De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 2 Pascal van Schajik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 2 Pascal van Schajik."— Transcript van de presentatie:

1 Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 2 Pascal van Schajik

2 Programma Voorbereiding: Hoofdstuk 1 + 2 Petra de Bil Hoofdstuk 1 Mirjam Groen Studiehandleiding (+ peuterestafette) Observeren Verschillende soorten observeren Doelgericht observeren Instructie toetsopdracht 1: ‘Reflectie op de eigen manier van waarnemen’ Afsluiting

3 Terugkoppeling week 1 Waarnemen en observeren… Wat hebben we ook alweer behandeld???

4 referentiekader Waarnemen en observeren Stereotypen + vooroordelen geheugen subjectief Objectief Zien, ruiken, voelen en proeven Kennis van ontwikkeling van kinderen

5 Waarneming bij jonge kinderen… Zijn baby’s zich al bewust van de wereld om hen heen? http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

6 Opdracht: Bewust worden van eigen referentiekader kijk het filmpje Wat hoor je gebeuren.. http://www.youtube.com/watch?v=fJiJJsxDfJM http://www.youtube.com/watch?v=dsFpUW48Tnc http://www.youtube.com/watch?v=w-eJSHoH9Fs Wat zou je doen? http://www.youtube.com/watch?v=sHnBz1ETYko Afleiding http://www.youtube.com/watch?v=KVvAKgW-xl8

7 kleuren

8 Instructie toetsopdracht 1 Reflectie op de eigen manier van waarnemen Beschrijf in eigen woorden waarom onze eigen normen/ waarden en referentiekader van invloed zijn op onze waarneming en interpretatie. Zorgen voor een theoretische onderbouwing!!! Je noemt en verklaart hierbij in ieder geval de volgende begrippen: Referentiekader Normen en waarden Vooroordelen Cultuur Taal Automatische processen Vervolgens beantwoordt je ook de vraag: In hoeverre spelen jou eigen (culturele) gewoonten, tradities en denkkaders een rol bij de manier waarop je binnen je praktijkplek waarneemt en interpreteert Zorg voor een kritische zelfreflectie!! Illustreer je antwoord met 2 relevante praktijkvoorbeelden

9 Wat is het verschil tussen waarnemen en observeren?

10 Doelgericht observeren… Bewust observeren Bewust gebruik maken van je zintuigen Bewust zijn van de invloed van je eigen referentiekader Observeren met een duidelijk omschreven doel

11 Verschillende soorten observaties: Gedragsobservatie Observeren van het gedrag van mensen Goodfellas http://www.youtube.com/watch?v=7EJLoxdoI-Q

12 Verbale en non- verbale communicatie Wanneer woord en lichaamstaal elkaar tegen spreken…

13 http://www.youtube.com/watch?v=OWFPHW 7BCCI http://www.youtube.com/watch?v=OWFPHW 7BCCI

14 Dagelijkse observatie Bewust maar minder doelgericht Geen observatief ormulier Voorbeeld: → Studenten hebben steeds vaker hun mobiel op tafel liggen →De trein komt steeds vaker te laat (nog niet getoetst maar wel bewust waargenomen)

15 Systematische observatie Zeer bewust en doelgericht wie, wat, wanneer, hoe lang… gaat er geobserveerd worden? Nagedacht over vorm en registratie Hoe zou je de vorige voorbeelden (mobieltjes, trein) systematisch kunnen observeren?

16 Participerende observatie observator neemt deel uit van de situatie Wat zijn de voor- nadelen van deze manier van observeren? Zelfreflectie Helikopterview; objectief naar jezelf kunnen kijken Wat is hierbij het nut van feedback?

17 Observatieopdracht 3 Studenten krijgen de opdracht om een situatie/ casus voor de groep uit te spelen (van ongeveer 10 minuten) Deze studenten bedenken onderling (op de gang) een situatie. Het betreft in ieder geval een ouder gesprek tussen een Pedagogisch educatief medewerkster en de ouders van een kind. De andere studenten observeren de situatie: Wat valt jullie op? Bepaal van te voren waar je op wilt letten! Let hierbij wel op feitelijk waarneembaar gedrag! Afronding: Ervaringen uitwisselen + geven van feedback (tips/ tops)

18 Huiswerkopdracht voor volgende week: Observeer 2 kinderen van verschillende leeftijden bij het oplossen van een puzzeltje Stem moeilijkheidsgraad af op het kind/ de leeftijd Neem jou observatie + een kopie van de puzzel mee naar les 3

19 Afsluiting: Lezen : Hoofdstuk 3 Petra de BIl + Neem de observatieopdracht ‘puzzel’ mee! Tot zover de 2 e bijeenkomst… tot volgende week!


Download ppt "Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 2 Pascal van Schajik."

Verwante presentaties


Ads door Google