnen participeren, dat zij kunnen meedoen als burgers en hun verantwoordelijkheid als burger kunnen nemen. Dit bevordert de betrokkenheid bij de samenleving en bevordert sociale cohesie. Kinderen voorbereiden op het leven in de snel veranderende wereld waarin zij opgroeien (Bruner). De huidige veranderingen in de wereld dwingen ons kinderen voor te bereiden op het wereldburgerschap. Onderwijswet die scholen verplicht het vak burgerschapskunde in te voeren. Voor jonge kinderen nog weinig uitgewerkt. Samen leven, gemeenschapszin: Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander Iets voor een ander over hebben, Andermans mening, perspectief respecteren Compromissen sluiten, dialoog, vreedzame oplossingen Mogelijkheid tot participatie Je stem wordt gehoord, je mening doet er toe Je wordt uitgenodigd mee te doen, er worden voorwaarden geschapen om mee te doen Je hebt de capaciteit om te participeren Louise Derman Sparks ‘Onze benadering gaat er van uit dat er kernovereenkomsten zIjn tussen mensen en dat ze die kernovereenkomsten opverschillende manieren proberen te bereiken.’ Kernovereenkomsten bijv. behoeften (aan voedsel, onderdak en liefde), of waarden (respect voor elkaar) of doelen (welzijn van kind) Uitgaan van overeenkomsten betekent uitgaan van inclusiviteit: iedereen hoort erbij , het creeëren van ‘samen’, van een wij-gevoel. Dit in tegenstelling tot een wij-zij gevoel, tot het uitsluiten van mensen.

18 Verder lezen Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding. Micha de Winter. Amsterdam: SWP, 2011. Denk groot, doe klein. Het kindercentrum als democratische oefenplaats. Anke van Keulen. Amsterdam: SWP 2013 Jonge burgers. Kindercentra als democratische oefenplaats. Anke van Keulen. Amsterdam: SWP 2013. Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap? Brouwers, H. & T. Cappon (red.) Amsterdam: Janusz Korczak Stichting, 2010. - Hoezo, kinderen opvoeden tot democratie? In de huidige samenleving met veel diversiteit is het voor àlle kinderen en hun gezinnen van belang dat zij kunnen participeren, dat zij kunnen meedoen als burgers en hun verantwoordelijkheid als burger kunnen nemen. Dit bevordert de betrokkenheid bij de samenleving en bevordert sociale cohesie. Kinderen voorbereiden op het leven in de snel veranderende wereld waarin zij opgroeien (Bruner). De huidige veranderingen in de wereld dwingen ons kinderen voor te bereiden op het wereldburgerschap. Onderwijswet die scholen verplicht het vak burgerschapskunde in te voeren. Voor jonge kinderen nog weinig uitgewerkt. Samen leven, gemeenschapszin: Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander Iets voor een ander over hebben, Andermans mening, perspectief respecteren Compromissen sluiten, dialoog, vreedzame oplossingen Mogelijkheid tot participatie Je stem wordt gehoord, je mening doet er toe Je wordt uitgenodigd mee te doen, er worden voorwaarden geschapen om mee te doen Je hebt de capaciteit om te participeren Louise Derman Sparks ‘Onze benadering gaat er van uit dat er kernovereenkomsten zIjn tussen mensen en dat ze die kernovereenkomsten opverschillende manieren proberen te bereiken.’ Kernovereenkomsten bijv. behoeften (aan voedsel, onderdak en liefde), of waarden (respect voor elkaar) of doelen (welzijn van kind) Uitgaan van overeenkomsten betekent uitgaan van inclusiviteit: iedereen hoort erbij , het creeëren van ‘samen’, van een wij-gevoel. Dit in tegenstelling tot een wij-zij gevoel, tot het uitsluiten van mensen.


Download ppt "Opvoeding tot democratisch burgerschap"

Verwante presentaties


Ads door Google